Poliisi

Liikenne Tieliikennelaki Uutinen 5.12.2017

Sakko 1 km/h ylinopeudesta? Poliisi vastaa

Poliisiylihallituksesta kerrotaan, että poliisin harkinta ylinopeustapauksissa on säilymässä myös uudessa tieliikennelaissa.

Viime päivinä kotimaisessa liikennekeskustelussa on puhuttanut eduskunnan käsittelyyn edennyt uusi tieliikennelaki. Yksi tieliikennelain keskustelua herättäneistä kohdista on poliisin sakotusoikeus ylinopeustapauksissa.

Poliisin harkinta säilyy

Poliisihallituksen ylitarkastaja Samppa Holopainen rauhoittelee yhden kilometrin ylinopeudesta noussutta kohua.

– Esitetty lainsäädäntö antaa edelleen poliisille mahdollisuuden käyttää harkintaa ylinopeuksiin puuttumisessa. Poliisi voi kuitenkin olla ryhtymättä toimenpiteisiin, mikäli rikkomus on vähäinen, Holopainen sanoo.

Huomautus, rikesakko tai päiväsakko

Hän muistuttaa kuitenkin, että nopeusrajoituksen ylittäminen jo yhdellä kilometrillä on lainvastaista. Poliisin mukaan puuttuminen ylinopeuksiin on ohjeistettu porrastetusti: aivan vähäisimpiin nopeuden ylityksiin ei puututa, hieman suuremmista seuraa huomautus, tätä suuremmista ylityksistä rikesakko ja vielä korkeammista ylityksistä määrätään päiväsakkoja.

Anteeksiannettava huomaamattomuus

Poliisihallituksesta muistutetaan, että mahdollisuus porrastamiseen on myös hallituksen esityksessä uudeksi tieliikennelaiksi.

– Hallituksen esityksessä todetaan, että jos liikennerikkomus on vähäinen, siitä voidaan liikennevirhemaksun sijaan antaa suullinen tai kirjallinen huomautus. Seuraamus saadaan jättää määräämättä, jos rikkomus on johtunut anteeksiannettavasta huomaamattomuudesta tai ajattelemattomuudesta tai jos seuraamuksen määrääminen muusta syystä olisi kohtuutonta, Holopainen kertoo.

Lähde: poliisi Kuva: Antti Hentinen / Moottorin kuva-arkisto

Jaa artikkeli