Liikenne Liikennepolitiikka Uutinen 13.1.2023

Taksialaa huolettaa: pahoin karissut luottamus syytä palauttaa

Taksiliitto on listannut keinoja, joilla yritetään palauttaa taksialan luottamus siten, että asiakas voi taas empimättä istahtaa taksin kyytiin.

Taksien käytössä ja taksien käytöksessä on monia epäkohtia, joihin on puututtava, jos halutaan palauttaa luottamus asiakkaiden eli taksinkäyttäjien mielissä.

Taksiliitto on vuoden aluksi listannut keinoja, joilla yritetään palauttaa taksialan luottamus siten, että asiakas voi taas empimättä istahtaa taksin kyytiin. Liitto julkaisi taksiliikenteelle eettiset ohjeet, ja suosittaa jäsenyrityksiään sitoutumaan ohjeisiin.

Taksiliitto vaatii myös, että viranomaiset takaavat tasapuoliset toimintaedellytykset alalle. Liiton mukaan harmaa talous vääristää kilpailua oikein toimivien taksiyrittäjien haitaksi.

Lukuisia haasteita

Taksitoiminnan haasteina ovat olleet villit käytännöt, ryöstöhinnoittelu ja verovilpit – sekä taksikuskien epäilyttävä ammattitaito ja huono asiakaspalvelu, josta Moottori kirjoitti jo viime vuoden syyskuun lopulla otsikolla Miten hyvin taksinkuljettajien ammattitaito riittää? – Ala itsekriittisenä. 

Alan asiansa hyvin hoitavat toimijat ovat olleet jo pitkään huolissaan omasta maineestaan kuten kävi ilmi Moottorin artikkelista Taksien nykymeno ei vetele – näin taksiala korjaisi ongelmat paljastaa.

Periaatteita ja velvoitteita

Taksiliiton eettiset ohjeet sisältävät niin yleistasoisia periaatteita kuin lainsäädännöllisiä velvoitteita.

Taksikaluston tulee esimerkiksi täyttää lainsäädännön vaatimukset, työnantajavelvoitteet hoidetaan oikein ja kuljettaja saa perehdytyksen työhönsä. Kuljettajalla on riittävä kielitaito ja paikallistuntemus. Vaitiolovelvollisuus on niin ikään mainittu ohjeissa, samoin kuitin tarjoaminen matkasta.

– Sitoutuminen eettisiin ohjeisiin tulisi luonnollisesti olla jokaiselle yrittäjälle itsestäänselvyys, mutta jokainen päättää kuitenkin itse, haluaako ohjeisiin sitoutua. Valtaosa taksiyrittäjistä ja kuljettajista onkin loistavia ammattilaisia, mutta alalta pitää kitkeä ne, jotka rapauttavat kaikkien luottamusta, Taksiliiton laki- ja neuvontapalveluiden päällikkö Jenni Salonen painottaa.

Liitto kannustaa myös taksiasiakkaita valppauteen. Taksi on varminta tilata tutulta, hyväksi havaitulta yrittäjältä tai esimerkiksi yleisesti tunnetulta tilausvälityskeskukselta, jonka kanssa myös jälkiasiointi sujuu mutkitta.

Lait apuun rikollisuuden vuoksi

Taksiliitto on esittänyt, että taksinkuljettajan kelpoisuusehtoja täsmennettäisiin pakollisella alan koulutuksella ja jatkokoulutuksilla. Samoin taksiliikenneluvan myöntämisen ehtoja tulisi liiton mukaan tiukentaa erityisesti rikostaustan osalta.

Moottori kysyi viime vuoden lokakuussa Suomen Taksiliiton toimitusjohtaja Timo Koskiselta mitä pitäisi tehdä, jotta ongelmat saataisiin hoidetuksi ja alan uskottavuus palautetuksi. Koskisen mukaan kilpailutilanne markkinaehtoisessa taksiliikenteessä on täysin epäoikeudenmukainen ja kohtuuton, kun osa yrittäjistä johdonmukaisesti jättää hoitamatta yhteiskunnan vastuut ja velvoitteet.

Taksiliitto valvonnasta: viimeinen hetki, jotta ei vallan huonosti käy -otsikon alla toimitusjohtaja Timo Koskinen myös kummasteli, että jostakin syystä Suomessa taksamittaria on pidetty tarpeettomana ja jopa alalle tulon esteenä.

Taksiliiton mukaan valtionhallinnossa on yleisesti hyvä käsitys alan korjaustarpeista, mutta lainsäätäjiltä tarvitaan lisätoimia esimerkiksi harmaan talouden torjunnan helpottamiseksi. Lakia noudattavien yritysten on voitava luottaa viranomaisiin siten, että toimintaolosuhteet ovat kaikille tasapuoliset.

– Yrityksen, joka hoitaa verot ja muut velvoitteensa oikein, on mahdotonta kilpailla niiden kanssa, jotka jättävät velvoitteet hoitamatta. Kilpailu ei ole tasapuolista, jos osa toimijoista hinnoittelee ajonsa ilman veroja ja muita velvoitteita, Salonen linjaa.

– Jos haluamme, että Suomessa on jatkossakin oikein toimiva, luotettava taksiala, rikolliset on saatava pois alalta.

Taksiliikenteen eettiset ohjeet

Suomen Taksiliiton jäsenyrittäjänä:

 • edistän toiminnallani yritykseni sekä koko alan yleistä luottamusta
 • yritykselläni on taksiliikennelupa ja noudatan toiminnassani lainsäädäntöä sekä huolehdin velvoitteistani yrittäjänä
 • ajoneuvossa on asiakkaan nähtävillä luvanhaltijan nimi ja yhteystiedot sekä kuljettajan nimi
 • ajoneuvossa on mukana taksiliikennelupa tai sen jäljennös
 • taksikalustoni täyttää lainsäädännön vaatimukset
 • noudatan työnantajavelvoitteita
 • kuljettajalla on taksinkuljettajan ajolupa
 • kuljettaja on saanut perehdytyksen työhönsä
 • kuljettajalla on riittävä vuorovaikutus- ja kielitaito
 • kuljettaja noudattaa vaitiolovelvollisuutta
 • kuljettajalla on yrityksen toiminta-alueen paikallistuntemus ja hän valitsee matkustajan kannalta tarkoituksenmukaisimman ajoreitin
 • kuljettaja hoitaa työnsä ammattitaitoisesti matkustajan erityistarpeet huomioiden
 • kuljettaja varmistaa matkustajan turvallisen ajoneuvoon tulon, matkustamisen ja ajoneuvosta poistumisen
 • kuljettaja näyttää esimerkkiä muille tienkäyttäjille ja noudattaa liikennesääntöjä
 • asiakkaalle tarjotaan jokaisesta matkasta kuitti
 • asiakasreklamaatiot hoidetaan asiallisesti
 • kunnioitan kollegoitani

Lisää aiheesta

Jaa artikkeli