Sähköauotot Aviapolis

Liikenne Uutinen 12.1.2020

Ympäristöystävällisyys näkyy ensirekisteröinneissä – täyssähkön kasvu kovaa, kaasu yhä edellä

Vaihtoehtoiset käyttövoimat jatkoivat päänsä nostamista vuonna 2019. Täyssähköautojen suosio kohosi lähes samalle tasolle kaasuautojen kanssa, lähes joka viides ensirekisteröity auto oli sähköistetty jollain asteella.

Vuosi 2019 jatkoi vaihtoehtoisten käyttövoimien suosion kasvua ja perinteisten fossiilisten polttoaineiden hiipumista henkilöautojen ensirekisteröinneissä.

Etenkin täyssähköautot ovat kasvattaneet osuuttaan. Vuonna 2018 täysin sähköisiä autoja ensirekisteröitiin Suomessa 776 kappaletta, kun vuonna 2019 lukema nousi 1897:ään, kasvua tapahtui siis yli 144 prosenttia. Kaasukäyttöisiä autoja rekisteröitiin puolestaan lähes 85 prosenttia vuotta 2018 enemmän. Kappalemäärissä kaasu pysyi yhä niukasti sähköä suositumpana luvuin 2 142 – 1 897. Moottori on totutellut molempien käyttövoimien arkeen Vuosi Sähköllä ja Kesä Kaasulla -kestotesteissä.

Alkuvuodesta näytti, että sähkö kiilaa suosiossa ohi kaasun, vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana ensirekisteröinnit näyttivät sähkön hyväksi lukemia 663 – 167. Toukokuusta lähtien kaasuautojen ensirekisteröinnit kasvoivat kuitenkin korkeampiin lukemiin, kuin koskaan aiemmin. Paras ajanjakso oli lokakuu, jolloin kaasuautoja ensirekisteröitiin 276 kappaletta, samassa kuussa täyssähköautojen lukema jäi vuoden alhaisimmaksi, 73:een.

Sähköllä ja biokaasulla toimivat autot on Suomen ilmastopaneelin laskurin mukaan useimmiten vähäpäästöisimmät vaihtoehdot suomalaisen keskimääräisellä, 14 000 kilometrin vuosittaisella ajosuoritteella. Vuonna 2018 tankatusta kaasusta 73 prosenttia oli Kaasuautoilijat ry:n mukaan biokaasua.

Selvä kasvu näkyy hiljalleen kappalemäärissäkin

Lisääntynyt ilmastotietoisuus on ohjannut kuluttajia myös muiden sähköistettyjen voimalinjojen pariin. Suosituin sähköistetty voimalinja oli ei-ladattavat hybridit bensiinimoottorilla, joita ensirekisteröitiin 14 582 kappaletta. Toiseksi suosituin sähkövaihtoehto oli ladattava hybridi bensiinimoottorilla, joita myytiin 5 807. Dieselhybridien lukema jää yhteensäkin 1149 kappaleeseen, ei-ladattavia dieselhybridejä myytiin kuitenkin yli nelinkertainen määrä vuoteen 2018 verrattuna tarjonnan kasvamisen myötä: 990 kappaletta.

Yhteensä kaikkia hybridiautoja ensirekisteröitiin yli 28 prosenttia edellisvuotta enemmän, kaikkien sähköistettyjen autojen ensirekisteröintimäärät kasvoi noin kolmanneksella.

Bensiini yhä selvä ykkönen

Sähköistettyjen vaihtoehtojen suuresta prosentuaalisesta kasvusta huolimatta niiden absoluuttiset määrät Suomen teillä ovat olleet varsin maltilliset, johtuen autokannan hitaasta uusiutumisesta. Kaikista vuonna 2019 ensirekisteröidyistä henkilöautoista kuitenkin jo viidesosa oli sähköistettyjä jollain asteella, joten jollain tapaa sähköllä liikkuvien autojen kohtaaminen ei ole enää niin harvinaista kuin muutama vuosi takaperin. Yli puolet viime vuoden ensirekisteröidyistä autoista olivat kuitenkin tuttuun tapaan ainoastaan bensiinillä toimivia, joten sähköisestä vallankumouksesta ei voida vielä puhua.

Jaa artikkeli