6.4.2017

Pääkirjoitus: Nostetta pyöräilyyn – riskeistä viis

Polkupyöräilijän suojakypärän ja jalankulkijan heijastimen käyttösuositukset ovat hallituksen mielestä niin ongelmallisia, että ne on syytä jättää pois laista.

Suositus on ongelmallinen. Jätetään siis pois. Näin päättelee hallitus, kun se esittää polkupyöräilijän suojakypärän ja jalankulkijan heijastimen käyttösuosituksesta luopumista tieliikennelain uudistuksen yhteydessä.

Nykyisen tieliikennelain mukaan polkupyöräilijän ja polkupyörän matkustajan on ajon aikana yleensä käytettävä asianmukaista suojakypärää. Samoin jalankulkijan on pimeän aikana tiellä liikkuessaan yleensä käytettävä asianmukaista heijastinta.

Nämä molemmat vaatimukset ovat hallituksen mielestä niin ongelmallisia, että ne on syytä jättää pois laista.

Esityksensä perusteluissa hallitus itsekin toteaa, että kypäräsäännöksen poistaminen saattaisi vähentää kypärän käyttöä, mikä todennäköisesti lisäisi päävammojen riskiä pyöräonnettomuuksissa.

Päävammojen kasvavan riskin ohi ajaa hallituksen mielestä pyöräilyn houkuttelevuuden lisääminen. Perustelujen mukaan käyttösuosituksen poistaminen laista voisi tukea mielikuvaa pyöräilystä helppona, normaalina ja turvallisena liikennemuotona, joka ei vaadi erityistä pukeutumista tai henkilökohtaisia suojavälineitä.

Heijastimen käyttäminen on hallituksen mielestä myös erittäin tärkeää hämärän ja pimeän aikana, mutta koska suositus on ongelmallinen ja velvoittavuuteen ei haluta mennä, niin tämäkin suositus halutaan poistaa laista.

Heti näiden esitysten lopuksi hallitus peräänkuuluttaa liikennekasvatusta, valistusta ja viestintää keinoiksi kannustaa kypärän ja heijastimen käyttöön. Aika sekavaa viestintää hallitukselta. Ja samalla myös laiskaa päätöksentekoa, jos jo yleisesti käytössä olevista ja hallituksenkin mielestä turvallisuutta lisäävistä käyttösuosituksista luovutaan siksi, että niihin ei haluta liittää rangaistavuutta eikä myöskään pitää laissa pelkkinä suosituksina.

Hallituksen halu edistää pyöräilyä on hieno tavoite, mutta sitä ei pidä tehdä luomalla vääriä mielikuvia turvallisuudesta. Ei varsinkaan liikenteessä muutenkin heikoimmassa asemassa oleville.

Liikenne on kokonaisuus ja jokaisella tienkäyttäjällä on omat velvollisuutensa itseään ja muita tienkäyttäjiä kohtaan. Edes suositusluonteisen suojavarusteiden käyttövelvollisuuden säilyttäminen laissa on tärkeä viesti jokaiselle tienkäyttäjälle. Omasta ja muiden tienkäyttäjien liikenneturvallisuudesta huolehtiminen on jokaisen tienkäyttäjän velvollisuus.

Hallituksen esitys uudeksi tieliikennelaiksi on vielä lausuntokierroksella, joka päättyy 13.4. Lausuntokierroksen jälkeen hallitus voi vielä tehdä muutoksia esitykseen ennen kuin antaa sen eduskunnalle.

Luetuimmat