23.9.2020

Autoliitto: Ajokorttilain seurantatutkimus tarpeen

Ajokorttiin tähtäävän kuljettajaopetuksen uudistukseen kerätään kansalaisten mielipiteitä.

Liikenne- ja viestintäministeriön käynnistämä ajokorttilain seurantatutkimus on Autoliiton mukaan erittäin tervetullut. Aiheesta on yhä voimakkaita mielipiteitä, mutta kovin vähän faktoja.

Kaksi vuotta sitten uudistunut ajokorttilaki herättää edelleen tunteita. Liikenne- ja viestintäministeriön käynnistämä ajokorttilain seurantatutkimus on Autoliiton mukaan erittäin tervetullut, sillä toistaiseksi faktat ovat puuttuneet keskustelusta.

Ajokorttilaki uudistui heinäkuussa 2018. Uudessa laissa painotetaan enemmän asioiden osaamista kuin sitä, miten ne on opetettu. Samalla ajo-opetuksen aloitusikärajaa alennettiin 16 vuoteen ja ikäpoikkeusluvan saamisen kriteerejä selkeytettiin. Sen ansiosta yhä useamman nuoren on mahdollista saada ajokortti jo 17-vuotiaana 18 ikävuoden sijaan.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Kaikki on suhteellista

Autokouluala vastusti uutta ajokorttilakia kiivaasti, sillä autokouluilta hankittavaa pakollista opetusta vähennettiin ja opetuslupaopetuksen byrokratiaa karsittiin. Vastustus jatkuu edelleen muun muassa väitteellä, että uusien kuljettajien kyky toimia liikenteessä turvallisesti ja vastuullisesti olisi alentunut merkittävästi. Tilastot eivät kuitenkaan tue tätä väitettä, mikäli asioita muistetaan suhteuttaa.

Tämän vuoden ensimmäisellä puolikkaalla törkeitä liikenneturvallisuuden vaarantamisia oli 17-vuotiailla 108 kappaletta, kun vuonna 2019 samana ajanjaksona tapauksia oli 63. Lukuja vertailtaessa on kuitenkin hyvä huomioida, että 17-vuotiaita B-ajokortillisia oli 1.1.2019 yhteensä 671 ja 1.1.2020 heitä oli 6587 eli tuhat prosenttia enemmän.

Traficomin keräämien tilastojen mukaan 1.7.2018 ja 29.10.2019 välisenä aikana 181 ikäpoikkeusluvalla ajokortin saanutta henkilöä sai ajokieltoa, mikä on 2,3 % ikäluokan ajokortillisten määrästä. Samana ajanjaksona 18-vuotiaana kortin saaneista ajokortillisista ajokieltoon määrättiin 7,1% (2212 hlö) ja 19-vuotiaana kortin saaneista 5,3 % (2785 hlö) ikäluokkiensa ajokortillisten määrästä.

Opetusluvalla oikein

Autokouluala on kannanotoissaan vaatinut myös muun muassa teoriakoetta ja pakollista autokouluopetusta opetuslupaopettajille. Vaatimukselle on tilastojen valossa hyvin vaikea nähdä perusteita.

Kun vuonna 2017 teoriakokeen läpäisi 1. yrityksellä 89 % sekä autokoulu- että opetuslupaopetuksessa olleista, meni koe vuonna 2019 läpi ensimmäisellä kerralla 78 %:lla autokoulussa opetuksen saaneista ja 85 %:lla opetuslupaoppilaista. Ajotutkinnosta selvisi vuonna 2017 ensimmäisellä yrityksellä 68 % autokoulu- ja 64 % opetuslupaoppilaista. Viime vuonna autokouluopetusta saaneista 58 % selvisi yhdellä ajotutkintokerralla, mutta opetuslupaoppilaista 68 % läpäisi tutkinnon ensiyrittämällä.

Nuoret silti riskiryhmää

Faktaa on Autoliiton mukaan silti se, että nuorten, erityisesti nuorten miesten, liikenneturvallisuudessa on edelleen rutkasti parannettavaa. Heidän osuutensa onnettomuuksista sekä liikenneturvallisuuden vaarantamisista on ylikorostunut. Tämä asia ei ole kuitenkaan muuttunut ajokorttilain uudistuksen myötä ja ikäpoikkeusluvalla ajokortin saaneet eivät erotu joukosta huonossa valossa, päinvastoin.

Myös nuorten liikenneturvallisuus on jatkanut kehittymistään parempaan suuntaan ajokorttilain voimaantulon jälkeenkin. Kun tammi-heinäkuun välisenä aikana vuonna 2018 kuoli yhdeksän 17-20-vuotiasta kuljettajaa, oli luku samana ajanjaksona viime vuonna seitsemän ja tänä vuonna viisi. Loukkaantuneiden määrä samassa ikäryhmässä on vähentynyt kahden vuoden takaisesta 143:sta tämän vuoden 112:aan.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Ajokorttilain seurantatutkimus käyntiin

Liikenne- ja viestintäministeriö on juuri käynnistänyt kattavan ajokorttilain vaikutusten seurantatutkimuksen. Autoliitto pitää tutkimusta erittäin tervetulleena.

– On tärkeää, että selvitys tehdään puolueettomasti, riippumattomia asiantuntijatahoja käyttäen. Mahdollisia muutoksia lakiin tulisi tehdä sitten tutkimuksen faktoihin nojaavien tulosten perusteella, toteaa Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen.

Lähde: Autoliitto, Kuvituskuva: Moottorin Arkisto

Kommentoi artikkelia

Luetuimmat