15.4.2020

Autoliitto kiittelee esitystä: katsastukseen ja ajokorttien uusimiseen joustoa

katsastukseen ja ajokorttien uusimiseen joustoa

Liikenneministeriö ajaa koronapandemian vuoksi väliaikaisia lakimuutoksia, joilla lievennetään erityisesti riskiryhmään kuuluvien autoilijoiden tartuntariskiä.

Koronakurimus teettää monenlaista huolta autoilijoissa, joita nyt pyritään hälventämään myös väliaikaisin lakimuutoksin. Liikenne- ja viestintäministeriö on valmistellut ripeästi voimaan saatettavia väliaikaisia lakimuutoksia, joiden tavoitteena on vähentää autoilevien ihmisten tarvetta joutua tartuntariskejä aiheuttaviin asiointitilanteisiin.

Kenties keskeisin lakimuutos tavallisen autoilijan kannalta on katsastussääntöjen joustavoittaminen. Etenkin riskiryhmään kuuluvia (yli 70-vuotiaat ja perussairaat) on mietityttänyt tartuntariski tilanteissa, joissa ajoneuvo on käytettävä lakisääteisessä määräaikaiskatsastuksessa.

Ministeriöstä kerrotaan, että mikäli esitys saa poliittisesti vihreätä valoa, voidaan hallituksen esitys lakimuutoksiksi antaa valtioneuvostolle jo huhtikuun aikana, kuukauden viimeisellä viikolla.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Katsastuksen takaraja elokuun loppuun

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan, että autojen viimeistä katsastuspäivää siirrettäisiin pidemmälle. Sen mukaan ajoneuvot, joiden määräaikaiskatsastuksen viimeinen katsastuspäivä on aikavälillä 16.3.–15.6., voisi erityisolosuhteiden vuoksi katsastuttaa 31.8.2020 saakka. Samanlainen pidennys koskisi katsastuksessa hylättyjä ajoneuvoja, joita ei kuitenkaan ole määrätty ajokieltoon.

Autoliitto kannattaa esitystä lämpimästi. Katsastusajan pidentäminen vähentää Autoliiton lausunnon mukaan tarvetta ylimääräisille ihmiskontakteille ja tartuntariskeille, joita tulee myös esimerkiksi katsastusmiehen istuessa autoon sisälle katsastuksen aikana.

Katsastus

Hylkäykset ovat vähentyneet

Autoliitto tuo myös esille, että Traficomin tilastojen mukaan ajoneuvojen hylkäysprosentit määräaikaiskatsastuksissa ovat alentuneet jatkuvasti käytännössä kaiken ikäisissä autoissa. Valtaosa hylkäyksistä johtuu syistä, jotka eivät vaikuta suoraan liikenneturvallisuuteen, minkä takia autoja ei normaalissakaan tilanteessa aseteta ajokieltoon.

Autoliitto korostaa, että tekninen vika on erittäin harvinainen onnettomuuden aiheuttaja. Rajatun määrän ajoneuvoja liikennekelpoisuuden jatkaminen kesän yli ei siten aiheuttaisi merkittävää vaaraa liikenneturvallisuuden heikkenemiselle.

Onnettomuustietoinstituutin vuosiraportti 2018 tuo esiin, että moottoriajoneuvojen kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa tekninen vika oli osallisena onnettomuuden syntyyn kahdeksassa tapauksessa, eli noin kuudessa prosentissa vakavista onnettomuuksista.

Lääkärintodistukselle lisäaikaa

Koronaviruksen riskiryhmiin kuuluvat henkilöt ovat myös usein heitä, joille oma auto olisi tartuntariskin näkökulmasta se fiksuin ja turvallisin liikkumistapa.

Ministeriön luonnoksessa hallituksen esitykseksi otetaan esiin myös muutokset 70 vuotta täyttäneiden autoilijoiden lääkärintodistuksen toimittamiseen. Koronaepidemian vuoksi ministeriö esittää myös lääkärintodistusten toimittamisen määräaikoihin väljennyksiä.

Esityksen mukaan riittäisi, että lääkärintodistus toimitettaisiin 30.9.2020 mennessä, vaikka määräaika tulisikin täyteen ennen tätä päivämäärää. Samat muutokset esitetään otettavaksi käyttöön 45 vuotta täyttäneiden raskaampien ajoneuvojen ajo-oikeuden haltijoille ja 45 vuotta täyttäneille liikenneopettajaluvan uusijoille.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Autoliitto: kannatettava muutos

Autoliitto suhtautuu aikeeseen myönteisesti. Esitetty muutos varmistaisi muun muassa sellaisten 70 vuotta täyttäneiden itsenäisen liikkumisen tarpeen muiden kulkumuotojen sijaan turvallisesti omalla henkilöautolla, jotka eivät saa kiireettömään lääkärintarkastukseen aikaa tai eivät haluaisi tartuntariskin takia sellaiseen mennä.

Esityksellä olisi osaltaan vaikutusta myös terveydenhuollon resurssien parempaan kohdentamiseen, uumoilee Autoliitto.

Aiheeseen liittyy myös Traficomin päätös, jonka mukaan koronaviruspandemian aikana (13.3.–31.5.2020) uusittavat ajokortit, jotka vaativat normaalitilanteessa lääkärintodistuksen, voidaan uusia ilman lääkärintodistusta. Todistus on toimitettava kuitenkin jälkikäteen, viimeistään kuusi kuukautta ajokortin uusimisen jälkeen.

Traficomin päätöksen taustalla on myös halu välttää terveydenhuoltoon kohdistuvaa kuormitusta kriittisellä hetkellä.

Teksti: Marko Jokela Kuvat: Moottorin arkisto Lähde: Liikenne- ja viestintäministeriö, Traficom

Luetuimmat