9.5.2024

Automatkailija: Tanskassa hölmöilemällä voit menettää autosi

Kuva Moottorin arkisto

Tanskassa on vuonna 2021 kiristetty määräyksiä piittaamattomuudesta liikenteessä. Asianajaja: ”Suomessakin voi menettää auton toistuvien törkeiden rattijuopumusrikosten perusteella.”

Autoliiton huhtikuun alussa ilmestynyt Autoillen Euroopassa -kirja on oiva apua kaikille automatkaa suunnitteleville. Opus on tuhti tietoteos, johon ennen matkaa perehtymällä voi välttää monia harmeja.

– Monenlaisten määräysten ajan tasalla pitäminen on käynyt entistä työläämmäksi. Nykyään Euroopassa tehtyjä rikkeitäkään ei niin vaan ohiteta olankohautuksella, vaan niihin pitää reagoida, tai muuten seuraa sakkomaksuihin tuntuvia hinnankorotuksia, Autoliiton matkailupäällikkö Susanna Suokonautio-Hynninen toteaa.

Moottori kirjoitti jo aiemmin tuoreesta automatkailijan tietojärkäleestä otsikolla Autolla Eurooppaan – älä lähde ennen näitä matkailuvinkkejä!

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Tanskan kovat käytännöt

Kirjassa on päivitettyä tietoa Euroopan 26 maan liikennemääräyksistä ja säännöistä. Tällä kertaa kirjassa esitellään seuraavien 26 maan tiedot: Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Latvia, Liettua, Luxemburg, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro.

Yhden maan rajulta kuulostavat käytännöt hyppäävät kirjan sivuilta silmille.

Tanskassa on nimittäin vuonna 2021 kiristetty määräyksiä piittaamattomuudesta liikenteessä. Niiden seurauksena voi menettää autonsa.

Kirjassa valistetaan, että rikkomuksia, joista ajoneuvo takavarikoidaan Tanskassa, kutsutaan nimellä ”vanvidsbilisme”, eli suomeksi "järjettömäksi ajamiseksi".

Järjettömään ajamiseen kuuluvat sallitun nopeusrajoituksen ylittäminen yli 100 prosentilla kuten ajaminen 130 km/h, kun rajoitus on 60 km/h tai ajaminen yli 220 km/h nopeusrajoituksesta riippumatta.

Rajana yli 2 promillea

Ajoneuvon menettää pysyvästi myös, jos alkoholipitoisuus ylittää kaksi promillea tai kuljettaja syyllistyy vakavia henkilövahinkoja aiheuttaneeseen onnettomuuteen alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.

Tanskassa takavarikoitu ajoneuvo huutokaupataan ja saatu summa tilitetään Tanskan valtion kassaan.

Takavarikointimenettelylle on vain yksi poikkeus. Määräys ei päde, mikäli ajoneuvo on varastettu, ja se on ilmoitettu poliisille varastetuksi.

Suomessakin, jos useita törkeitä rattijuopumuksia

Asianajaja, varatuomari sekä Liikenneoikeusyhdistyksen puheenjohtaja Risto Tuorin tietojen mukaan Suomessa ei ole konfiskoitu ajoneuvoja pelkästään ylinopeusrikosten perusteella, toistuvien törkeiden rattijuopumusrikosten ja ajo-oikeudetta ajojen perusteella kyllä.

Konfiskaatio eli menettämisseuraamus on tuomioistuimen rikoksen seuraukseksi ihmiselle tai oikeushenkilölle määräämä yksityisomaisuuden ottaminen korvauksetta valtion haltuun.

– Sinänsä Tanskan käytäntö ei välttämättä ole kovin raju suhteessa tekoon eli yli kaksinkertaiseen nopeusrajoituksen ylitykseen, joka esimerkiksi 50 km/h alueella olisi 100 km/h nopeus ja 100 km/h nopeusrajoitusalueella 200 km/h.

Tuori pitää kuitenkin virheellisenä kirjassa mainittua tulkintaa, jonka mukaan ”ajoneuvon menettää riippumatta siitä, kuka ajoneuvon omistaa”.

– Tanskan tieliikennelain 133 a §:n perusteella voidaan konfiskoida vain rikokseen syyllistyneen henkilön omistama ajoneuvo. Jos hän ajoi toisen henkilön omistamalla ajoneuvolla, niin silloin voidaan konfiskoida jokin hänen omistamansa muu ajoneuvo, Tuori kertoo.

Laki löytyy täältä.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Menettämiseen voi varautua

Risto Tuorilla on antaa neuvo suomalaisille automatkailijoille.

Ensimmäinen neuvo on: älkää ajako rajoitusta suuremmalla nopeudella, ei varsinkaan sitä kaksi kertaa suuremmalla nopeudella.

– Jos ajoneuvoanne uhkaisi konfiskointi, niin suosittelen kääntymään sikäläisen asianajajan puoleen, joka tietää, mihin toimenpiteisiin sen estämiseksi pitää ryhtyä, kuuluu toinen Tuorin neuvo.

Saksan Autoliitto ADAC on muistuttanut, että kaikkeen voi varautua ennakolta. ”Auton voi menettää – –  Ellei omistaja ole aiemmin turvannut oman asemansa tekemällä etukäteen sellaisen sopimuksen kuljettajan kanssa, että kuljettaja korvaa ajoneuvon hinnan takavarikointitapauksessa.”

Kohtuuttomuus otetaan huomioon

Tanskalainen lakitoimisto Lund Elmer Sandager on kirjannut kotisivuilleen täsmennyksiä auton takavarikoinnin edellytyksistä ja käytännöistä – jotka monin osin ovat huojentavia tietoja omaa autoaan lainaaville.

Kotisivuilla kerrotaan, että ”Lain mukaan viranomaiset voivat kuitenkin pidättäytyä takavarikoimasta ajoneuvoa, jos ne katsovat, että se olisi omistajalle kohtuutonta. Nämä ovat tyypillisesti tapauksia, joissa omistaja ei ole voinut tietää, että ajoneuvoa käytetään holtittomaan ajamiseen, eivätkä omistajat myöskään ole pystyneet hankkimaan taloudellista turvaa tai vakuutusta silloin, kun ovat antaneet ajoneuvon käyttöön toiselle henkilölle.”

Lakitoimiston tulkinnan mukaan, jos ajoneuvo on ollut lainassa, omistajan on pyrittävä korvaamaan vahinko vaatimalla korvausta ajoneuvon kuljettajalta.

Kotisivuilla sivutaan myös viime vuosien oikeuskäytäntöä, joka osoittaa, että tuomioistuimet panevat säännökset täytäntöön useimmissa tapauksissa.

”Vaikka omistaja on hankkinut allekirjoitetun totuuslausuman ja on tarkistanut rikosrekisterin ajoneuvon lainaajalta, tämä ei ole riittänyt takavarikoinnin välttämiseen.”

Takavarikosta vaikeaa selviytyä

Yhteenvetona tanskalaiskäytännöistä lakitoimisto arvioi, että on varsin vaikeaa selviytyä siitä, ettei takavarikointia tehtäisi.

Kotisivuilla nykytilasta todetaan seuraavaa: ”Kansainvälisen oikeuden mukaan omistusoikeus on loukkaamaton, ellei sitä tehdä yhteiskunnan edun vuoksi, tai on olemassa selkeä laillinen auktoriteetti ja omistusoikeuteen puuttuminen on oikeassa suhteessa rikokseen. Voi olla kyseenalaista, onko Tanskan lainsäädäntö edellä mainitun mukaista, mutta jos sääntöjä halutaan muuttaa, tuomioistuinten on kumottava ne.”

Tanskan korkeimmassa oikeudessa on käsiteltävänä useita järjettömän ajamisen tapauksia. Korkeimman oikeuden arvio siitä, onko lainsäädäntö kansainvälisen oikeuden mukainen, on ratkaiseva sen kannalta, tuleeko tanskalaissäädöksiin muutoksia.

Jos korkein linjaa, että takavarikointi voi tapahtua laissa kuvatulla tavalla, jatkuu nykykäytäntö.

Käännökset tanskalaisesta alkuperäismateriaalista kielenkääntäjä Eila Ollikainen.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Kommentoi artikkelia

Luetuimmat