23.11.2017

Esitys uudesta tieliikennelaista siirtyi eduskunnan käsiteltäväksi

esitys uudesta tieliikennelaista

Keväällä luonnoskierroksella ollut tieliikennelaki on siirtynyt eduskunnan käsiteltäväksi.

Esitys uudesta tieliikennelaista on siirtynyt hallituksen valmistelusta eduskunnan käsiteltäväksi. Uudistettu laki pyrkii tuomaan liikenteeseen enemmän turvallisuutta ja sujuvuutta. Samalla se varmistaa edellytyksiä liikenteen digitalisoitumiselle ja automaatiokehitykselle. Myös sääntelyä on pyritty purkamaan lakiuudistuksella.

Uudessa lakiesityksessä yksittäisten säädösten määrää on vähennetty ja niitä on yksinkertaistettu. Lakiesityksellä toimeenpantaisiin valtioneuvoston periaatepäätös tieliikenteen turvallisuudesta sekä hallituksen tavoitteita liikennesäädösten sujuvoittamisesta ja normien purusta. Lain myötä myös viranomaisten menettelytapoja on pyritty modernisoimaan.

Tieliikennelaki kattaa liikenteen periaatteet, liikennesäännöt, ohjauslaitteet, liikennemerkit, ajoneuvojen käyttösäännöt sekä liikennerikkomuksista aiheutuvat seuraamukset. Tieliikennelaissa on tavoiteltu selkeyttä ja yksiselitteisyyttä juuri seuraamusten ja sääntöjen osalta.

– Lainsäädännön tarkoituksena on saada tienkäyttäjät toimimaan mahdollisimman yhdenmukaisesti ja ennakoitavasti. Turvallinen, sujuva ja sen myötä ekologinen liikenne edellyttävät, että tienkäyttäjät tuntevat riittävässä määrin tieliikenteen pelisäännöt ja ymmärtävät niiden tarkoituksen. Kun tienkäyttäjä ymmärtää ja mieltää säännöt oikein, niitä on helpompi noudattaa, ministeri Berner tiivistää.

Lakimuutoksen ensisijainen tavoite on ollut suojella haavoittumimmassa asemassa olevia. Huomiota onkin kiinnitetty juuri pyöräilyn ja jalankulun asemaan. Viime keväänä lakiluonnos oli laajalla lausuntokierroksella, jonka jälkeen luonnokseen tehtiin muutoksia pyöräilykypärän ja heijastimen käyttöön, pysäköintiin, ajoneuvojen nopeuksiin ja talvirenkaisiin. Täsmennyksiä tehtiin myös koskien rikesakon muuttumista liikennevirhemaksuksi ja sakon määräytymistä.

Turku liikennekamera

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Valmiina tulevaisuuteen

Esitys uudesta tieliikennelaista valmistautuu liikenteen teknologiseen kehitykseen. Esimerkiksi tienkäyttäjänä pidettäisiin tulevaisuudessa myös henkilöä, joka ohjaa ajoneuvoa sen ulkopuolelta. Ajoneuvo ei saa pysäköinnin jälkeen lähteä myöskään hallitsemattomasti liikenteeseen esimerkiksi etäohjausta käyttämällä.

Automaatioon uusi tieliikennelaki valmistautuu esimerkiksi vaihtamalla nykyiset keltaiset sulkuviivat eurooppalaiseen tapaan valkoisiksi. Värivaihdoksen takana on perustelu, että konenäkö erottaa valkoisen viivan keltaista paremmin. Myös liikennemerkkien, liikennevalojen ja muiden ohjauslaitteiden paikkatiedot olisi jatkossa toimitettava Liikenneviraston ylläpitämään tietojärjestelmään. Tietoa hyödynnettäisiin jatkossa muun muassa automaattisessa liikenteessä.

Uuden tieliikennelain esityksessä pyritään myös keventämään säännöksiä, joten luvassa olisi enemmän vastuusta tienkäyttäjälle. Esimerkkinä kerrotaan kadun vasemmalle puolelle pysäköinti, jossa autoilijan tulisi itse arvioida, voiko pysäköinnin tehdä turvallisesti. Myös renkaidenvaihdon ajankohta voisi olla kuljettajan vastuualuetta, kun sitä ei sidottaisi kalenteriin.

Lähde: Liikenne- ja viestintäministeriö Kuvat: Lauri Ahtiainen, Aake Kinnunen

Luetuimmat