24.3.2021

Kevät tuo kelirikon Lapin teille – teiden sulaminen rikkoo pintaa

routavaurio

Teiden pinnat ovat kovilla kevään edetessä ja teiden sulaessa, pahimmin ajoväyliä rapauttaa pintakelirikko.

Kun lämpötila talven jäljiltä nousee, alkavat teit sulaa. Se tietää toisaalta kuivuvilla ajoväyliä, mutta myös teiden pintaa rikkovaa kelirikkokautta, joka on vuotuinen riesa Lapin maanteillä.

Näillä näkymillä vaikein kelirikko olisi tulossa Tunturi- sekä Keski- ja Itä-Lappiin. Ongelmia syntyy tyypillisesti erityisesti teiden alkaessa sulaa, jolloin syntyy pintakelirikkoa.

Lapin ELY-keskus on laatinut muun muassa paikallistuntemuksensa ja Ilmatieteenlaitoksen ennustemallin tieväylien painorajoitusennusteen, johon vaikuttavat esimerkiksi pohjaveden korkeus, routaantumisaika sekä tiestön kelirikkoalttius.

Tedien sulamisen seurauksena voi syntyä routaheittoja ja tien pintarakenteiden pehmenemistä ja sortumia. ELY-keskuksen tienpidon asiantuntija Tiina Salmi avaa ongelmien syntysyitä.

– On tulossa suunnilleen viime vuosien tasoinen kelirikko, mutta säällä on merkittävä vaikutus sen toteutumiseen. Ennusteen toteutumiseen vaikuttaa kuitenkin merkittävästi kevään sääolosuhteet. Vähäsateinen, tuulinen ja aurinkoinen sää sekä yöpakkaset vähentävät painorajoitustarvetta, Salmi selvittää.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Painorajoituksia yli tuhat kilometriä

Lapin ELY-keskuksen tiestöä tullaan mahdollisesti painorajoittamaan noin 1 160 kilometrin mitalta, joista päällystettyjen teiden osuus on 320 kilometriä ja sorateiden 840 kilometriä.

Salmi kertoo, että viimeisen viiden vuoden aikana toteutuneet painorajoitukset ovat vaihdelleet välillä 718–1 045 kilometriä. Viime keväänä painorajoituksia asetettiin 1 020 kilometrin matkalle.

Lapin ELY:n alueella on päällystettyjä teitä kaikkiaan 6 131 kilometriä ja sorateitä 2 943 kilometriä. Sorateille ei ole määritetty huonokuntoisuuden kriteereitä ja mittareita, mutta jos kriteerinä käytetään painorajoitusten määrää (ennusteen noin 840 km), niin noin kolmannes sorateistä on painorajoitusuhan alla.

– Päällystetystä tiestöstä painorajoitusuhka on noin viidellä prosentilla tiestöstä, Salmi kertoo.

tie_kelirikko_kuoppa_soratie

Kelirikko vaatii autoilijoilta malttia

Kelirikko ilmenee ensin tien pintaosan pehmenemisenä ja myöhemmin tien rungon kantavuuden heikkenemisenä. Tienpitäjä varoittaa autoilijoita kelirikkoisista teistä teiden alkuun asetettavilla kelirikkomerkeillä. Tällaisilla teillä tulisi raskasta liikennettä välttää, jotta painorajoituksia ei tarvitsisi asettaa.

Jos jokin kuljetus on todella välttämätön, tulisi se tehdä yöpakkasten aikana tienpinnan ollessa jäässä ja ennen kuin kantavuuden heikkenemistä alkaa tapahtua. Kelirikkoisten teiden liikenteen rajoittamisen tarkoituksena on estää teiden vaurioituminen raskaan liikenteen vaikutuksesta ja turvata elintärkeiksi katsottavat kuljetukset ainakin minimitasolla.

Lapin ELY-keskuksen aluetta koskeva reaaliaikainen ja kattavin tieto kulloinkin vallitsevasta painorajoitustilanteesta löytyy näiltä sivuilta (valitse painorajoitukset). Painorajoituksista saa lisäksi tietoa puhelimitse Tienkäyttäjän linjalta numerosta 0200 2100.Yleisimmin käytetty painorajoitus on 12 tonnia.

Teksti: Marko Jokela Kuva: Moottorin arkisto

Luetuimmat