10.1.2022

Kuolonkolarien juurisyyt: rattijuoppous vie henkiä, turvavyö pelastaisi

Holtiton ajokäytös ja väärät valinnat ovat vakavien onnettomuuksien merkittäviä juurisyitä. Vuonna 2020 yli puolet kuolemaan johtaneiden yksittäisonnettomuuksien kuljettajista ajoi humalassa.

Vuonna 2020 yli puolet kuolemaan johtaneiden yksittäisonnettomuuksien kuljettajista ajoi humalassa. Onnettomuustietoinstituutin tuoreen vuotta 2020 koskevan raportin mukaan kuolemaan johtaneissa moottoriajoneuvo-onnettomuuksissa aiheuttajana olleista moottoriajoneuvon kuljettajista lähes kolmannes ajoi päihtyneenä eli heillä oli alkoholia veressään 0,5 ‰ tai enemmän.

Autojen aktiivinen ja passiivinen turvallisuus ovat parantuneet merkittävästi. Anturit ja avustimet ovat yhä älykkäämpiä ja ne ovat yhä useammassa autossa vakiovarusteita. Merkittävä osa turvavarusteista on nykyisin tarjolla, – ainakin lisävarusteina – myös pienempiin ja edullisemman hintaluokan autoihin. Turvatekniikan kehitys ei kuitenkaan auta, jos turvavarusteiden käyttö ohitetaan tai auton kyvyt ulosmitataan.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Inhimilliset riskitekijät vaikuttavat

Autoilijoiden holtiton käytös ja väärät valinnat toistuvat tiuhaan vakavien onnettomuuksien merkittävinä juurisyinä.

Tutkijalautakuntien arvioiden mukaan onnettomuuksista 88 prosentissa vaikutti taustalla jokin inhimillinen riskitekijä. Kuljettajan tilaan ja toimintaan liittyvä taustariski, kuten alkoholi, sairaus, väsymys tai mielentilaan liittyvä tekijä oli mukana 78 prosentissa onnettomuuksista. Ennakointiin ja liikennetilanteeseen liittyneitä taustariskejä, kuten ylinopeus ja liian suuri nopeus olosuhteisiin, taitoon tai ajoneuvoon nähden oli tunnistettu 61 prosentissa onnettomuuksista.

OTIn raportin mukaan onnettomuuden aiheuttajista lähes puolet ajoi onnettomuuden tapahtuessa vähintään 10 km/h ylinopeutta. Ylinopeudella ajaminen oli yleisempää nuoremmilla kuljettajilla. 45-vuotiaiden ja sitä vanhempien ikäryhmissä ylinopeudella ajaminen väheni selvästi, ja yli 64-vuotiaista aiheuttajakuljettajista ylinopeutta ajoi 18 %.

Alkoholi nuorten kuolonkolareissa

Alkoholirattijuoppojen aiheuttamat onnettomuudet ovat tyypillisesti yksittäisonnettomuuksia kuten tieltä suistumisia. Vuonna 2020 yli puolet kuolemaan johtaneiden yksittäisonnettomuuksien kuljettajista ajoi humalassa.

Alkoholi korostui erityisesti nuorten aiheuttamissa moottoriajoneuvo-onnettomuuksissa, joissa ikäryhmän aiheuttajakuljettajista 45 prosenttia oli alkoholirattijuoppoja. Kuolemaan johtaneissa alkoholionnettomuuksissa tyypillistä on kuljettajan voimakas humalatila eli veressä oleva alkoholipitoisuus ylittää törkeän rattijuopumuksen rajan, 1,2 promillea. Vuonna 2020 alkoholirattijuopoista kaksi kolmasosaa oli vahvasti humalassa.

Turvavyöttömyys niittää satoa

Turvavyöttömyys niittää armotta omaa satoaan.

Kuolemaan johtaneissa moottoriajoneuvo-onnettomuuksissa turvavyötä käytti kaksi kolmesta henkilö- ja pakettiautoissa olleista. Onnettomuuksissa kuolleista henkilöistä turvavyötä käytti hieman yli puolet (51 %) ja vammautuneista 70 prosenttia.

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien arvioiden mukaan turvavyön käyttö olisi voinut pelastaa 26 onnettomuudessa menehtynyttä.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Tiekuolemien määrä ei vähene

Toinen koronavuosi ei näytä vähentäneen Suomessa tieliikennekuolemia, mutta loukkaantuneiden määrä väheni edelleen. Näin kiteyttää Liikenneturva vuoden 2021 liikenneturvallisuuden näkökulmasta.

Ennakkotietojen ja Liikenneturvan keräämien lehtitietojen perusteella tieliikenteessä kuoli 210 henkilöä vuoden 2021 aikana. On kuitenkin odotettavissa, että kuolleiden määrä kasvaa, kun tilastot täsmentyvät kuluvan vuoden alussa.

– Kun tarkastellaan liikennekuolemia, turvallisuus junnaa Suomessa paikallaan. Loukkaantuneissa on kuitenkin selvää vähenemää, yli kymmenen prosenttia. Kahden koronavuoden jälkeen voidaan havaita, ettei Suomessa pandemia ole vaikuttanut liikennekuolemia vähentävästi, Liikenneturvan tutkimuspäällikkö Juha Valtonen toteaa.

Eri tienkäyttäjäryhmien näkökulmasta ei viime vuoden kuluessa ole tapahtunut merkittäviä muutoksia edellisvuoteen verrattuna. Liikenneturva tuo esiin, että heikennystä on nähtävissä moottoripyöräilijöiden turvallisuudessa. Motoristeja menehtyi ennakkotietojen perusteella yhteensä 28, mikä on kymmenen enemmän kuin edellisvuoden vastaaviin tietoihin verrattuna.

Kaikki kuolonkolarit tutkitaan

Onnettomuustietoinstituutin tuottama OTI-vuosiraportti 2020 perustuu liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkintoihin. Lautakunnat tutkivat kaikki Suomessa tapahtuneet kuolemaan johtaneet tie- ja maastoliikenneonnettomuudet.

Vuonna 2020 liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat tutkivat kaikkiaan 219 kuolemaan johtanutta liikenneonnettomuutta. Näistä 31 oli sellaisia, joissa onnettomuuden uhri kuoli tapaturmaisten vammojen sijasta sairauskohtaukseen. Sairauskohtausonnettomuuksista 23 oli moottoriajoneuvo-onnettomuuksia ja 8 pyöräilijöiden yksittäisonnettomuuksia. OTI-vuosiraportissa on keskitytty pääasiassa niihin 188 onnettomuuteen, joissa osallisena olleet henkilöt kuolivat törmäyksessä saamiinsa vammoihin.

Teksti: Marko Jokela Kuvat: Onnettomuustietoinstituutti Lähteet: OTI-vuosiraportti 2020Liikenneturva 

Luetuimmat