14.7.2022

Kysely: Suomalaiset kannattavat sähköpotkulautayritysten kilpailutusta kaupungeissa

Sähköpotkulauta

Suomessa toimii useita sähköpotkulautayrityksiä, ja se näkyy etenkin Helsingin katukuvassa, kun kaupungissa toimii jopa viisi eri yritystä.

Tuoreessa sähköpotkulautayhtiö Voi Technologyn teettämässä kyselyssä 74 % suomalaisista kannattaa täysin tai ainakin osittain sähköpotkulautatoimijoiden määrän rajaamista kaupungeissa laatukriteereihin perustuvan kilpailutuksen kautta.

Suomessa ei tällä hetkellä ole monesta muusta eurooppalaisesta maasta poiketen mahdollisuus lainsäädännön avulla säädellä jaetun liikenteen toimijoiden määrää.

- Tilanne on johtanut siihen, että moni muiden maiden markkinoilta pudonnut toimija on siirtynyt Suomen markkinoille, kun säätelyä ei ole. Nämä toimijat eivät välttämättä sitoudu kaupunkien kanssa sovittuihin vapaaehtoisiin sääntöihin. Valitettavasti myös sähköpotkulautojen määrä kasvaa meillä jo hallitsemattomasti, Voi Technologyn yhteiskuntasuhteista vastaava Hannu Oskala toteaa.

Moni sähköpotkulautatoimija on vedonnut päättäjiin, että myös Suomessa otettaisiin käyttöön lainsäädäntö, joka mahdollistaisi yritysten määrän rajaamisen laatukriteereihin perustuvien kilpailutusten kautta. Myös kansa tuntuu olevan ehdotuksen takana. Voin tutkimusyhtiö Syno Internationilla teettämästä kyselystä selviää, että 40 % suomalaisista on ehdotuksen kanssa täysin samaa mieltä. Osittain samaa mieltä on 34 % vastaajista.

- Ehdotuksen vastustus on hyvin pientä, vain 13 % suomalaisista on ehdotuksesta täysin tai jokseenkin eri mieltä, Oskala kertoo tuloksista.

Toimijoiden määrän rajoittamista kilpailutusten kautta toivotaan erityisesti pääkaupunkiseudulla, jossa ehdotuksen kanssa täysin tai osittain samaa mieltä on 78 % vastaajista.

- Mahdollisuutta puuttua lainsäädännön kautta operaattorien määrään saa kannatusta kaikissa eri ikäryhmissä. Eniten sitä toivotaan kuitenkin vanhemmissa ikäryhmissä, Oskala sanoo.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Kilpailutus on todettu toimivaksi keinoksi muissa maissa

Voin ehdottama malli on jo käytössä monissa eurooppalaisissa kaupungeissa, kuten Oslossa ja Tukholmassa.

- Kokemukset näistä kaupungeista ovat positiivisia. Toimijoiden määrää rajoittamalla niissä päästään nyt nauttimaan mikroliikenteen tuottamista hyödyistä, kuten puhtaammista ja hiljaisemmista kaupungeista. Kilpailutuksessa kaupunki voisi määritellä palvelua ja valita ne kumppanit, jotka parhaiten täyttävät esimerkiksi turvallisuuteen, pysäköintiin ja kestävyyteen liittyvät kriteerit, Oskala toteaa.

Jos operaattorien määrään päätettäisiin puuttua, markkinatoimijoiden määrä rajautuisi Oskalan mukaan todennäköisesti kolmeen operaattoriin kerrallaan tiettynä sopimusaikana.

On myös ehdotettu, että pelkkien lautojen määrää rajoitettaisiin, mutta se ei ole kannattava idea Oskalan mielestä.

- Olisimme tilanteessa, jossa käyttäjällä pitäisi olla käytännössä kaikkien toimijoiden sovellus, jotta sähköpotkulaudan löytäisi. Tämä voisi johtaa myös siihen, että keskustojen lautamäärä ei muuttuisi, sillä kaikki toimijat suosisivat alueita, missä on eniten kysyntää. Ylipäätään lautojen määrän rajoittaminen ei kannustaisi operaattoreita parantamaan laatua ja lisäämään esimerkiksi pysäköinratkaisuja, Oskala sanoo.

- Laatuun perustuvalla kilpailutuksella ja rajaamalla operaattorien määrää sen sijaan voidaan säilyttää parhaimmalla tavalla sekä palvelua kehittävä markkina että kyetään kontrolloimaan kaupunkikuvaa ja hallitsemaan turvallisuutta, Oskala tiivistää.

Kyselyn teki Syno International kesäkuussa verkkokyselynä ja siihen vastasi 1 009 henkilöä. Otos oli väestöä demografisesti edustava.

Lähteet: Voi

Luetuimmat