19.2.2024

Myyjä poisti vaihteistovian auton myynti-ilmoituksesta ja pisti auton kiertoon – huonostihan siinä kävi

Nissan logo

Autossa ilmenneellä virheellä oli kuluttajariitalautakunnan mielestä olennainen merkitys auton arvon ja käyttökelpoisuuden kannalta, vaikka kysymyksessä oli lähes 15 vuotta vanha auto.

Varsinaissuomalainen asiakas osti Suomessa vähän harvinaisemman Nissan Fuga -mallisen auton varsinaissuomalaisesta autoliikkeestä vuoden 2023 kesällä. Auto oli vuosimallia 2009 ja siinä oli kaupantekohetkellä 142 930 ajokilometriä. Mies maksoi autosta 16 140 euroa.

Pian oston jälkeen kävi ilmi, että auton vaihteisto ei toimi niin kuin pitäisi. Vika ilmeni, kun auton ostanut henkilö oli ehtinyt ajaa autolla vain 100 kilometriä.

Auton ostanut mies totesi, että auton vaihteisto oli viallinen jo auton luovutuksen aikaan ja päätti reklamoida asiasta autoliikkeelle.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Vika löytyi myös vanhasta myynti-ilmoituksesta

Mies teetätti AD-Autohuollossa autoon vikaselvityksen. Vikaselvityksessä kävi ilmi, että auton vaihteisto hyppää vapaalle vaihtaessaan kakkosvaihteelta kolmosvaihteelle, jonka jälkeen vaihde kytkeytyy paukahtamalla päälle. Sama toistuu myös vaihtaessa kolmosvaihteelta nelosvaihteelle. Autokorjaamo suositteli, että autoon pitäisi vaihtaa koko vaihteisto.

Auton ostaneen miehen tietoa siitä, että auto oli luovutettu hänelle viallisena tuki myös se, että hän löysi kuukauden vanhan myynti-ilmoituksen, jossa vika oli kerrottu. Yksityinen henkilö oli myynyt auton liikkeelle viallisena.

Auton myynyt autoliike oli toisin sanoen poistanut tiedon vaihteistoviasta myynti-ilmoituksestaan.

Kuluttaja reklamoi autosta ja viasta myyjäliikkelle ja vaati kaupan purkamista. Kuluttaja vaati kauppahinnan palauttamista sekä 4 000 euron vahingonkorvausta. Kuluttaja vetosi vahingonkorvaukseen sen vuoksi, että hänelle oli aiheutunut haittaa ja kuluja puheluista sekä auton kuljettamisesta. Kuluttajan vaatimus perustui kaupan kohtteessa ilmenneeseen korjaustarpeeseen.

Myyjä oli valmis tulemaan vastaan korjauksessa

Myyjä kielsi kuluttajan vaatimuksen viitaten auton ikään sekä auton ajokilometrien määrään. Myyjä myös totesi, että asiakas ei ollut maksanut autosta erääntynyttä käsirahaa viivästyskorkoineen.

Myyjä tarjoutui myös osallistumaan auton korjauskustannuksiin 1 500 eurolla. Myyjä myös totesi, että jos autoon löytyisi käytetty vaihteisto, asiakkaalle ei tulisi lainkaan korjauskustannuksia. Myyjä toi esiin myös vaihteiston korjauksen hintatietoja summiltaan 2 000 eurosta aina 4 000 euroa sekä ja 2 300 euroa, joista myyjä kertoi myös olemaan valmis sopimaan.

Myyjä myös totesi, että auto oli myyty ostajalle korjattuna ja se tuntui toimivan moitteettomasti ennen asiakkaalle myymistä. Myyjän mukaan auton edellinen omistaja oli kertonut vaihtaneensa vaihteistoon venttiilipöydän, jonka jälkeen vaihteisto oli toiminut.

Myyjä oli ostanut myös korjauksessa tarvittuja varaosia, joista se esitti dokumentteja. Huoltoliike myös arvioi myyjän mukaan, että asiakkaan mainitsema vaihteiston vika voi johtua esimerkiksi lauhduttimesta, jolloin korjaus olisi huomattavasti edullisempi. Asiakkaalle ehdotettiin myös aluksi vaihteistoöljyn vaihtamista ja lauhduttimen uusimista, mitä ei kuitenkaan liene tehty.

Ratkaisu haettiin kuluttajariitalautakunnasta

Kuluttaja ei ollut tyytyväinen asiaan, ja hän lähti hakemaan asiassa ratkaisua kuluttajariitalautakunnasta.

Kuluttajariitalautakunta lähti arvioimaan tapausta osapuolten, myyjän ja ostajan välisen sopimuksen sisällöstä. Käytetyn tavaran kaupassa ei yleensä sovita yksityiskohtaisesti siitä, minkälainen tavaran on ominaisuuksiltaan oltava, joten virheen olemassaoloa arvioidaan kuluttajasuojalain 5 luvun mukaan, kuluttajariitalautakunta kertoi ratkaisussaan.

Kuluttajariitalautakunnan mukaan virhearvioinnin perustana ovat ostajan aiheelliset odotukset tuotteesta.

Käytetyn ajoneuvon kaupassa ostajan aiheellisia odotuksia arvioidaan erityisesti sen perusteella, onko ajoneuvon kunto sellainen kuin sen iän ja sillä ajettujen kilometrien perusteella voi olettaa, kuluttajariitalautakunta sanoo.

Kuluttajariitalautakunta myös toteaa, että myyjä ei vastaa vioista, jotka johtuvat ajoneuvon normaalista kulumisesta. Arvioinnissa on otettava myös huomioon se, onko ajoneuvon hinta yleisen hintatason mukainen.

Myös ajoneuvon huolto sekä hoito vaikuttavat sen kuntoon, kuluttajariitalautakunta sanoo. Ostajalla on myös aihetta varautua siihen, että käytettynä ostettuun ajoneuvoon voidaan joutua tekemään välttämättömiä korjauksia ehkä piankin kaupanteon jälkeen.

Kuluttajariitalautakunta kuitenkin huomauttaa, että korjauskustannukset eivät kuitenkaan saa muodostua kohtuuttoman korkeiksi ottaen huomioon ajoneuvon ikä, kauppahinta ja sillä ajetut kilometrit.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Vaihteiston pitäisi kestää enemmän

Nissan Fugan tapauksessa kuluttajariitalautakunta katsoi asiassa tulleen näytetyksi, että kaupan kohde on vikaantunut ratkaisupyynnössä kerrotulla tavalla sen ikään ja ajomäärään nähden epätavallisen nopeasti.

Kuluttajariitalautakunta oli ratkaisussaan myös sitä mieltä, että auton vaihteiston tulee kestää enemmän kuin Nissanin runsas 140 000 kilometriä. Asiassa ei ole esitetty myöskään myyjän eikä ostajan puolelta sellaista selvitystä seikoista, joiden perusteella olisi syytä epäillä, että rikkoutuminen olisi aiheutunut tapaturmaisesti tai ostajan menettelyn takia.

Kuluttajariitalautakunta siis totesi, että kaupan kohde on ollut virheellinen kuluttajansuojalaissa tarkoitetulla tavalla.

Kaupan kohteen virheen seuraamuksia pohtiessa kuluttajariitalautakunta nosti esille kuluttajan vaatimuksen kaupan purkamisesta.

Kuluttajariitalautakunta myös arvioi, että Nissanissa ilmenneellä virheellä on ollut olennainen merkitys sen arvon sekä käyttökelpoisuuden kannalta. Ilmennyttä virhettä oli siten pidettävä sen merkitys edellä esitettyihin seikkoihin huomioon ottaen vähäistä suurempana.

Myyjä ei ollut myöskään korjannut virhettä kohtuullisessa ajassa. Lautakunta katsoikin, että kuluttajalla on oikeus purkaa tekemänsä kauppa, jolloin myyjän tulee palauttaa kauppahinta mukaan lukien mahdollisen osamaksusopimuksen kulut sekä maksaa palautettavalle summalle tuottokorkoa.

Lautakunta totesi myös, että kuluttajalle on syntynyt ajoneuvosta käyttöhyötyä, josta hänen on maksettava myyjäliikkeelle kohtuulliseksi katsottava korvaus. Käyttöhyödyn määrää kuluttajariitalautakunta arvioi sen perustuvan ajoneuvon kauppahintaan ja kuluttajan ajamaan matkaan. Lautakunnan vakiintuneen ratkaisukäytännön mukaan käyttöhyödyn määrä tässä tapauksessa olisi 0,15 euroa kilometriä kohden. Käyttöhyödyn myyjäliike voi vähentää palautettavasta auton kauppahinnasta.

Kuluttajariitalautakunnan antamat ratkaisut ovat suosituksia, eikä lautakunta ole tuomioistuin. Noin 80 prosenttia elinkeinonharjoittajista noudattaa kuluttajariitalautakunnan antamia suosituksia.

Teksti Manu Tuppurainen Lähde Kuluttajariitalautakunta Kuva Moottorin arkisto

Luetuimmat