20.4.2022

Pyöräilyn promillerajan käyttöönottoa selvitetään

Talvipyöräily_2019_AH

Pohdinnassa on promillerajan ulottaminen pyöräilyyn ja mikroliikkumiseen kuten sähköpotkulautailuun.

Kevään eteneminen ja etenkin kesäkuukaudet tuovat mukanaan pyöräilyn vilkastumisen ja vuokrattavat sähköpotkulaudat. Pyörät ja sähköpotkulaudat ovat ketteriä ja helpottavat liikkumista etenkin kohtuullisen lyhyillä välimatkoilla kaupungin sisällä tai taajamissa.

Terveyttä edistävä ja kätevä liikkumistapa sujuu useimmilta hyvin, mutta epätoivottuja lieveilmiöitäkin esiintyy. Vuokralaudoilla ja polkupyörillä ajetaan myös holtittomasti ja alkoholin vaikutuksen alaisena.

Promillerajan ulottamista pyöräilyyn sähköpotkulautailun kaltaiseen mikroliikkumiseen ryhdytään nyt selvittämään.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

”Vielä ei esitetä”

Yksikön johtaja, hallitusneuvos Maija Ahokas liikenne- ja viestintäministeriöstä tietää, missä mennään promilleraja-asiassa.

– Liikenneturvallisuusstrategian toimenpideohjelman yhtenä toimenpiteenä on selvittää promillerajan asettamista pyöräilyyn ja mikroliikkumiseen. Vielä ei esitetä promillerajan asettamista, Ahokas kertoo.

Liikenneturvallisuuden erilaisia toimenpiteitä koskeneessa vaikutustenarvioinnissa on todettu, että pyöräilyn ja mikroliikkumisen promillerajalla olisi liikennekuolemia ja etenkin loukkaantumisia vähentävä vaikutus.

– Tämän vuoksi strategiassa esitetään toteutettavaksi asiaa koskeva tarkempi selvitys ja vaikutusarviointi, joiden perusteella arvioidaan, onko promillerajan asettaminen tarkoituksenmukaista, onko lakimuutoksille ylipäätään tarvetta, Ahokas taustoittaa.

Lakimuutosten valmistelua ei ole siis aloitettu, eikä myöskään ole päätetty mitään tiettyä promillerajaa.

Selvitys alkaa tänä vuonna

Ahokas kertoo, että asiaa koskeva selvitys on tarkoitus käynnistää tämän vuoden aikana, vastuutahoina työssä ovat liikenne- ja viestintäministeriö sekä oikeusministeriö.

– Selvityksessä vertailtaisiin muun muassa eri suuruisia promillerajoja ja näiden vaikutuksia liikenneturvallisuuteen, eri liikennevälineisiin ja niiden käyttöön liittyviä eroja sekä arvioitaisiin oikeasuhteisia rangaistusvaihtoehtoja.

Talvipyöräily_2019_AH

Raja toisi valvontaan selkeyttä

Promillerajan myötä sallitun ja kielletyn toiminnan raja olisi yksiselitteinen, joka osaltaan voisi helpottaa poliisin liikennevalvontaa. Poliisi on useaan otteeseen toivonut promillerajan käyttöönottoa myös pyöräilyssä, kuten Moottori on uutisoinut.

Poliisin mukaan promilleraja lähettäisi selkeän viestin siitä, että alkoholin käyttö pyöräilyssä tai mikroliikkumisessa ei ole hyväksyttävää.

Ahokas avaa nykytilannetta.

– Tällä hetkellä päihtyneenä pyöräilyyn tai sähköpotkulautailuun voidaan soveltaa rikoslain 23 luvun 9 §:ä, joka koskee liikennejuopumusta moottorittomalla ajoneuvolla. Käytännössä poliisin on kuitenkin hankala puuttua päihtyneenä pyöräilyyn tai sähköpotkulautailuun, sillä em. pykälä edellyttää kuljettajan aiheuttaneen konkreettista vaaraa toisen turvallisuudelle, mitä voi olla vaikea valvontatilanteessa osoittaa, Ahokas erittelee.

Liikenneturvallisuusstrategian toimenpideohjelmassa on yhtenä toimenpiteenä otettu esiin tieliikennelain 183 §:n muuttaminen siten, että poliisilla olisi mahdollisuus kieltää ja tarvittaessa estää kuljettamasta mitä tahansa ajoneuvoa, jos päihtymys selvästi vaikuttaa kuljettajan ajokykyyn.

– Myös tämä helpottaisi poliisin puuttumista päihtyneenä pyöräilemiseen ja sähköpotkulautailuun.

Poliisi_Talvipyöräily_2019_AH

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Kunnianhimoisia tavoitteita liikenneturvallisuuden kohentamiseksi

Liikenneturvallisuuskehitys on 2010-luvun jälkipuolella hidastunut Suomessa.

Haasteita yritetään ratkoa vastavalmistuneen valtakunnallisen liikenneturvallisuusstrategian avulla. Sen tavoite on kunnianhimoinen: nollavision mukaisesti kaikkien liikennemuotojen tulisi olla vuoteen 2050 mennessä niin turvallisia, ettei kenenkään tarvitsisi kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä.

Liikenneturvallisuusstrategiaan kiinteästi liittyvässä toimenpideohjelmassa on esitetty eri keinoja kohentaa liikenteen turvallisuutta.

Teksti: Marko Jokela Kuvituskuvat: Moottorin arkisto

a:3:{i:0;s:6:"106837";i:1;s:6:"110961";i:2;s:6:"110542";}

Luetuimmat