15.3.2022

Pysäköintialennus poistuu tuhansilta autoilta Helsingissä

pysäköinti 2021

Vähäpäästöisille autoille suotu merkittävä pysäköintimaksujen alennus on poistumassa arviolta 9 000 autolta. Helsinki vieroksuu linjauksella myös isoja hybridikatumaastureita.

Vähäpäästöisille autoille on suotu merkittävä pysäköintietuus Helsingissä. Se on tarkoittanut 50 prosentin alennusta voimassa olevista pysäköintimaksuista sekä asukas- ja yrityspysäköintitunnuksen lunastamismaksusta.

Mutta nyt Helsinki – odotetusti ja autojen kehittyessä yhä pihimmiksi – kiristää alennuksen kriteerejä. Ne kiristyvät niin, että käytännössä alennukseen oikeutettuja ovat vain ne ajoneuvot, joihin voi ladata sähköä eli ladattavat hybridit ja täyssähköautot.

Kaupunginhallitus päätti asiasta kokouksessaan 14.3.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Isot katumaasturit tulilinjalla

Helsinki vieroksuu pysäköinnin alennuskriteerien tiukennuksella myös isoja hybridikatumaastureita, eikä tavoitetta peittele.

Päätösperusteluiden mukaan ”rajan asettaminen tasolle 50 g/km rajaa isot ladattavat katumaasturit pois alennuksen piiristä. Näiden ajoneuvojen CO2- ja terveydelle haitalliset päästöt ovat merkittävät, kun ajetaan ilman sähköä ja ne rajataan päästösyistä pois etuuden piiristä.”

Liki 9 000 autoa menettää edun

Kaupunginhallituksen mukaan päästörajan tiukennus poistaa pysäköintialennuksen piiristä 8 784 ajoneuvoa (lokakuun 2021 tilanne).

Päätösperusteluiden mukaan vähäpäästöisyyskriteereitä on syytä kiristää myös kannustimen ohjaavuuden kannalta.

Etuudesta hyötyvien ajoneuvojen määrä on, vähäpäästöisten autojen määrän kasvun mukaisesti, kasvanut merkittävästä viime vuosina. Tällä hetkellä alennus on myönnetty 18 388 ajoneuvolle (lokakuun 2021), kun vuonna 2019 alennuksen piirissä oli noin 15 000 ja vuonna 2017 noin 2 900 ajoneuvoa.

37 tai 50 g/km

Nyt kaupunginhallituksessa päätetyn mukaisesti jatkossa pysäköintialennuksen saa, jos alla olevat ehdot täyttyvät:

  • Vähäpäästöisten henkilö- ja pakettiautojen (ml. hybridit) hiilidioiksidipäästöt ovat enintään 50 g/km WLTP-päästömittausmenetelmällä ja enintään 37 g/km NEDC-päästömittausmenetelmällä mitattuna.
  • Kaikkien ajoneuvojen päästökriteerin täyttymiseksi riittää, että päästöarvo täyttää edellä asetetut ehdot vähintään toisella päästömittausmenetelmällä.
  • Kaikkien ajoneuvojen Euro-päästöluokka on vähintään Euro 6.
  • Kaikki täyssähköautot ja täyssähkökäyttöiset L-luokan ajoneuvot (moottoripyörät, mopot, kolmi- ja nelipyörät sekä kevyet nelipyörät eli mopoautot) ovat vähäpäästöisiä.

Kriteerien kiristys tarkoittaa yhtä hiilidioksidipäästörajaa (37/50 g/km) kaikille ajoneuvoille käyttövoimasta riippumatta. Ja se taas tarkoittaa päästörajan teknologianeutraaliutta.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Tavoite: 30 % sähköautoja 2035

Etuuden kriteereitä päivitetään Helsingissä kahden vuoden välein. Hiilidioksidiraja kiristyy jatkossa markkinatilanteen mukaan kohti täyssähkövaatimusta eli hiilidioksidipäästörajaa 0 g/km.

Pysäköintietuuden kiristys (tasolle 50 g/km, WLTP) ohjaa kaupunginhallituksen mukaan voimakkaammin kohti Hiilineutraali Helsinki -ohjelman tavoitetta kasvattaa sähköautojen osuus 30 % Helsingin ajoneuvokannasta vuoteen 2035 mennessä.

Samainen päästöraja on myös linjassa EU:n puhtaiden ja energiatehokkaiden ajoneuvojen direktiivin (EU 2019/1161) vähäpäästöisyyden määritelmän kanssa, jota sovelletaan esimerkiksi kaupungin omissa hankinnoissa.

Kohti 0-päästöjä

Helsingin kaupunkistrategia 2021–2025 on nostanut liikenteen sähköistymisen tärkeään rooliin kaupungin kiristyneen hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisessa. Hiilineutraali Helsinki -ohjausryhmä on tämän lisäksi 10.12.2021 linjannut, että Helsingin tavoitteena on liikennesektorin sähköistyminen ja vetyistyminen.

Kaupunginhallituksen päätösperusteluiden mukaan yksi hiilidioksidipäästöraja on perusteltua niin ajoneuvotekniikan, autojen päästökehityksen kuin Helsingin kiristyneiden ilmastotavoitteiden myötä. Yksi raja osaltaan selkeyttää pysäköintietuuskäytäntöä ja siitä tiedottamista, todetaan perusteluissa.

Helsingin autokanta sähköistyy

Kaupunginhallitukseen tuodun taustaselvityksen sähköisten ajoneuvojen markkinat ovat kehittyneet merkittävästi ja sen arvioidaan kiihtyvän seuraavan kahden vuoden aikana: ”Helsingissä ladattavien autojen osuus ensirekisteröinneistä oli vuonna 2021 noin 41 % kaikista ensirekisteröinneistä, josta täyssähköautoja oli noin 15 %.”

Ladattavien autojen markkinaosuus ensirekisteröinneistä Suomessa viime vuonna oli yli 30 %, josta täyssähköautojen osuus oli 10 %.

Sekin tuodaan esiin, että sähköautojen mallitarjonta tulee kasvamaan. ”Euroopassa markkinoille on odotettavissa yli 100 uutta (henkilöauto)mallia vuoteen 2024 mennessä.”

Pysäköintialennus koskee myös pakettiautoja, joiden sähköistyminen on vasta kehittymässä. Helsingissä halutaan etuudella ”ennakoivasti kannustaa” myös pakettiautojen sähköistymiseen.

Haasteena tässäkin selvityksessä tuodaan esiin, että ladattavat ajoneuvot ovat vielä keskimäärin kalliimpia kuin polttomoottoriautot, joskin sähköautojen ja ladattavien hybridien pienemmät käyttökustannukset tasoittavat hintaeroa suhteessa polttomoottoriautoihin, selvitys huomauttaa.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Pysäköinti uhkaa kallistua

Moottori kertoi aiemmin Helsingin kaavailemista muutoksista kaupungin pysäköintipolitiikkaan, joiden mukaan asukaspysäköinnin hinta kantakaupungissa voi kolminkertaistua vuoteen 2029 mennessä ja pysäköinnin tuntihinnat katujen varsilla liki kaksinkertaistua.

Vähäpäästöisten henkilöautojen pysäköintietuus otettiin Helsingissä käyttöön huhtikuussa 2011. Tuolloin myös sorvattiin päätös, että etuuden kriteerejä tarkistetaan kahden vuoden välein.

Nyt päätettyjen tiukempien kriteerien myötä pysäköintietuuden piiristä poistuville ajoneuvoille pysäköintietuus on voimassa vuoden 2022 loppuun asti. Pysäköintietuutta ei myönnetä takautuvasti.

Teksti: Marko Jokela Kuvat: Moottorin arkisto Lähde: Helsingin Kaupunginhallitus, kokous 14.3. 

a:2:{i:0;s:6:"102082";i:1;s:6:"103295";}

Luetuimmat