6.9.2020

Sähköautoilijat herätys – latauspaikkojen rakentamisen tuet kohentuivat

sähköauton palo

Autonkäyttäjät lataavat sähköautojaan ja lataushybridejään mielellään kotona, mutta latauspaikkoja on taloyhtiöissä vielä niukasti. ARA:n tukea latausjärjestelyihin saa nyt aiempaa avokätisemmin.

Sähköautoilla ja ladattavilla hybrideillä ajavat saavat mieluisia uutisia, sillä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on päättänyt kohentaa sähköautojen latausinfratukea: avustus nousi 45 prosenttiin, tehokannustimella 55 prosenttiin rakentamiskuluista.

Asuinrakennuksen omistavat yhteisöt, kuten asunto-osakeyhtiöt ja vuokrataloyhteisöt ovat voineet hakea ARA:n tukea latauspisteinfran rakentamiseen elokuusta 2018. Sittemmin tukea on laajennettu siten, että myös taloyhtiöiden ja vuokrataloyhteisöjen omistamat pysäköintiyhtiöt voivat saada avustuksen.

Kuluvan vuoden heinäkuusta alkaen latausinfra-avustuksiin merkittäviä parannuksia kuten ehtojen joustavoittamista. Suurin saatava avustuksen määrä nousi 35 prosentista 45 prosenttiin toteutuneista kustannuksista (sis. alv), kuitenkin enintään 90 000 euroa. Lisäksi avustuksen edellytyksenä on, että rakennetaan latausvalmius vähintään viidelle autopaikalle. Jos hakijana on ehdot täyttävä pysäköintiyhtiö, kertautuu minimipaikkamäärä sekä avustuksen maksimisumma yhtiön osakasyhteisöjen määrällä.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Tehokannustimella avustus 55 prosenttia

Tehokannustimella avustus nousi 50:stä prosentista 55 prosenttiin. Jos avustuksella toteutettavista latauspisteistä vähintään puolella on mahdollisuus ladata vähintään 11 kW:n teholla, hankkeen avustus on 55 prosenttia koko hankkeen hyväksytyistä toteutuneista kustannuksista.

Tehokannustimen rajaksi on valittu 11 kW, mikä on tarkoituksenmukainen ja riittävä teho myös täyssähköauton isojen akkujen lataamiseen yöaikana.

Vuoden 2020 alusta alkaen myös osakashallinnassa olevien autopaikkojen latauslaitteisiin saa avustusta, mikäli kaikki latausinfran rakentamis-, hoito- ja ylläpitokulut kohdistuvat vain autopaikkojen osakkeiden haltijoihin ja mikäli yhtiöjärjestyksessä on määrätty, että osakkeenomistajalla on oikeus lunastaa osake omistusoikeuden siirtyessä toiselle tai on muulla tavalla turvattu, että latausvalmiudella varustetut autopaikat pysyvät asukkaiden käytössä.

Latauspaikkoja niukasti, julkinen lataus konstikasta

Täyssähköautojen ja ladattavien hybridien määrä on ollut Suomessa vankassa kasvussa. Autonkäyttäjät haluavat ladata sähköautojaan ja lataushybridejään mieluiten kotona tai työpaikalla, missä auto seisoo pitempiä aikoja. Suurin osa sähköautojen ja ladattavien hybridiautojen latauksista tapahtuu kodin parkkipaikalla – edellyttäen, että latauspiste on käytettävissä.

Sähköautojen latauspaikkoja on yksityisissä kiinteistöissä, etenkin taloyhtiöissä kuitenkin vielä niukasti. Latauspaikkojen puute hidastaa ladattavien autojen yleistymistä.

Osa sähköautoilijoista kokee julkisten latauspisteiden käytön hankalaksi joko harvan latauspisteverkoston tai latauksen maksuun vaadittavien monien sovellusten vuoksi.

Avustuksin 5,3 miljoonaa euroa

Latausinfra-avustuksella edistetään sähköautojen kotilatausmahdollisuuksien yleistymistä ja siten sähköautokannan kasvua kansallisen ilmasto- ja energiastrategian mukaisesti. Avustuksiin on valtion talousarviossa varattu määrärahoja yhteensä 5,3 miljoonaa euroa.

ARAn mukaan tuki on tarkoitettu käytettäväksi sähköautojen ja lataushybridien latauksen vaatimiin kiinteistön sähköjärjestelmien muutoksiin, kuten sähkökeskuksen uusimiseen tai kaapelointeihin.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Tarvekartoitus tarvitaan

Avustuksen perusteena oleviin kustannuksiin hyväksytään tarvekartoitus eli selvitys latauspisteiden asentamismahdollisuuksista ja sijoituksesta, jos hanke toteutetaan sekä hankesuunnittelu, mikäli hanke toteutuu.

Avustusta saa myös kustannuksiin, jotka liittyvät kiinteistön sähköliittymään, sähkönousuihin, sähköpääkeskukseen sekä putkitukseen ja kaapelointeihin liittyviin muutostöihin ja näihin liittyviin tavanomaisiin maanrakennustöihin sekä mahdollisiin työn valvontakustannuksiin.

Latauslaitteisiin liittyvät kustannukset kuuluvat myös avustuksen piiriin, jos latauslaitteet ovat avustusta hakevan yhteisön omistuksessa. Aikaisemmin tämä tarkoitti sitä, että vain vuokrapaikkojen latauslaitteisiin sai avustusta. Vuoden 2020 alusta alkaen myös osakashallinnassa olevien autopaikkojen latauslaitteisiin saa avustusta, mikäli kaikki latausinfran rakentamis-, hoito- ja ylläpitokulut kohdistuvat vain autopaikkojen osakkeiden haltijoihin ja mikäli yhtiöjärjestyksessä on määrätty, että osakkeenomistajalla on oikeus lunastaa osake omistusoikeuden siirtyessä toiselle tai on muulla tavalla turvattu, että latausvalmiudella varustetut autopaikat pysyvät asukkaiden käytössä.

Avustushaku jatkuvaa

Latausinfra-avustuksessa on jatkuva haku. Avustusta haetaan ARA:sta ja avustuksia myönnetään vuosittain niin kauan kuin tähän avustusmuotoon tarkoitettua määrärahaa riittää.

Avustusta haetaan ARA:n verkkoasioinnin kautta.

Teksti: Timo Turkula Kuva: moottorin arkisto

Luetuimmat