16.1.2022

Uutta: sähköautojen latauspisteavustus työpaikkojen parkkipaikoille

kotilatausverkosto

Työpaikkojen pysäköintialueille asennettavien sähköautojen latauslaitteisiin voi saada avustusrahaa.

Latauspaikka-avustus työpaikkojen parkkipaikoille on tullut haettavaksi vuoden 2022 alusta alkaen täysin uutena avustusmuotona.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA voi myöntää vuosina 2022 ja 2023 avustuksia työpaikoille asennettaviin sähköautojen latauslaitteisiin. Avustuksiin varataan 1,5 miljoonan euron määräraha.

Avustuksella edistetään sähköautojen latausmahdollisuuksien yleistymistä työpaikkakiinteistöillä ja siten sähköautokannan kasvua kansallisen ilmasto- ja energiastrategian tavoitteiden mukaisesti.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Polttiksilla ei aliteta päästörajoja

Työpaikkojen latauspisteavustus on tervetullut, sillä täyssähköautojen ja lataushybridien myynti on ripeässä kasvussa ja nämä autot yleistyvät alkuvaiheessa ensiksi nimenomaan yritysten ja yhteisöjen autoina. Yhä useampien yritysten ja yhteisöjen autopolitiikka edellyttää vähäpäästöisen auton hankkimista.

Monissa yrityksissä ja yhteisöissä henkilöautojen suurin hiilidioksidipäästöjen raja on jo nyt vedetty niin tiukalle (esimerkiksi enintään 50 g/km CO2), että siihen ei päästä polttomoottoriautoilla.

Päästörajan alle pääsevät vain täyssähköautot ja lataushybridit.

kotilatausverkosto

Kenelle avustusta myönnetään?

Avustus on tarkoitettu työnantajille ja työssäkäyntirakennuksen tai kiinteistön omistaville yhteisöille tai henkilöille pääsääntöisesti työntekijöiden käyttöön tarkoitettujen latauspisteiden hankintaan. Avustusta ei myönnetä kaupallisille pysäköintiyhtiöille.

Avustusta voivat hakea yritykset, kunnat, kaupungit, kunnalliset laitokset, kuntayhtymät, yksityiset työnantajat, yksityiset liikerakennuksen tai -kiinteistön omistajat, säätiöt, seurakunnat, osuuskunnat ja rekisteröidyt yhdistykset.

Avustusta ei myönnetä valtiollisille elimille, valtion virastoille, kaupallisille pysäköintiyhtiöille eikä sellaisille yhteisöille, jotka olisivat oikeutettuja sähköautojen latausinfra-avustukseen. Työntekijän kotiin tai vapaa-ajan asuntoon asennettavaan latauspisteeseen ei tätä uutta avustusta myönnetä.

Pääasiassa työntekijän käyttöön

Tukisumma on 750 euroa käyttökuntoon asennettua latauslaitetta kohden. Yhdelle hakijalle myönnetään avustusta enintään 10:een latauslaitteeseen vuodessa.

Yhteen rakennukseen tai kiinteistöön voidaan eri toimijoiden toimesta tehdä avustuksella enintään 10 latauslaitetta vuodessa. Jos hakija on konserni, voidaan avustusta myöntää enintään 50 latauspisteelle vuodessa.

Avustuksella voidaan hankkia ja asentaa sähköautojen käyttökuntoisia latauspisteitä pääsääntöisesti työntekijöiden käyttöön tarkoitetuille pysäköintipaikoille. Laitteilta edellytetään, että ne ovat käyttökuntoisia ja varustettu tyypin 2 koskettimella.

Laitteissa on käyttöönotettaessa vähintään 3,7 kW:n latausteho. Ne tukevat 11 kW:n lataustehoa ja niihin voidaan kytkeä kuormanhallinta.

Lisäksi latausvalmiuteen liittyvien kaapelien on oltava niin järeät, että kaapeloinnin puolesta voidaan tarvittaessa kytkeä vähintään 11 kW:n latausteho kolmivaiheisena.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Vierailijoiden lataus ei ole kiellettyä

Latauspisteiden on oltava pääasiassa työntekijöiden käyttöön tarkoitettuja, mutta yrityksen omien tai vierailijoiden autojen lataaminen ei kuitenkaan ole kiellettyä. Työpaikkojen latauspisteavustusta ei saa asukas- tai asiakaspysäköintipaikoille rakennettaviin latauspisteisiin.

Hakijan on haettava avustus ennen kuin avustuksella toteutettavat latauslaitteiden asennukset on tehty valmiiksi. Työpaikkojen latauspisteavustusta voi hakea ympäri vuoden. Avustukseen liittyy monenlaisia rajoitteita, joten hakijan kannattaa tutustua tarkoin tuen ehtoihin. Yksityiskohtaiset tiedot ja hakuohjeet ARAn kotisivuilla.

Teksti: Timo Turkula Kuvat: Moottorin arkisto Lähde: Asumisen ja rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA

a:2:{i:0;s:5:"43781";i:1;s:6:"103929";}

Luetuimmat