Liikenne Liikennepolitiikka Uutinen 19.2.2023

Autosi tietää mitä teit viime kesänä – mutta kuka omistaa tiedot?

Harva autoilija tulee mieltäneeksi, mitä kaikkea dataa oma auto tallentaa ja välittää eteenpäin.

Nykyaikaiset autot keräävät valtavat määrät erilaista tietoa. Harva autoilija tulee mieltäneeksi, mitä kaikkea dataa oma auto tallentaa ja välittää eteenpäin – ja kuinka monin tavoin tietoja on mahdollista hyödyntää.

Autot voivat kerätä muun muassa paikkatietoja, vikatietoja, tietoa polttoaineen ja öljyn määrästä, kuljettajan ajokäytöksestä, kuten ajonopeudesta eri tilanteissa ja jarrutuksista ja tietenkin rekisteröityneen käyttäjän henkilökohtaisia tietoja.

Monipuolista tiedonkeräystä

Kerätyn tiedon automaattinen eteenpäin lähettäminen voi pelastaa henkiä esimerkiksi tilanteessa, jossa sairaskohtauksen saanut autoilija on tajuttomana tieltä suistuneessa autossa.

Nykyauto kykenee tunnistamaan kiihtyvyysanturien tallentamien tietojen ja airbagien laukeamisen perusteella hätätilanteen ja välittää hätäkeskukselle tiedon auton sijainnista.

Datan keräämiseen ja sen hyödyntämiseen liittyy tavallisen kuluttajan kuten suomalaisautoilijan kannalta myös uhkakuvia.

– Tiedoista on oikein käytettynä autonkäyttäjälle runsaasti hyötyä, mutta olennaista on se, että auton omistajan tai haltijan tulee aina itse voida päättää, kuka tietoja hyödyntää, Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen kiteyttää.

Kuka hallitsee dataa?

Kansainvälisen Autoliitto FIA:n eurooppalaisia autoilijoita edustavan alue 1:n johtaja Thomas Møller Thomsen on tuonut esiin, että autot tallentavat muun muassa ajoneuvon paikkatietoja, matkojen pituuksia ja matkapuhelinten yhteystietoja. Muistiin jäävät myös muun muassa turvavyön esikiristimen toiminta, joka viittaa äkkijarrutuksiin, navigaattorin viimeisimmät kohdetiedot ja moottorin suurimmat käyntinopeudet.

– Kuluttajilla tulisi olla oikeus päättää, kuka pääsee kiinni tähän tietoon, Møller Thomsen linjaa.

Tiedon hallinta on kuluttajan kannalta merkittävää, sillä jatkossa yhä useampi palvelu auton huolloista ja korjauksista aina hinauspalveluihin ja auton käyttäjää palvelevien lisäpalveluiden, kuten kännykkäsovellusten tekemiseen on riippuvainen datasta ja pääsystä sen käyttöön.

Kilpailu kuluttajankin etu

Autoilijan voi tulla tarjolle hyvinkin hyödyllisiä tietoja: verkotetut ajoneuvojärjestelmät voivat esimerkiksi räätälöidä auton sijainnin perusteella kaupallisia tarjouksia tai varoittaa auton huoltotarpeista. Teillä liikkuu myös yhä enemmän autoja, jotka kykenevät automaattisesti ja itsenäisesti olemaan tietojenvaihdossa myös keskenään, autosta autoon. Tätä nykyä kuitenkin vain autonvalmistajilla ja heidän valtuuttamillaan toimijoilla on suora pääsy ajoneuvojen keräämään dataan.

Pasi Niemisen mukaan on ongelmallista, jos autonvalmistaja voi omia tiedot. Tällöin autonvalmistaja voi myös päättää mitä palveluita kuluttajalle on tarjolla ja kuka niitä pystyy tuottamaan ja mihin hintaan.

– Se vähentää luonnollisesti kilpailua, mikä harvemmin tarkoittaa kuluttajan kannalta mitään hyvää.

– Kuluttajansuoja, vapaa kilpailu ja tietoturva on varmistettava autonomistajan oikeudet huomioiden, Pasi Nieminen linjaa.

Ratkaisuna olisi S-OTP

Autoliitto yhdessä eurooppalaisten sisarjärjestöjensä ja kansainvälisen autoliitto FIA:n sekä useiden muiden kuluttajien etuja ajavien järjestöjen kanssa vaatii EU:ssa sellaista lainsäädäntöä, joka varmistaa kuluttajan valinnanvapauden ja vapaan kilpailun yritysten kesken tietoturvaa unohtamatta.

Ratkaisukin on luotu. Se olisi niin kutsuttu S-OTP (Secure On-board Telematics Platform, turvallinen auton telematiikka-alusta), jolla taattaisiin kuluttajan valinnanvapaus ja vapaa kilpailu teknologianeutraalisti.

Autoliiton näkemyksen mukaan S-OTP -ratkaisu on linjassa EU:ssa asetettujen kunnianhimoisten tavoitteiden kanssa vaalia innovaatioita ja laatia nykyaikaiseen markkinatalouteen soveltuvaa lainsäädäntöä. Autonvalmistajien esittämä malli ei tätä asiaa edistäisi, vaan vuonna 2019 tehdyn selvityksen mukaan aiheuttaisi itsenäisille palveluntuottajille ja kuluttajille Euroopassa jopa 65 miljardin euron lisäkustannukset vuoteen 2030 mennessä.

My Car, My Data -kampanja

FIA:n alue 1:n teettämän kuluttajatutkimuksen mukaan aivan valtaosa, 90 %, eurooppalaisista ajattelee, että he omistavat oman ajoneuvonsa tiedot ja että autoilijoiden pitäisi lähtökohtaisesti saada itse valita, jaetaanko niitä vai ei.

Autoliitolla on yhdessä FIA alue 1:n ja eurooppalaisten sisarjärjestöjensä kanssa käynnissä My Car My Data -kampanja. Sen tavoitteena on vahvistaa kuluttajien asemaa.

Lisää aiheesta

Jaa artikkeli