Liikenne | Uutinen | 3.9.2019

Taksimuutoksen vuosi: hinnat ovat nousseet lähes koko maassa

Viime vuoden heinäkuussa voimaan astunut uusi liikennepalvelulaki vapautti taksit kilpailulle. Yhtenä tavoitteena oli saada lisäkilpailun avulla kuluttajahintoja alas – vaikutukset ovat ikävä kyllä olleet päinvastaiset.

Jaa artikkeli

Heinäkuussa 2018 taksiliikenne vapautui säännöstellyistä luvista avoimeksi kilpailulle. Myös hinnoitteluperusteet muuttuivat huomattavasti aiempaa vapaammiksi ja esimerkiksi taksamittarin ja kattokuvun pakosta luovuttiin.

Uusi laki houkutteli markkinoille uusia, varsinkin suuria yrityksiä erilaisilla hinnoittelutavoilla. Toiveena oli saada taksikyytien hinnat laskemaan suuremman tarjonnan avulla. Traficomin taksiliikenteen hintaseurannan mukaan tulos ei ole ollut toiveiden mukainen.

Koko maan tasolla taksimatkojen hinnat olivat nousseet noin kuusi prosenttia. Korkeimmat nousut ovat havaittavissa Kymenlaaksossa (11,8 %) ja Uudellamaalla (11,7 %). Paikoittain hinnat ovat myös laskeneet, suurin lasku hintaindeksissä on tapahtunut Kanta-Hämeessä, sielläkin vain 1,2 prosenttia.

Kuntaryhmittäin katsottuna hintaindeksin nousu on ollut selvästi suurinta kaupunkimaisissa kunnissa, 6,2 prosenttia. Taajaan asutuissa kunnissa hintaindeksin kasvu on ollut hieman vähäisempää, 3,4 prosenttia ja kaikkein vähäisintä maaseutumaisissa kunnissa, 2,2 prosenttia.

Liikenne- ja viestintäministeriö selvittää tämän vuoden aikana eri viranomaisten kanssa taksiuudistuksen vaikutuksia, jonka pohjalta käynnistetään lainsäädäntöhanke epäkohtiin puuttumiseksi.

Miksi Traficom seuraa taksien hintoja?

Traficom tuottaa neljästi vuodessa taksiliikenteen hintaindeksin maakunnittain, kuntaryhmittäin ja koko maan tasolla. Indeksi perustuu valittujen yritysten ilmoittamiin hintatietoihin, eikä siinä seurata kaikkien taksimatkojen hintoja, eivätkä hinnat ole toteutuneiden matkojen hintoja.

Seuranta edistää seuraavia Traficomin tehtäviä:

  • Hintojen nousun kohtuullisuuden arviointi ja hintasääntelyn tarpeen arviointi.
  • Liikennepalvelulain vaikutusten arviointi.
  • Liikennejärjestelmän ja liikenteen markkinoiden tilan seuranta.

Lähde: Traficom Kuva: Moottorin arkisto

Jaa artikkeli

Keskustelu