Pysäköinti vasemmalle puolen sallituksi – muttei ilman riskejä

Uusi tieliikennelaki mahdollistaa kesäkuusta alkaen pysäköimisen taajamassa ajosuunnasta katsottuna tien vasemmalle puolelle kaksisuuntaisilla teillä.