28.3.2023

EU:ssa sopu – sähköautojen latauskenttä 60 km välein

latauskenttä

Euroopan jäsenmaat, parlamentti ja komissio ovat päässeet alustavaan sopuun AFIR-asetuksesta, jolla pyritään kohentamaan vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä. Harvaanasutun Suomen tavoitteet huomioitu.

Eritoten sähköautoilijoita koskee tuore EU-päätöspöydissä saavutettu sopu. Euroopan jäsenmaat, parlamentti ja komissio ovat päässeet alustavaan sopuun nk. AFIR-asetuksesta, jolla pyritään edistämään vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönottoa erityisesti tie-, vesi- ja lentoliikenteessä.

Asetuksesta päästiin yhteisymmärrykseen kolmikantaneuvotteluissa 28.3.2023.

Kuten Moottori aiemmin kirjoitti, sähköautojen yleistyminen vaatii riittävän kattavaa ja monimuotoista julkista latausverkostoa, kaikilla kun ei ole mahdollisuutta ladata sähköautoa kotona. Valtiovallan tavoitteena on päästötön liikenne, jonne voidaan yleisen käsityksen mukaan pitkälti yltää vain autokannan sähköistymisellä. Kaasuautoilla on toki myös oma osansa fossiilisista liikennepolttoaineista irrottautumisessa.

Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan Suomen tavoitteet erityisesti harvaan asuttujen vähäliikenteisten alueiden huomioimisesta on sisällytetty saavutettuun sopuun.

Suomi on kannattanut yhteisiä, kunnianhimoisia tavoitteita vaihtoehtoisten käyttövoimien infralle eri liikennemuodoissa. Suomelle on ollut tärkeää, että sitovat velvoitteet tieliikenteen sähkölataustavoitteille huomioisivat harvaan asutut vähäliikenteiset alueet, joilla välimatkat ovat pitkiä.

Sopu vahvistetaan vielä ministerineuvoston kokouksessa.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Latauskentät riittävän tihein

Asetus velvoittaa jäsenvaltioita varmistamaan muun muassa henkilöautojen sähkölatausinfran rakentumista. Jäsenvaltioiden tulee esimerkiksi varmistaa, että TEN-T-ydinverkolle rakentuisi vuoden 2025 loppuun mennessä vähimmäistehovaatimukset täyttävää latausinfraa 60 kilometrin välein.

Euroopan komissio antoi asetusehdotuksen osana EU:n ilmastopakettia eli 55-valmiuspakettia heinäkuussa 2021.

Saavutettu tulos tarkoittaa, että EU:n jäsenmaat ja parlamentti hyväksyivät sitovia tavoitteita julkiselle infralle henkilö- ja pakettiautojen sekä raskaiden hyötyajoneuvojen latauksen, tieliikenteessä käytettävän vedyn tankkaamisen sekä tie- ja meriliikenteessä käytettävän nesteytetyn kaasun osalta.

Teksti: Marko Jokela Kuvituskuva: Moottorin arkisto Lähde: Liikenne- ja viestintäministeriö  

a:1:{i:0;s:6:"114442";}