11.2.2021

Kehyskunnat vastustavat ruuhkamaksuja pääkaupunkiseudulle

Kunnat: ruuhkamaksujen käyttöönotto pääkaupunkiseudulla lisäisi suhteellisesti eniten matalapalkka-alalla työskentelevien työmatkakuluja. Ruuhkamaksuja kritisoi myös Autoliitto.

Pääkaupunkiseudun kymmenen kehyskuntaa eli KUUMA-seutu, Helsingin sekä Uudenmaan Yrittäjät ja Helsingin seudun kauppakamari vastustavat ruuhkamaksujen käyttöönottoa pääkaupunkiseudulla. Näkemys pohjaa selvitykseen, jonka mukaan ruuhkamaksut kuormittaisivat erityisesti matalapalkka-aloilla työskentelevien ihmisten taloutta.

Kehyskunnat ja elinkeinoelämän järjestöt edellyttävät päästövähennyksiin toimivampia ratkaisuja kuin ruuhkamaksut, joita on väläytelty liikenne- ja viestinministeriön ohjauksessa toimivan Fossiilittoman liikenteen työryhmän kaavailuissa, joilla tavoitellaan liikenteen haitallisten päästöjen vähentämistä.

Kehyskuntien asukkaista peräti 42 prosentin työpaikka sijaitsee oman asuinkunnan ulkopuolella. Kaikkien kuntien alueilla ei ole toimivaa joukkoliikennettä saatikka ratayhteyttä, joten työhön pääsy omalla autolla on ainoa mahdollisuus.

Tuoreessa kannanotossa tähdennetään, että eritoten pienituloiset ja vuorotyötä tekevät työntekijät olisivat mahdollisen ruuhkamaksujärjestelmän suurimpia kärsijöitä.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Toiveena alueellinen tasa-arvo

Elinkeinoelämä kaipaa toimivia, mutta alueellisesti tasa-arvoisia ratkaisuja päästötalkoisiin.

– Vetoamme tuoreen selvityksen pohjalta ruuhkamaksuja tehokkaampien päästövähennyskeinojen käytön puolesta. Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan näitä ovat autokannan uudistaminen, liikennejärjestelmän tehostaminen sekä ja fossiilisten polttoaineiden hinnoittelu ja korvaaminen, KUUMA-seudun yhteistyöjohtaja Antti Kuusela sanoo.

Kuuselan viittaama selvitys on rakennetun ympäristön suunnittelu- ja konsultointiyritys Sitowisen tekemä. Sen mukaan pienituloiset työntekijät, joilla henkilöauto on ainoa mahdollisuus työmatkaliikkumiseen, olisivat ruuhkamaksujärjestelmän häviäjiä.

”Heille ruuhkamaksut voivat olla merkittävä lisäkustannus suhteessa tulotasoon ja ajan arvostukseen. Tähän ryhmään kuuluvat mm. pääkaupunkiseudun kehäväylien varsilla sijaitsevilla teollisuus- ja logistiikka-alueilla työssä käyvät. Monille näistä alueista ei ole toimivaa joukkoliikenneyhteyttä tai yhteys perustuu hankalaan ja pitkäkestoiseen matkaketjuun”, selvityksessä summataan.

Yhtenä osana KUUMAn selvitys viittaa Helsingin seudun maankäyttöä, asumista ja liikennettä selvittävään 2018 MAL-barometriin, jonka mukaan suurin osa Helsingin kehyskuntien asukkaista kannattaa joukkoliikenteen kehittämistä sekä henkilöliikenteen sujuvuuden edistämistä. Sen sijaan ruuhkamaksuja ei keinona kannateta.

Autoliitto ruuhkamaksuista: turhia

Autoliitto on niin ikään kritisoinut ruuhkamaksujen tarvetta.

– Ruuhka käy perusteluksi autoilun vastustamiselle, vaikkei Suomessa, edes Helsingissä, ole maailman tai Euroopan mitassa juurikaan ruuhkia. Meillä ruuhka on tieliikenteen hetkittäinen ilmiö, muttei sietämätön riesa, Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen on linjannut.

Niemisen mukaan ihmiset valitsevat arkikäyttöönsä henkilöauton siksi, että se on ihmisten omien arvioiden mukaan järkevin kulkutapa niin ajankäytön kuin kustannustenkin näkökulmasta.

Autoliitto on huomauttanut, että edes pääkaupunkiseudulla joukkoliikenne ei toimi joka suuntaan ja matka-ajat ovat helposti kohtuuttomia, joten auto on usein kaupunkiseuduillakin ainoa mahdollinen tapa saada arjen askareet hoidetuksi.

Mukana hallitusohjelmassa

Sanna Marinin (sd.) hallituksen ohjelman erääksi tavoitteeksi on kirjattu ruuhkamaksut mahdollistavan lainsäädännön valmistelu. Se käynnistynee nykytiedon valossa syksyllä 2021. Ruuhkamaksujen mahdollinen käyttöönotto vaatii kuitenkin lisäksi erillisen päätöksen Helsingin seudulla.

KUUMA-seudun kuntia ovat Hyvinkää, Järvenpää, Kirkkonummi, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti. Kunnissa asuu 330 000 ihmistä, joista yli puolet käy seudun ulkopuolella töissä. Seutu jakautuu liikenteellisesti kahteen ryhmään. Junaliikenteen kehyskunnat: Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä. Bussiliikenteen kehyskunnat: Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti.

Teksti: Marko Jokela Kuva: Moottori Lähde: Sitowise: Kokemukset ruuhkamaksujen vaikutuksista ja käytännöistä -selvitys 

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy