11.2.2022

Naiset suosivat joukkoliikennettä miehiä useammin – kaikissa ikäryhmissä

Miehet ja naiset omistavat ajokortin lähes yhtä yleisesti, poikkeuksina vain nuorimmat ja vanhimmat ikäluokat.

Autoilu on menneinä vuosikymmeninä ollut nykyistä väkevämmin miesten maailmaa, avataanpa kehitystä esimerkiksi ajokorttien hankkimisen tai liikkumistapojen näkökulmasta. Nykyisin autoilu on tasa-arvoistunut monella eri mittarilla tarkasteltuna.

Autoilun muutoksiin eri näkökulmista paneutunut Tilastokeskuksen asiantuntijoiden joukko on kaivanut esiin paljon kiinnostavaa.

Viiden asiantuntijan yhteinen Tieto&Trendit -kirjoitus erittelee mainiosti suomalaisten liikkumista ja sen eri ilmiöitä.

Kirjoittajat työskentelevät Tilastokeskuksen yhteiskunta­tilastoissa, Marjut Pietiläinen ja Laura Lipasti Väestö, oikeus ja yhdenvertaisuus -ryhmässä ja Matti Kokkonen, Sami Lahtinen ja Nico Maunula Liikenne ja matkailu -ryhmässä.

Kuten kirjoittajat kiteyttävät: "Aikoinaan autoilu oli harvojen ja lähinnä miesten herkkua, sitten arkipäivää lähes kaikille."

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Sukupuolten tasa-arvo mukaan liikkumiseen

Kirjoittajat käyvät eri näkökulmista lävitse sitä, kuinka liikkumisen kehityksessä Suomessa on tultu nykyaikaan. Nykyisiä liikkumistapoja selittävät osaltaan niin menneiden vuosikymmenten liikennesuunnittelu, lainsäädäntö kuin sotien jälkeinen autoilun kasvu. Kantava teema on kaikille meille historian harrastajille kovin tuttu. Jotta ymmärrämme nykyistä, on tarkasteltava historiaa.

Kirjoituksessa tuodaan esiin, että aiemmin suunnittelua tehtiin lähes yksinomaan miesten näkökulmasta, eikä naisten liikkumista juuri huomioitu. Nykyään eri väestöryhmien tarpeiden ja erojen tunnistaminen jo suunnitteluvaiheessa nähdään tarpeellisena

Moni autoiluun liittyvä käsitys on sitkas muuttumaan, vaikka yhteiskunta muuttuu. ”Sukupuolten tasa-arvo on tullut näkökulmana mukaan liikkumista koskevaan keskusteluun ja jossain määrin suunnitteluunkin, vaikkakin historiasta juontavat sukupuolierot näkyvät edelleen. Myös asenteissa stereotyyppisiä eroja on edelleen, mikä näkyy esimerkiksi suhtautumisessa naisiin auton kuljettajana”, kiteytetään kirjoituksessa.

Millä kulkuneuvoin liikutaan?

Tilastot, jota kirjoituisen vankaksi pohjaksi on käyty lävitse, paljastavat, että ajokortti-ikäiset miehet ajavat ahkerasti itse: he tekevät suurimman osan päivittäisistä matkoistaan henkilöauton kuljettajina. Naisilla sitä vastoin päivittäiset matkat jakautuvat tasaisemmin henkilöauton kuljettamisen, henkilöauton matkustajana olemiseen ja kävelyyn.

Kirjoituksessa todetaan havaintona, että erot kulkutavoissa ovat tasoittuneet. ”Vielä reilut 20 vuotta sitten naisten yleisin kulkutapa oli kulkeminen jalan. Toiseksi yleisin oli matka henkilöauton kuljettajana ja lähes yhtä tavallista liikkuminen henkilöauton matkustajana. Miesten yleisin kulkutapa sitä vastoin oli vuonna 1999 jo vakiintuneesti henkilöauton kuljettaminen.”

Kirjoitus taustoittaa kehitystä apunaan valtakunnallista vuoden 2016 henkilöliikennetutkimusta, jonka mukaan selvästi yleisin kestävä liikkumismuoto sekä naisilla että miehillä oli kävely. Naisilla joukkoliikenne oli toiseksi yleisin, miehillä pyöräily. Tutkimuksen mukaan naiset suosivat joukkoliikennettä miehiä useammin kaikissa ikäryhmissä, suurin ero oli 35‒64-vuotiaissa.

Kiinnostava on myös kirjoituksessa esiin tuotu tutkimuksellinen havainto, jonka mukaan ja kansainvälisesti vertailtuna Suomen pääkaupunkiseudulla ihmiset kävelevät ”selvästi eurooppalaisten verrokki­alueiden ihmisiä enemmän eikä sukupuolella näytä tässä olevan väliä.”

50–54-vuotiaista miehistä 96 % on ajokortti

Kirjoituksessa käydään lävitse suomalaisten ajokortillisuutta iän ja sukupuolen mukaan eriteltynä.

Vuoden 2020 lopulla henkilöauton kuljettamiseen oikeuttava ajokortti oli 82 prosentilla ajokortti-ikäisistä. Miehistä ajokortti oli 89 prosentilla ja naisista 76 prosentilla. Ajokorttien omistus on melko tasaista miesten ja naisten välillä 20-vuotiaista 64-vuotiaisiin. Näissä ikäluokissa henkilöauton ajokortin omisti 91 prosenttia miehistä ja 89 prosenttia naisista.

Kaikkein ajokortillisin ikäryhmä on 50‒54-vuotiaat, jossa henkilöauton ajokortti oli 96 prosentilla miehistä ja 93 prosentilla naisista.

Nuoremmissa ikäluokissa henkilöauton ajokortteja oli miehillä noin 10 prosentti­yksikköä naisia enemmän. Poikkeus­luvalla henkilöauton ajokortin oli hankkinut lähes neljännes 17-vuotiaista pojista, mutta vain 13 prosenttia samanikäisistä tytöistä.

Talviautoilu

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Ero kasvaa iän karttuessa

Edellä kerrottua merkittävämmät sukupuolten väliset erot ovat vanhimmissa ikäluokissa. Kirjoituksen mukaan yli 65-vuotiaista miehistä henkilöauton ajokortti oli 85 prosentilla ja naisista vain 54 prosentilla. Naisten ajokorttien omistus laskee siis voimakkaasti iän myötä.

Erot vain kasvavat mitä vanhempiin ikäluokkiin mennään, tuodaan kirjoituksessa esiin. Miehistä 85‒89-vuotiailla 57 prosentilla oli voimassa oleva henkilöauton ajokortti ja yli 90-vuotiaistakin lähes kolmanneksella. Naisilla vastaavat luvut olivat 13 prosenttia ja 3 prosenttia.

Nyt edetään tasatahtia

Sukupuolten väliset erot ajokorttien omistuksessa ovat kuitenkin tasaantuneet ajan myötä. Naiset ja miehet hankkivat henkilöauton ajamiseen oikeuttavia ajokortteja tätä nykyä lähes tasatahtia.

Poikkeuksena tasatahtisuuteen on, että autoilu-uraansa aloittelevissa ikäluokissa on tyypillistä, että pojat autoilevat enemmän poikkeus­luvalla jo 17-vuotiaina. Vuodesta 2018 lähtien pojat ovat suorittaneet henkilöauton ajokortteja poikkeus­luvalla lähes tuplasti tyttöihin verrattuna.

Teksti: Marko Jokela Kuvat: Moottorin arkisto Lähteet: Tilastokeskus, Liikennevirasto: Henkilöliikennetutkimus 2016, Ramboll: Gender and (smart) mobility (2021)

Luetuimmat