Liikenne Liikenneturvallisuus Uutinen 19.10.2021

12 kuolemaa vähemmän – onnettomuuksien määrä hienoisessa laskussa

Kuolemaan johtaneita tieliikenneonnettomuuksia tapahtui tammi‒elokuussa vähemmän kuin edellisvuonna samaan aikaan. Alle 21-vuotiaat kuljettajat aiheuttivat eniten onnettomuuksia viiteen vuoteen.

Kuolemaan johtaneita tieliikenneonnettomuuksia tapahtui tammi‒elokuussa vähemmän kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla. Onnettomuuksissa kuoli 157 henkilöä eli 12 henkilöä edellisvuotta vähemmän.

Tutkijalautakuntien ilmoittamien ennakkotietojen mukaan onnettomuuksia oli kaikkiaan 141, mikä on 16 vuodentakaista vähemmän.

Yleisintä tieltä suistuminen

Tammi–elokuussa tapahtuneista kuolemaan johtaneista onnettomuuksista 116 oli moottoriajoneuvo-onnettomuuksia. Määrä on pienin viiteen vuoteen. Yleisin onnettomuustyyppi oli aiempien vuosien tapaan suistumisonnettomuus, joita tapahtui 51. Eri onnettomuustyyppien näkökulmasta eniten vähenivät risteävistä ajosuunnista saapuneiden osapuolten yhteenajot, joiden määrä puolittui edellisvuodesta ja oli niin ikään pienin viiteen vuoteen.

Kesä käänsi nuorten tilanteen

Alle 25-vuotiaiden kuljettajien osalta alkuvuosi näytti vielä myönteiseltä, mutta kesä käänsi tilanteen selvästi synkemmäksi etenkin kaikkein nuorimpien osalta.

Alle 21-vuotiaat kuljettajat aiheuttivat touko‒elokuussa eniten onnettomuuksia viiteen vuoteen, yhteensä 14 onnettomuutta. Tilastoissa korostuivat tänä vuonna moottoripyöräonnettomuudet, joita tapahtui viisi, kun vuonna 2020 onnettomuuksia oli yksi.

– Vaikka nuorten aiheuttamien moottoripyöräonnettomuuksien määrä kasvoi viime vuodesta, on muistettava, että pienistä lukumääristä johtuen satunnaisvaihtelun osuus vuosittaisesta onnettomuusmäärien vaihtelusta on kohtalaisen suuri. Lisäksi kesää 2020 voidaan pitää pikemminkin yksittäisenä hyvänä kesänä, Onnettomuustietoinstituutin (OTI)  liikenneturvallisuustutkija Salla Salenius taustoittaa.

Riskinä päihteet liikenteessä

Onnettomuustietoinstituutin liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari erittelee haasteita ja riskejä nuorten onnettomuuksien taustalla.

– Nuorten aiheuttamien liikenneonnettomuuksien taustalla nähtäviä riskitekijöitä ovat päihteiden vaikutuksen alaisena ajaminen, väsymys sekä vähäinen ajokokemus

Parkkarin mukaan tutkijalautakunnat ovat tunnistaneet riskitekijöiksi myös nuorten kuljettajan puutteelliset ajotaidot ja välinpitämättömän asenteen liikenneturvallisuutta kohtaan.

Iäkkäämpien kolarit vähenivät

Nuorista kuljettajista poiketen yli 64-vuotiaiden moottoriajoneuvo-onnettomuudet sen sijaan vähenivät. Tämän ikäryhmän myönteinen tulos selittyy hyvällä alkuvuodella: tammi‒huhtikuussa tapahtui seitsemän onnettomuutta, kun taas kesän onnettomuusmäärä touko‒elokuussa, 17 onnettomuutta, oli hyvin tavanomainen.

Muiden ikäluokkien onnettomuusmäärät pysyivät aiempien vuosien tasolla tammi‒elokuussa.

Uhreina 12 jalankulkijaa ja pyöräilijää

Kevyen liikenteen onnettomuuksia oli 25, ja niissä menehtyi 12 jalankulkijaa, 12 pyöräilijää ja yksi sähköpotkulautailija. Määrä väheni edellisvuoteen verrattuna seitsemällä onnettomuudella, mutta viimeisten viiden vuoden jaksolla määrä on kuitenkin varsin tavanomaisella tasolla. Onnettomuuksissa korostuivat aiempien vuosien tapaan vanhimmat, yli 64-vuotiaat tienkäyttäjät.

Moottoripyöräonnettomuuksia tapahtui 21. Vaikka onnettomuuksien ja etenkin aiheuttajina olleiden moottoripyöräilijöiden määrä kasvoi vuodesta 2020, eivät määrät pidemmällä viiden vuoden tarkastelujaksolla ole mitenkään poikkeuksellisia.

 

Kaikki kuolonkolarit tutkitaan, tilastoinnissa eri käytäntöjä

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat tutkivat kaikki Suomessa tapahtuvat kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet. Ennakkoraportin aineistona on tutkijalautakuntien tutkimat kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet vuosien 2017–2021 tammi–elokuussa.

Nyt julkistetut ennakkoluvut ovat liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien välittömästi onnettomuuspaikkatutkinnan jälkeen ilmoittamia ennakkotietoja. Tilastoja tarkasteltaessa on huomattava, että pienissä onnettomuusmäärissä vähäiset tilastomuutokset selittyvät satunnaisvaihtelulla.

OTIn ja Tilastokeskuksen tieliikenneonnettomuustilastoinnissa on eroja. OTIn tilastoissa sairauskohtaukseen kuolleet sisältyvät lukuihin, mutta Tilastokeskuksella eivät.

OTIn tilastoissa näkyvät pääsääntöisesti onnettomuudet, joissa kuolema tapahtuu kolmen päivän kuluessa onnettomuudesta. Tilastokeskuksen tilastoissa liikennekuolemaksi lasketaan menehtyminen 30 vuorokauden kuluessa onnettomuudesta.

Jaa artikkeli