Anne Berner

Liikenne Uutinen 8.2.2017

Anne Berner jatkaa liikenneverkon tulevaisuuden selvittämistä

Taustalla on aiemmin tyrmätty selvitys, jonka jättämä epätietoisuus nostatti vahvaa kritiikkiä. Uuden selvitystyön tuloksia luvataan osittain elokuuksi 2017.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner vetää uutta parlamentaarista työryhmää, jonka tehtävänä on määritellä liikenneverkon ylläpitoon ja kehittämiseen tarvittavat keinot.

Työryhmällä on pohdittavana suomalaiset tieliikenteen keskeiset kipukohdat: liikenteen korjausvelan vähentäminen, kehittämisinvestoinnit, digitalisaatiokehitys ja päästövähennystavoitteet vuoteen 2030 mennessä.

Työryhmän aloittaa työnsä tämän kuun lopussa, ja sille on varattu työskentelyaikaa vuosi eli helmikuun loppuun 2018. Työryhmän on tarkoitus antaa väliraportti päästövähennyksiin liittyvistä esityksistä 18. elokuuta 2017.

Taustalla päästöjen vähennyspakko

Parlamentaarisen liikenneverkkotyöryhmän tehtävänä on pohtia keinoja, joilla Suomi kykenee vastaamaan kansallisen ilmastopolitiikan liikenteelle asettamiin päästövähennystavoitteisiin.

Päämääränä on myös luoda edellytyksiä liikenteen automatisaatiolle ja liikenteen digitaalisten palvelujen syntymiselle.

Liikenneministeriön mukaan parlamentaarisen liikenneverkkotyöryhmän työn tavoitteena on luoda kustannustehokas, pitkäjänteinen ja tarkoituksenmukainen suunnitelma väyläverkon kehittämiselle ja rahoitukselle.

Korjausvelka kuriin

Suomen tiestö on paikoin erittäin kehnossa kunnossa.

Yksi työryhmän keskeinen tavoite on laatia suunnitelma, jonka turvin onnistuisi korjausvelan vähentäminen seuraavan 10 vuoden aikana sekä tarvittavan rahoituksen turvaaminen väylien ylläpitoon jatkossa.

Se, että työryhmän julkilausuttuna lähtökohtana on kokonaisverorasituksen, julkisen talouden kestävyysvajeen ja valtion vastuiden hallittavuus, ei vielä tarkoita lupausta siitä, etteikö yksityisautoilun kustannukset nousisi.

Liikenneministeriön mukaan Suomen liikenneverkossa on 2,5 miljardin euron korjausvelka, joka jatkaa kasvuaan 100 miljoonan vuosivauhdilla.

Edustus eri puolueista

Työryhmässä on kaksi edustajaa jokaisesta neljästä suurimmasta eduskunnassa edustetusta puolueesta ja yksi edustaja muista eduskunnassa edustetuista puolueista. Puolueet, joilla on ryhmässä yksi edustaja, voivat nimetä ryhmään varajäsenen. Työryhmän jäsenten nimet julkaistaan, kun puolueet ovat ilmoittaneet edustajansa.

Työryhmän pääsihteerinä toimii ylijohtaja Mikael Nyberg liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Lähde: Liikenne- ja viestintäministeriö Kuva: Lauri Ahtiainen

Jaa artikkeli