Liikenne Uutinen 15.12.2015

Tutkimus: Kuljettajien liikennekäyttäytymisellä heijastusvaikutuksia

Niin hyvä kuin huono käytös aiheuttavat ketjureaktion muissa kuljettajissa.

Goodyearin ja Lontoon talous- ja poliittisten tieteiden koulun (London School of Economics and Political Science) suorittama tutkimus paljastaa, että kuljettajien liikennekäyttäytymisellä on melko voimakas heijastusvaikutus, eli kuljettajien kokemukset aggressiivisuudesta tai ymmärtäväisyydestä vaikuttavat heidän käyttäytymiseensä myöhemmin matkan aikana.

Tutkimuksella saadut luvut puhuvat melko voimakkaasti heijastevaikutuksen puolesta. Tutkimukseen osallistui kuljettajia yhteensä 15 Euroopan maasta, ja heistä peräti 87 prosenttia oli sitä mieltä, että toisen kuljettajan osoittama huomaavaisuus voi saada heidät käyttäytymään huomaavaisesti myöhemmin matkan aikana. Vastaajista 55 prosenttia raportoi myös, että he saattavat vastaavasti purkaa ärtymystään muihin kuljettajiin koettuaan ärsytystä tai provosointia liikenteessä.

– Neuvotellessaan tilasta muiden kanssa liikenteessä kuljettajat turvautuvat usein vastavuoroisuuden logiikkaan. Vuorovaikutus on kuitenkin usein lyhytaikaista, joten vastavuoroisuus on usein epäsuoraa: reaktiomme kohdistuu eri kuljettajaan myöhemmin matkamme aikana – tästä muodostuu heijastusvaikutus liikenteessä, kommentoi tutkimushanketta johtanut tohtori Tennant London School of Economicsista.

Ajattelemattomuus liikenteessä on tarttuvaa

Merkittävintä tutkimuksessa on tieto siitä, miten muiden kuljettajien vaikutuksesta kuka tahansa voi ajaa vaarallisemmin, vaikka ei muuten täyttäisi ongelmakuljettan tunnusmerkkejä.

Suurin osa tutkimukseen osallistuneista kuljettajista oli sillä kannalla, että kiitosta osoittavat eleet ovat tärkeitä. Mikäli kiitosta ei havaita, myönsivät kuljettajat käyttäytyvänsä itsetietoisemmin seuraavassa vuorovaikutustilanteessa. Tutkimus nosti myös esiin esimerkiksi tilanteen, jossa yksittäisen kuljettajan aggressiivinen käyttäytyminen voi käynnistää ketjureaktion, johtaen lopulta vaaratilanteeseen tai onnettomuuteen alkuperäisen riitapukarin poistuttua paikalta.

Ärsyttäviksi teoiksi koettiin muun muassa kilpaileminen, huutaminen, hyökkäävä käytös, puskurissa roikkuminen ja vilkun unohtaminen moottoritien kaistanvaihdoksissa. Kohteliaiksi eleiksi tulkittiin tien antaminen, katsekontakti, kiitoksen sanominen näkyvästi sekä anteeksi pyytäminen.

– Liikenne käsitetään harvoin sosiaaliseksi kehykseksi, etenkään sellaiseksi, jossa pitäisi noudattaa hyviä tapoja. Itse asiassa liikenneturvallisuustutkimuksemme osoitti, että monet kuljettajat näkevät muut liikenteessä olevat autot persoonattomina koneina, ei ajoneuvoina, joiden sisällä on muita ihmisiä, totesi Goodyearin kuluttajarenkaiden EMEA-alueen varatoimitusjohtaja Olivier Rousseau.

Tutkimus suoritettiin kvalitatiivisellä kyselyllä, jossa kohderyhmien lisäksi haastateltiin brittiläisiä ja italialaisia kuljettajia, sekä kvantitatiivisellä verkkokyselyllä, johon osallistui lähes 9 000 kuljettajaa 15 EU-maasta. Suomalaiset kuljettajat jäivät tällä kertaa tutkimuksen ulkopuolelle.

Lähde: Goodyear / LSE, kuva: Liikenneturva

Jaa artikkeli