15.5.2024

Tuiki tarpeelliset päällystykset alkaneet – vilkasta jo Etelä- ja Lounais-Suomessa

Kuva Moottorin arkisto

Tavoitteena on pitää tiestön korjausvelka edes jotenkin aisoissa ja päällystää 4 000 kilometriä maanteitä sekä kävely- ja pyöräilyväyliä.

Päällystystyöt ovat alkaneet jo Etelä- ja Lounais-Suomen alueilla ja käynnistyvät muuallakin Suomessa kevään edetessä sekä säiden salliessa. Tavoitteena on pitää tiestön korjausvelka edes jotenkin aisoissa ja päällystää 4 000 kilometriä maanteitä sekä kävely- ja pyöräilyväyliä.

Suomen maantiet ovat monin paikoin kuluneet, urautuneet ja murentuneet. Railot ja kuopat haittaavat ajamista ja ovat selkeä liikenneturvallisuusuhka.

Uutta pintaa siis tarvitaan ja tehdään moniaalla. Ei hyvää, ettei jotain haittaakin: vilkas päällystyskausi tuo mukanaan normaalia enemmän liikennehäiriöitä.

Nykykunnon ylläpidon vähimmäismäärä

Hallituksen myöntämällä lisärahoituksella Väyläviraston ja ELY-keskusten tavoitteena on päällystää 4 000 kilometriä maanteitä sekä kävely- ja pyöräilyväyliä. Määrä on moninkertainen edellisvuosiin verrattuna ja vastaa tieverkon nykykunnon ylläpitämiseen tarvittavaa päällystyskilometrien vähimmäismäärää.

Viime vuosina kohonneet kustannukset ja niukka rahoitus ovat vaikuttaneet päällystyskilometreihin ja maantieverkon korjausvelan kasvuun. Tästä syystä aikaisempina vuosina päällystystyöt on jouduttu priorisoimaan pääasiassa vilkkaille teille.

– Erittäin tervetulleen lisärahoituksen avulla voidaankin tänä vuonna päällystää myös keskivilkkaita- ja vähäliikenteisiä teillä selvästi tavanomaista enemmän, väylänpidon toimialajohtaja Virpi Anttila arvioi.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Pidempi ajanjakso päällystystä

Päällystystöiden suuri määrä vaatii pidempää työkautta, tarkoittaen töiden alkamista aikaisin keväällä ja päättymistä myöhään syksyllä. Päällystystöistä aiheutuvia liikennehäiriöitä pyritään vähentämään ajoittamalla työt mahdollisuuksien mukaan ruuhka-aikojen ulkopuolelle ja tarvittaessa yöaikaan.

– Tänä vuonna päiväkohtaisia työaikoja on pidennettävä, jotta työt ehditään tekemään määräajassa. Tämä vaatii tielläliikkujilta kärsivällisyyttä, koska päiväkohtaisen työajan pidentyminen voi aiheuttaa aiempaa enemmän ruuhkautumista ja matka-aikojen pidentymistä. Toisaalta työaikojen pidentäminen voi vähentää päällystystöistä aiheutuvien liikennehäiriöiden kokonaiskestoa, teiden kunnossapidon asiantuntija Ossi Saarinen Väylävirastosta kertoo.

routa

Autoilija: varovasti ohittaen

Tienkäyttäjien tulisi ymmärtää noudattaa työnaikaisia nopeusrajoituksia työ- ja liikenneturvallisuuden varmistamiseksi.

Väylävirasto muistuttaa, että päällystystyömaiden läheisyydessä on tärkeää olla erityisen tarkkaavainen, noudattaa alennettuja nopeusrajoituksia sekä säilyttää riittävä turvaväli edellä ajaviin. Tämä takaa turvallisen liikkumisen tienkäyttäjille, työmailla työskenteleville sekä muille liikkujille.

Päällystystöiden valmistelu- ja viimeistelytyöt vaativat poikkeavia liikennejärjestelyjä. Ennen varsinaisen päällystämisen aloittamista tehdään esimerkiksi kuivatuksen parannustöitä sekä tänä vuonna myös tavanomaista enemmän tierakenteen korjaustöitä.

Päällystämisen jälkeisillä viikoilla tehdään vielä tiemerkintä-, reunatäyttö- sekä muita viimeistelytöitä ennen kuin kohde on kokonaisuudessaan valmis ja nopeusrajoitukset voidaan palauttaa kohteen normaaleihin nopeusrajoituksiin.

Tietyömaiden sijainnin ja mahdolliset liikennejärjestelyt voi tarkistaa etukäteen esimerkiksi Fintrafficin Liikennetilanne-palvelusta, mikä auttaa suunnittelemaan reitin ja varautumaan mahdollisiin viivästyksiin.

Kommentoi artikkelia

Luetuimmat