18.12.2020

Ajokorttia suorittavat opetuslupaoppilaat pärjäävät hyvin kertovat Traficomin tilastot

ajokorttilaki

Traficom seuraa ajo-opetuksen ja ajotutkintojen kehittymistä: opetuslupaoppilaat pärjäävät vertailussa hyvin. Liikenneministeriön käynnistämä vuonna 2018 uudistuneen ajokorttilain kokonaisvaikutusten selvittäminen on kuitenkin vielä kesken.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ylläpitämien tilastojen mukaan opetuslupaoppilaat pärjäävät B-luokan ajokortin hankinnassa hyvin. Kun vuonna 2017 teoriakokeen läpäisi ensimmäisellä yrityksellä 89 % sekä autokoulu- että opetuslupaopetuksessa olleista, meni koe vuonna 2019 läpi ensimmäisellä kerralla 78 %:lla autokoulussa opetuksen saaneista ja 85 %:lla opetuslupaoppilaista. Kuluvan vuoden tilanne on samaa tasoa kuin vuonna 2019 prosenttiluvuin 78–86.

Ajotutkinnon vuonna 2017 selvitti ensiyrityksellä 68 % autokoulu- ja 64 % opetuslupaoppilaista. Viime vuonna autokouluopetusta saaneista 58 % selvisi yhdellä ajotutkintokerralla. Opetuslupaoppilaista 68 % läpäisi tutkinnon ensiyrittämällä. Tänä vuonna tähän mennessä vastaavat luvut ovat 56 ja 65 prosenttia.

Tänä vuonna ajotutkinnon läpäisseistä hieman alle kaksi kolmesta on ollut autokouluopetuksessa ja hieman yli kolmannes opetuslupaopetuksessa, selviää Traficomin tilastoista.

Hyväksyttyjen B ja BE-luokan ajokokeiden määrä on vaihdellut viime vuosina 60 000–70 000 välillä.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Kokemusta kolmessa vuodessa

Traficomin mukaan uusi kuljettaja saavuttaa kokeneiden kuljettajien turvallisuustason noin kolmessa vuodessa.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on liikenteen ja viestinnän lupa-, rekisteröinti- ja hyväksyntä- sekä turvallisuusviranomainen. Traficomin keräämien tilastojen mukaan 1.7.2018 ja 29.10.2019 välisenä aikana 181 ikäpoikkeusluvalla ajokortin saanutta henkilöä sai ajokieltoa, mikä on 2,3 % ikäluokan ajokortillisten määrästä. Samana ajanjaksona 18-vuotiaana kortin saaneista ajokortillisista ajokieltoon määrättiin 7,1 % (2 212 henkilöä) ja 19-vuotiaana kortin saaneista 5,3 % (2 785 henkilöä) ikäluokkiensa ajokortillisten määrästä.

AL-autokoulu

Liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistänyt ajokorttilain vaikutusten seurantatutkimuksen, jonka eri osioiden valmistuminen kestää vuoden 2022 loppukevääseen.

Taustalla muuttunut ajokorttilaki

Uudistunut ajokorttilaki tuli voimaan heinäkuussa 2018. Uudessa laissa painopiste muuttui tähdentämään voimallisemmin asioiden osaamista kuin sitä, miten ne on opetettu. Samalla B-ajokortin suorittamisen monivaiheisuudesta luovuttiin. Ajokortteja suorittaville asetettiin vaatimuksia turvallisuuspainotteisista koulutuksista ja ajo-opetuksesta. Lakimuutos toi myös ajo-opetuksen aloitusikärajan alentumisen 16 vuoteen ja ikäpoikkeusluvan kriteerien selkeyttämisen.

Opetuslupaopetus muuttui siten, ettei opettajalta enää vaadita teoriakokeessa käyntiä eikä opetusautoa tarvitse muutoskatsastaa.

Startti-oppikirjasta apua, teos uudistuu tammikuun tullen

Tieliikennelain uudistuminen uudistaa myös Autoliiton Startti-oppikirja, joka on tarkoitettu opetuslupaopetuksen tukimateriaaliksi niin ajo-oppilaalle kuin opettajallekin. Kirja käsittelee havainnollisesti ja monelta eri kantilta B-luokan opetuslupaopetukseen kuuluvat aihekokonaisuudet ja auttaa teoriaopetussisältöjen opiskelussa. Kirjasta saa tukea myös ajotunneille.

Tammikuussa ilmestyvässä uudistetussa painoksessa on huomioitu uuden tieliikennelain muutokset. Niistä keskeisiä ovat muun muassa:

 • Pysäyttäminen ja pysäköinti sallitaan taajamassa, kaksisuuntaisella tiellä, myös vasempaan reunaan.
 • Yksisuuntaisilla katuosuuksilla voidaan sallia pyöräily muuta liikennettä vastaan ”Kielletty ajosuunta” -liikennemerkin alla olevalla lisäkilvellä.
 • Jos ajoradalla, jonne ollaan kääntymässä, on samaan ajosuuntaan useampia ajokaistoja, saa kääntyä omaan käyttötarkoitukseen sopivimmalle kaistalle, muu liikenne huomioon ottaen.
 • Vähimmäisnopeus-liikennemerkillä määritetään nopeus, jota ei saa alittaa, ellei liikennetilanne muuta edellytä. Näin saadaan estettyä esimerkiksi hitaiden ajoneuvojen kuljettaminen tietyillä tieosuuksilla tai ajokaistoilla.
 • Ajokaistojen yhdistyminen -liikennemerkki velvoittaa vetoketjuperiaatteen käyttöön kahden ajokaistan yhdistyessä.
 • Hätävilkkuja voidaan jatkossa käyttää myös liikkuvassa ajoneuvossa ja näin varoittaa muita tienkäyttäjiä välittömästä vaarasta, kuten liikenteen äkillisestä hidastumisesta.
 • Aiemmin keltaiset varoitus- ja sulkuviivat sekä sulkualueet maalataan jatkossa valkoisella – myös kaksisuuntaisilla teillä.
 • Perinteisten väistämismerkkien lisäksi väistämisvelvollisuuden autoilijalle tuo liikennemerkki ”Väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa”. Merkkiä tullaan käyttämään korotettujen pyörätien jatkeiden yhteydessä sekä liikennevalo-ohjatuissa risteyksissä.
 • Pyörätien jatke voidaan maalata vain, jos väistämisvelvollisuus ajorataa ylittäviä pyöräilijöitä kohtaan on osoitettu liikennemerkillä tai risteyksessä on liikennevalot.
 • Pysäköinnin alkamisajan voi ilmoittaa perinteisen pysäköintikiekon sijaan muulla selvästi havaittavalla tavalla, esimerkiksi paperilla.
 • Uudet liikennemerkit.
 • Uudet siirtymäsäännöt.

Startti-kirjaa voi käyttää yhdessä opetuslupaopetukseen tarkoitetun Autoliiton Ajokoulu -verkko-oppimisympäristön    kanssa. Uudistettu 189-sivuinen kirja on saatavilla 8.1.2021 alkaen.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Teksti: Marko Jokela Kuvat: Moottorin arkisto, Autoliitto Lähde: Traficom, liikenne- ja viestintäministeriö, Autoliitto

Luetuimmat