26.6.2024

Helsingissä vain joka neljäs 18-vuotias hankkii henkilöauton ajokortin

Kuva Moottorin arkisto

Etelä-Pohjanmaalla yli 80 % nuorista hankkii ajokortin, käy ilmi Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tiedoista. Autoliitto: "Helsingissä ajokortin hankkiminen tulee ajankohtaiseksi myöhemmällä iällä, kuten esimerkiksi perheen perustamisen myötä."

Nuorten ajokortin hankinnassa merkittäviä eroja eri maakunnissa. Helsingissä vain 25 prosenttia 18-vuotiaista hankkii ajokortin, kun taas Etelä-Pohjanmaalla vastaava luku ylittää 80 prosenttia.

Miesten osuus B-luokan ajokokeista oli 55 % vuonna 2023, ja ikäpoikkeusluvalla suoritettujen kokeiden osuus oli 61 %. Naiset ovat enemmistönä 19–29-vuotiaiden uusien kuljettajien joukossa. Vuonna 2023 17-vuotiaiden ikäluokasta 29 % suoritti ajokortin ikäpoikkeusluvalla.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin uusin kyselytutkimus valottaa ajokortin hankinnan syitä, ajokilometrien kertymistä ja ajokieltokoulutuksen positiivisia vaikutuksia kuljettajien asenteisiin ja käyttäytymiseen.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Työ ja opiskelu pontimena

Syyt ajokortin hankintaan vaihtelevat, käy ilmi liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tuoreesta selvityksestä.

Nuorimmat, 17-vuotiaat, hankkivat ajokortin pääasiassa työhön ja opiskeluun liittyvien matkojen vuoksi, kun taas vanhemmissa ikäryhmissä korostuu ajokortin hankinta tulevaisuuden tarpeita varten.

Vapaa-ajan matkojen tarve on kolmanneksi yleisin syy ajokortin hankintaan tutkimuksen nuorimmilla ja vanhimmilla vastaajilla ikäryhmissä.

Ajokortti hankitaan tarpeeseen

Autoliiton viestintäpäällikkö Jukka Tolvasen mukaan Traficomin tiedot kertovat selkeästi siitä, että ihmiset hankkivat ajokortin tarpeeseen.

– Se tarve tulee luonnollisesti maakunnissa aiemmin kuin hyvien joukkoliikenneyhteyksien Helsingissä. Helsingissä ajokortin hankkiminen tulee ajankohtaiseksi myöhemmällä iällä, kuten esimerkiksi perheen perustamisen myötä.

Tolvanen muistuttaa, että ajokortteja kuitenkin hankitaan myös Helsingissä. Voimassa olevia B-ajo-oikeuden sisältäviä ajokortteja oli 1.1.2024 Helsingissä 391 173 kpl. Kaksi vuotta aiemmin niitä oli 389 116, vuonna 2018 yhteensä 378 760 kpl, vuonna 2016 yhteensä 368 674 kpl ja vuonna 2014 yhteensä 360 283 kpl.

– Eli vaikka 18-vuotiaat helsinkiläiset hankkivat ajokortin harvemmin, niin ajokortti kuitenkin hankitaan, kun tulee tarve. Kymmenessä vuodessa B-ajo-oikeuden sisältävän ajokortin haltijoiden määrä on kasvanut Helsingissä 29 000:lla.

Nuorten kuolemantapaukset vähentyneet

Vuonna 2023 tieliikenteessä kuoli ennakkotietojen mukaan 23 iältään 15–20-vuotiasta henkilöä, mikä on hieman vähemmän kuin vuosien 2018–2022 keskiarvo.

– Erityisesti nuorten henkilöauton kuljettajien kuolemantapaukset ovat vähentyneet, Traficomin erityisasiantuntija Riikka Rajamäki kertoo.

Vuonna 2023 17-vuotiaat henkilöautonkuljettajat olivat osallisina neljässä kuolemaan ja 76 loukkaantumiseen johtaneessa onnettomuudessa, joissa kuoli 4 ja loukkaantui 127 henkilöä. Onnettomuuksien määrä pysyi lähes samana kuin vuonna 2022.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Ajokieltokoulutus vaikuttaa

Nuoret miehet kerryttävät ensimmäisenä vuonna ajokilometrejä yli 50 % enemmän kuin naiset (miehet 12 447 km, naiset 8 028 km).

Kyselyyn vastaajista 3 % oli osallistunut ajokieltokoulutukseen. Suurimpana yksittäisenä syynä ajokieltokoulutukseen määräämiseen oli ylinopeus.

– Suurin osa koulutukseen osallistuneista koki sen vaikuttaneen myönteisesti omaan asenteeseensa ja ajokäyttäytymiseensä, Traficomin erityisasiantuntija Elina Uusitalo taustoittaa.

Kommentit (1)

  • TIMO TURKULA

    Mistä ajokortittomat saavat liikennetietoa? Kouluissa liikenneopetus on lastenkengissä tai sitä ei ole lainkaan. Ajokortittomienkin olisi hallittava liikennesäännöt, jotta osaavat kulkea liikenteessä ja katsoa liikennetilanteita myös muiden liikenteessä kulkijoiden näkökulmasta.

    Toisen asteen koulutukseen, esim. lukio, ammattikoulu, ym. tulisi liittää liikenneopetusta ja tenttiä jokin liikenteen oppikirja tai kurssi verkossa, esim. Startti. Ajokortittomat oppisivat katsomaan liikennettä laajemmin muidenkin liikkujien näkökulmasta. https://kauppa.autoliitto.fi/Startti

Kommentoi artikkelia

Luetuimmat