26.7.2016

Hyundai ennustaa 12 megatrendiä vuodelta 2030

Hyundai ennustaa 12 megatrendiä vuodelta 2030

Hyundain sähköautoperheen mukaan nimetty Project Ioniq on korealaisvalmistajan pyrkimys ennustaa tulevaisuutta.

Hyundai on suhtautunut Ioniq-hybridiprojektiinsa astetta vakavammin, sillä valmistaja on perustanut myös Project Ioniq -laboratorion. Laboratorion tarkoituksena on harjoittaa tulevaisuudentutkimusta liikkuvuuden alalla. Projekti aikoo tehdä yhteistyötä erilaisten akateemisten organisaatioiden ja yliopistojen kanssa.

Ensimmäisenä työnään projekti on julkistanut näkemyksensä vuoden 2030 megatrendeistä, jotka osaltaan vaikuttavat autoteollisuuteen ja liikkuvuuteen. Megatrendit ja niiden selitykset eivät ehkä ole selkeimmästä päästä, mutta toisaalta ennustaminen ei ole koskaan helppoa tai varmaa.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

1 – Hyperyhdistetty yhteiskunta

Tiedonsiirtonopeuksien kasvu, pilvipalvelut ja esineiden internet luovat yhteiskunnan, jossa on mahdollista kytkeytyä lähes mihin vain reaaliajassa. Tälläisessä tilanteessa liikkuvuudesta tulee entistä tärkeämpi osa, liikenteen digitalisaation vaikuttaessa myös autoteollisuuteen.

2 – Hyperiäkäs yhteiskunta

Vuoteen 2030 mennessä useimpien kehittyneiden maiden uskotaan saavuttavan hyperiäkkyyden, eli yli viidennes niiden kansalaisista on yli 65 vuotta vanhoja. Tämä vaikuttaa osaltaan liikkuvuuteen. Erityisesti uusien liikkuvuustapojen, kuten puettavien robottien, odotetaan parantavan iäkkäiden elämää. Samalla myös erilaiset autopalvelut täytyy kohdistaa myös seniorikansalaisille.

3 – Ekoismi

Vaihtoehtoiset, uusiutuvat energialähteet ja ilmaston lämpeneminen muovaavat valtioiden ympäristösäädöksiä entistä tiukemmiksi. Myös fossiilisten polttoaineiden rajallisuus asettaa haasteita infrastruktuurille ja tekniselle kehitykselle. Valmistuksessa ja kuljetuksessa on siis suosittava ympäristöystävällisempiä ratkaisuita.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

4 – Monikerroksinen arvoketju

Monikerroksinen arvoketju yhdistää eri aloilta tulevat arvoketjut, erotuksena tavallisesta teollisesta konvergenssistä. Jatkossa esimerkiksi teknologia, kulttuuri, tiede ja taide yhdistyvät uusin tavoin virtuaalitodellisuuden ja tietotekniikan avulla. Autoteollisuudessa tämä tarkoittaa liikkuvuuspalveluiden merkityksen kasvua ja saumattomampaa käyttäjäkokemusta. Jatkossa on myös helpompi tavoitella uusia liiketoimintamahdollisuuksia yhdistelemällä eri teollisuudenaloja.

5 – Kontekstipohjainen yksilöllistäminen

Kontekstitunnistustekniikka tarjoaa jatkossa henkilökohtaisesti kohdistettua informaatiota, hyödyntäen käyttäjän biologisia merkkejä ja tunnetiloja tarjottavan informaation esittämisessä. Tällä hetkellä vastaavat toiminnot odottavat käyttäjän syöttävän informaatiota, mutta jatkossa tekoälypohjaiset järjestelmät pystyvät päättelemään hyvinkin yksilöllisesti kaivatun tiedon ja sen esittämistavan.

6 – Korkeiden konseptien yhteiskunta

Korkeiden konseptien yhteiskunnalla Hyundain Project Ioniq viittaa yhteiskuntaan, jossa massavalmistuksen aikakautena luovat ja tunnetasolla vaikuttavat ideat ja suunnitelmat ovat arvokkaita. Tällä tarkoitetaan myös ihmisille ominaisia piirteitä, joita tekoäly ei pysty kopioimaan. Osaltaan jakamispalvelut ja aiempaa helpompi massatuotanto alentavat myös yritysten kynnystä ryhtyä perinteisten alojen valmistajiksi.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

7 – Hajautunut valta

Verkkojen ja teknologioiden avautuessa globaalit, paikalliset ja erilaiset valtavirta- ja alakulttuurit alkavat sekoittua toisiinsa. Tämä auttaa myös lukuisia vähemmistöryhmiä saamaan äänensä kuuluviin. Hyundain mukaan tämä trendi vain kiihtyy neljännen teollisen vallankumouksen myötä.

8 – Ahdistus ja kaaos

Alati jatkuva teknologinen kehitys aiheuttaa myös yhteiskunnallisia jännitteitä. Kyberterrorismi ja -rikokset, luokkaerot, teknologinen stressi ja sukupolvien väliset kuilut nostavat päätään voimakkaasti. Myös tekoälyjen kehitys ajaa ihmiskunnan tiukemmin kilpailemaan keskenään. Liikkuvuus nähdään ahdistuksen helpottajana eikä vain kasvottomana kuljetuspalveluna.

9 – Jakamisen yhteiskunta

Verkottumisen myötä jakamisesta tulee aiempaa helpompaa ja edullisempaa. Taloudelliset järkisyyt painavat jatkossa sosiaalista statusta voimakkaammin. Tavaroita arvotetaan niiden tarinoiden perusteella ja myös muut määrittelemättömät arvot ovat nousussa. Jatkossa liikkuvuutta arvotetaan tehokkuuden ja taloudellisuuden perusteella, vaikuttaen oleellisesti yhteiskäyttö- ja kyytipalveluihin.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

10 – Yhteisevoluutio

Kehitysaskeleet tekoälyissä ja robotiikassa tukevat ihmistyötä. Lopulta ihmiset voivat kommunikoida ajatuksia ja tunnetiloja tekoälyjen kanssa, johtaen eräänlaiseen konvergenssiin. Tulevaisuuden robotit saattavat helpottaa monin tavoin ihmisten elämää, mutta samalla ihmisten työpaikat ovat vaarassa niiden tehokkuudella mitattuna. Yhteistyö ja vuorovaikutus tekoälyjen kanssa ovatkin siis avainasemassa jatkon kannalta. Liikkuvuudessa tekoälyt auttavat ihmisiä ja koneita ymmärtämään paremmin toisiaan. Autonomiset järjestelmät viime kädessä korjaavat ihmisten tekemiä virheitä ajaessa.

11 – Megaurbanisaatio

Yhdistyneet Kansakunnat ennustavat, että vuonna 2030 noin 70% maailman ihmisistä asuvat kaupunkikeskuksissa. Näiden megakaupunkien myötä asuminen ja liikkuvuus alkavat noudattaa uusia trendejä. Saasteet, liikenneruuhkat ja energiapulat nousevat merkittäviksi ongelmiksi kymmenien miljoonien ihmisten asuessa tiiveillä alueilla. Ihmisten tarpeet ja mieltymykset asettavat uusia haasteita julkisen liikenteen toteutukselle.

12 – Uus-rajaseutuisuus

Ylikansoittumisen ongelmien myötä kehitys ohjautuu kohti taivasta ja meriä. Tämä johtaa uuteen pioneerien aikakauteen kun ihmiskunta tavoittelee taivaita, vedenalaisia alueita ja lopulta avaruutta. Kehitysaskeleet näillä aloilla ajavat osaltaan eri teollisuudenalat kehittämään uusia ideoita voimakkaammin.

Lähde ja kuva: Hyundai

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Katso myös:

Kommentoi artikkelia

Luetuimmat