8.3.2023

Liikennevakuutuspakko laajenemassa uusiin sähkökulkimiin

Muutosesityksen taustalla on EU-direktiivin täytäntöönpano ja ajoneuvon määritelmän muutos.

Liikennevakuutuslakiin ehdotetaan muutoksia, jotka laajentavat nykyisin pakollisen liikennevakuutuksen piiriin kuuluvien kulkuneuvojen joukkoa. Moni nykyisin vakuutusvapautettu sähköinen kulkuneuvo kuten sähkömopo tai -skootteri sekä sähköpotkulauta kuuluisi lain muuttuessa vakuutuspakon piiriin.

Muutoksen taustalla on EU-direktiivin täytäntöönpano, jonka käytäntöjä pohtinut työryhmä sai vastikään työnsä valmiiksi.

Työryhmän mietintö linjaa asian sanatarkasti seuraavasti: ”Esityksessä ehdotetaan, että liikennevakuutuslain ajoneuvon määritelmää muutettaisiin direktiivin täytäntöönpanon johdosta. Esityksen mukaan ajoneuvolla tarkoitettaisiin sellaista moottoriajoneuvoa, joka kulkee mekaanisella voimalla maata mutta ei raiteita pitkin, ja jonka suurin rakenteellinen nopeus on yli 25 km/h tai suurin nettopaino on yli 25 kg, sekä kytkettyä ja irrallista perävaunua.”

Vastaavasti jatkossa liikennevakuutuslaissa tarkoitettuina ajoneuvoina ei kuitenkaan pidettäisi eräitä kevyitä ja hitaasti kulkevia ajoneuvoja.

Työryhmän yksimielinen mietintö on laadittu hallituksen esityksen muotoon, mutta kyseessä on siis tässä vaiheessa vasta luonnos hallituksen esitykseksi.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Ajoneuvon määritelmä ratkaisee

Jos liikennevakuutuslain muuttuessa ajoneuvon määritelmä muuttuisi ehdotetusti, tarkoittaisi se sitä, että osalle sellaisista ajoneuvoista, joita ei nykyisin vakuuteta, on jatkossa otettava liikennevakuutus.

Työryhmän mukaan jatkossa vakuutettavia olisivat siis esimerkiksi tavarankuljetusbotit, sähköskootterit sekä sähkömopot.

Jas koska yksinomaan lasten kuljetettavaksi tarkoitetut ajoneuvot eivät jatkossa olisi vapautettuja vakuuttamisvelvollisuudesta, esimerkiksi kevyille minimönkijöille ja minicrossipyörille olisi otettava liikennevakuutus vakuutusyhtiöstä.

Käytännössä lasten kuljetettavaksi tarkoitettujen ajoneuvojen aiheuttamia vahinkoja koskevia korvausvaatimuksia ei ole ollut. Työryhmä uumoilee kuitenkin, että muutos voi aluksi aiheuttaa epätietoisuutta ja kysymyksiä kotitalouksissa.

”On esimerkiksi mahdollista, että kotitalouteen on hankittu kevyt sähköinen kulkuväline olettaen, että sille ei tarvita liikennevakuutusta, mutta muutos vakuuttamiskäytännössä johtaakin siihen, että ajoneuvo on liikennevakuutettava.”

Moottorikilpailun riskit erikseen

Työryhmä on pohtinut myös moottoriurheilua ja siinä koituvia mahdollisia vahinkoja. Koska moottoriajoneuvokilpailuissa ei ole tarkoituksenakaan noudattaa liikennesääntöjä, vaan ottaa tietoisesti normaalia suurempia riskejä, esityksessä ehdotetaan, että ”kilpailuun tai lajiharjoitteluun osallistuneelle ajoneuvolle tai sen kuljettajalle aiheutuneita vahinkoja ei korvattaisi.”

Voimassa olevan lain mukaan liikennevakuutusta ei ole edellytetty, jos kilpailualue on ollut laissa tarkoitettu eristetty alue – tämä rajoitussäännös nyt ehdotetusti kumottaisiin.

Moottoriurheilutapahtumien katsojien osalta muutokset tarkoittavat suurempaa varmuutta siitä, että tapahtumaan osallistuvilla ajoneuvoilla on liikennevakuutus.

Muutos lisäisi katsojien turvaa, sillä jos tapahtumassa sattuisi vahinko, esimerkiksi kilpailuun osallistuva ajoneuvo ajautuisi katsojien joukkoon, se korvattaisiin liikennevakuutuksesta.

Kotitalouksille merkittävä vakuutuslaji

Liikennevakuutus on kotitalouksien kannalta tärkeä vakuutuslaji, sillä Tilastokeskuksen kulutustutkimuksen mukaan kotitalouksista 53 prosentilla oli yksi auto vuonna 2022. Kotitalouksista 20 prosentilla oli kaksi autoa ja 4 prosentilla yli 2 autoa.

Liikennevakuutuksen merkityksestä kotitalouksille kertoo myös se, että vuonna 2020 liikennevakuutuksen maksutulosta 76,6 prosenttia tuli kotitalouksilta.

Teksti: Marko Jokela Kuvituskuva: Moottorin arkisto Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2023:4 / Liikennevakuutusdirektiivin kansallinen täytäntöönpano

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Luetuimmat