rattijuopumus korona

Liikenne Autoilun hinta Uutinen 9.10.2021

Euroopan unionin tuomioistuin: Suomen mahtisakot kohtuuttomia

Liikenneoikeusyhdistys: Ylinopeuksista varakkaille ihmisille langetettujen kohtuuttomien sakkojen ohella ongelmana on myös vähätuloisten sakotettavien osalta ns. muuttumattoman sakon alue.

Euroopan unionin tuomioistuin on antanut tuomion, jonka mukaan Suomen rikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän mukainen sakko, jonka määrä voi olla 20 prosenttia sakotettavan nettokuukausitulosta, ei ole oikeassa suhteessa luonteeltaan lievän rikoksen vakavuuteen.

Tuomioistuimen käsittelemässä tapauksessa oli kyse valtion rajan ylittämisestä ilman voimassa olevaa henkilötodistusta tai passia toi sakon, josta tässä tapauksessa vaadittiin 15 päiväsakon rangaistusta, a´ 6 350 euroa eli yhteensä 95 250 euroa.

Liikenneoikeusyhdistyksen puheenjohtaja, liikenneoikeuteen perehtynyt asiantuntija, asianajaja Risto Tuori kertoo, että kiinnostava tuomio perustuu olennaisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjan 49 artiklan 3 kohdassa ilmaistuun sääntöön, jonka mukaan seuraamusten on ankaruudeltaan vastattava niillä rangaistavien rikkomisten vakavuutta ja niillä on erityisesti varmistettava todellinen varoittava vaikutus, mutta niillä ei kuitenkaan saa ylittää rajoja, jotka johtuvat siitä, mikä on tarpeen kyseisellä lainsäädännöllä hyväksyttävästi tavoiteltujen päämäärien toteuttamiseksi.

Ylinopeussakkojen kohtuullisuus

Risto Tuori tuo esiin, että tämän tuomion perusteilla voidaan hyvin kyseenalaistaa myös 20–30 km/h ylinopeuksista tuomittavien vastaavan suuruisten sakkorangaistusten kohtuullisuus.

Poliisin sakotusohjeen mukaan 21–38 km/h ylinopeudesta saa normaalisti poliisin sakkomääräyksellä enintään 20 päiväsakkoa, joka Euroopan unionin tuomioistuimen tapauksessa olisi 127 000 euroa yli 60 km/h nopeusrajoituksen vaikutusalueella, Tuori laskee.

Liikenneoikeusyhdistys ry on jo aikaisemmin kiinnittänyt huomiota siihen, että tieliikennelain mukaisen liikennevirhemaksun ja rikoslain 23 luvun 1 §:ssä tarkoitetusta liikenneturvallisuuden vaarantamisesta määräytyvän sakon välillä on yhteensovittamisongelma, joka vaatii myös ratkaisua.

Haasteita pieni- ja suurtuloisille

Tuorin mukaan suurituloisten kohtuuttomien (ylinopeus)sakkojen ohella ongelmana on myös vähätuloisten sakotettavien osalta ns. muuttumattoman sakon alue, joka perustuu siihen, että päiväsakkoina tuomittava rangaistus on aina korotettava suurimpaan liikennevirhemaksuun eli tällä hetkellä 200 euroon. Siihen lisätään 40 euron liikennevirhemaksu, jonka jälkeen vähätuloisen sakon ja rikosuhrimaksun yhteenlaskettu määrä on 240 euroa aina siihen asti, kunnes päiväsakkojen lukumäärä ylittää 33 kappaletta.

– Sellainen sakko määrätään esimerkiksi yli 60 km/h nopeusrajoituksen vaikutusalueella normaalisti vasta yli 50 km/h ylinopeudesta, Tuori taustoittaa.

 

Mikä tuomioistuin?

Euroopan unionin tuomioistuin on Luxemburgissa toimiva tuomioistuin, joka ratkoo Euroopan unionin sopimuksiin ja säännöksiin liittyviä oikeuskysymyksiä. Tietyissä tapauksissa myös yksityishenkilöt, yritykset ja organisaatiot voivat viedä asioita Euroopan unionin tuomioistuimeen, jos ne katsovat, että jokin EU-toimielin on rikkonut niiden oikeuksia.

Tuomioistuimen toiminnasta ja käytännöistä lisää täältä.

Jaa artikkeli