polkupyörä

Liikenne Tieliikennelaki 12.5.2017

Lakiluonnos: polkupyöräilyn asema kohenemassa

Ehdotus sallisi vastavirtaan pyöräilyn ja toisi katukuvaan uuden pyöräkadun.

Lakiluonnos uudeksi tieliikennelaiksi tuoreuttaa ja täydentää nykyistä vuodelta 1982 peräisin olevaa lakia monin osin – myös pyöräilijöiden näkökulmasta. Luonnoksessa on lukuisia uudistuksia liittyen pyöräilyyn. Ehdolla on myös tukku uusia pyöräilyyn liittyviä liikennemerkkejä.

Hallituksen esitys uudeksi tieliikennelaiksi on tarkoitus viedä eduskunnan käsiteltäviksi syksyllä 2017.

Pyöräilijät usein jalkakäytävillä

Liikenne- ja viestintäministeriössä valmisteltavan lakiluonnoksen perusteluissa tuodaan esiin se, että valtaosa Suomen pyöräteistä on kävelyn ja pyöräilyn kesken jaettuja yhdistettyjä väyliä, jotka toimivat paikoin huonosti. Suomessa on sovellettu 1960-luvulta Ruotsista peräisin olevaa mallia, jossa pyöräily, kävely ja aiemmin myös mopoilu toimivat yhdessä.

Ongelmallisinta kuitenkin on se, että lainsäädäntö ja infrastruktuuri eivät tue kaikilta osin toisiaan. Pyöräilijät ja muut tienkäyttäjät saattavat pitää pyöräilijää jalankulkijaan rinnasteisena liikkujana, eivät ajoneuvon kuljettajana.

Tämä on johtanut esimerkiksi siihen, että pyöräilijät ajavat usein jalkakäytävillä. Pyöräilijä, joka mieltää itsensä jalankulkijaksi, käyttäytyy kuin jalankulkija, ei kuten ajoneuvon kuljettaja.

Pyöräteiden vaara piilee risteyksissä

Suomessa yleisesti käytössä olevat kaksisuuntaiset pyörätiet katujen varsilla ovat tutkimusten mukaan melko vaarallisia risteyksissä.

Sivukadulta tai pihasta tuleva, oikealle kääntyvä autoilija ei välttämättä kykene ottamaan huomioon oikealta pyörätietä lähestyvää pyöräilijää.

Toisaalta risteyksessä vasemmalle yli pyörätien kääntyvä moottoriajoneuvon kuljettaja voi unohtaa katsoa vasemmalla olevalle pyörätielle ja havainnoida sen liikennettä.

Autoliitto: vastavirtaan pyöräily vaarallista

Lakiluonnoksessa ehdotetaan, että yksisuuntaisista kaduista tulisi kaksisuuntaisia polkupyöräilijöille. Aikomus on saanut niin kritiikkiä kuin myönteistäkin palautetta lakiehdotukseen tutustuneilta tahoilta.

Autoliiton lausunnon mukaan polkupyöräily yksisuuntaisella tiellä vastavirtaan vaarantaa liikenneturvallisuuden. Autoliitto tuo esiin tyypillisen onnettomuustilanteen, joka yksisuuntaisella ajoradalla aiheutuu, kun pihasta tuleva ajoneuvo ei huomaa väistää tiellä vastakkaiseen suuntaan liikkuvaa, yleensä peruuttavaa ajoneuvoa.

”Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että yksisuuntaisella tiellä odotetaan aina liikenteen kulkevan vain yhteen suuntaan, eikä ”väärään” suuntaan kulkevaa laillista liikennettä ankarasta väistämisvelvollisuudesta huolimatta epähuomiossa tarkkailla lainkaan. Polkupyörät ovat vaikeampia havaita erityisesti kadulle peruutettaessa ja niiden valaisinlaitteet ovat usein puutteellisia.”

Näillä perustein Autoliitto katsoo, että esitetty lakimuutos nykykäytäntöön lisäisi pyöräilijöiden ja autojen välisiä onnettomuuksia.

Pyöräliiton lausunnon mukaan kaksisuuntainen pyöräily yksisuuntaisella tiellä parantaisi liikenteen sujuvuutta ja toisi Suomeen yhden tärkeän Euroopassa yleisesti käytössä olevan tavan toteuttaa pyöräliikenteen reittejä.

”Liikenneturvallisuuden kannalta olisi tärkeää, että samassa uudistuksessa tehtäisiin merkki, jolla yksisuuntaista katua pitkin ajaville voitaisiin tiedottaa pyöräliikenteen kaksisuuntaisuudesta”, tähdentää Pyöräliitto lausunnossaan.

Maaliskuussa Helsingin GoExpo-messuilla Pyöräliitto korosti, että uudistus helpottaisi pyöräilyä, vähentäisi jalkakäytäväpyöräilyä, lyhentäisi ajomatkoja ja on yleinen käytäntö Euroopassa.

Molemmat liitot ovat lausunnoissaan yksimielisiä siitä, että yksisuuntaista katua ajaville ajoneuvojen kuljettajille tulisi selkeästi ilmoittaa katuosuuden olevan pyöräilijöille kaksisuuntainen.

Pyöräkatu uutta ajattelua

Lakiluonnoksessa esitetyn uuden pyöräkadun tarkoituksena olisi parantaa pyöräilyn mahdollisuuksia taajamissa. Kyseessä olisi katu, jossa olisi ajorata ja jalkakäytävät. Pyöräkadulla voisi ajaa autolla, mutta pyöräilijöille annettaisiin etuoikeus tien käyttöön. Pyöräkadulla ajonopeus olisi sovitettava pyöräilyn mukaiseksi. Erityistä nopeusrajoitusta pyöräkadulle ei tarvittaisi.

Pysäköinti pyöräkadulla olisi sallittu vain merkityllä pysäköintipaikalla. Polkupyörän, mopon tai liikuntarajoitteisen pysäköintiluvalla varustetun ajoneuvon saisi kuitenkin pysäköidä pyöräkadulla muuallekin, jos siitä ei aiheudu huomattavaa haittaa pyöräkadun liikenteelle.

Pyöräliiton mukaan pyöräkatu on erinomainen lisäys ja tuo uusia mahdollisuuksia liikennesuunnitteluun.

Autoliitto on penseämpi ajatukselle ja tuo esiin useita epäkohtia. ”Luonnoksesta jää epäselväksi se, missä pyöräkatua olisi tarkoitus käyttää, millaisin edellytyksin katu voitaisiin muuttaa pyöräkaduksi ja miten siellä saisi ajaa pyörällä.”

Autoliitto ei loisi nykyisten poikkeavien katutyyppien (kävely- ja pihakatu) rinnalle uutta katumuotoa. Autoliiton mukaan tulisi selvittää, voidaanko asia järjestää olemassa olevilla katutyypeillä pyöräteitä, ajovuoroja ja rakenteita järjestelemällä.

”Jää epäselväksi, onko pyöräkadulle olemassa todellista tarvetta”, toteaa Autoliitto lausunnossaan.

Jaa artikkeli