Liikenne

Liikenne Uutinen 7.6.2017

POP Vakuutus huomioi vähän ajavat – tarjolla edullisempi vaihtoehto autovakuutukselle

Suurin osa suomalaisista ajaa alle 15 000 kilometriä vuodessa, joten POP Vakuutus räätälöi vähän ajaville oman autovakuutuksen, jonka luvataan tarjoavan turvan lisäksi myös säästöä.

POP Vakuutuksen mukaan suomalaiset käyttävät autojaan varsin säästeliäästi, ainakin jos kyse on vuotuisten ajokilometrien aiheuttamista kustannuksista. Suurin osa vakuutusyhtiön teettämään kyselyyn* vastanneista kertoi, että puolelle kotitalouksien autoista kertyy vain 15 000 ajokilometriä vuodessa.

Tutkimustulos sopii hyvin yhtiölle, sillä sen autovakuutustuotevalikoimasta löytyy viime keväänä lanseerattu POP Auto Kilsa, joka on tarkoitettu juuri vähän ajaville asiakkaille. Niukat ajokilometrit luvataan huomioida asiakkaan maksettavaksi jäävässä vakuutuksen hinnassa.

Suurimmalla osalla yksi auto

Suomalaisista autotalouksista noin 60 prosentilla on vain yksi auto. Kaksi autoa tai enemmän on noin 40 prosentilla talouksista. Suomalaisten autoille kertyy ajokilometrejä vuoden aikana verrattaen vähän. Noin 60 prosenttia vastaajista kertoo, että ykkösautolla ajetaan enintään 15 000 kilometriä vuodessa. Yhtä pieniä kilometrilukemia kertyy jopa 80 prosentille kakkosautoista. Ajokilometrien määrään vaikuttavat POP:n mukaan talouden henkilömäärä ja tulotasot. 

– Kun lanseerasimme reilu vuosi sitten POP Auto Kilsan, ajattelimme uudenlaisen vakuutuksen sopivan erityisesti kakkosautoille, POP Vakuutuksen markkinointi- ja viestintäpäällikkö Helena Tielinen sanoo.

– Kyselytutkimuksen tulosten perusteella näyttää kuitenkin siltä, että kakkosautojen lisäksi myös monet niin sanotut ykkösautot voitaisiin yhtä hyvin vakuuttaa Kilsa-vakuutuksella, sillä se on pysyvästi edullinen autolle, jolla ajetaan 15 000 kilometriä tai vähemmän vuodessa, Tielinen arvioi.

POP Vakuutus

Eniten ajokilometrejä hyvätuloisille ja perheellisille

Varsinaisia autoilutalouksia ovat ne, joissa autoja on enemmän kuin yksi. Kun autoja on kaksi tai enemmän, myös ykkösauton mittarissa on suuremmat lukemat kuin yhden auton talouden ainoassa kulkupelissä. Ajokilometrejä kertyy eniten hyvätuloisille sekä talouksiin, joissa asuu lapsia.

Vastaajista, joiden taloudessa yhteenlasketut vuosittaiset bruttotulot ovat 75 000 euroa tai enemmän, 65 prosenttia kertoo ykkösautolle kertyvän vähintään 15 000 ajokilometriä vuodessa. Kun talouden yhteenlasketut bruttotulot ovat 35 000–50 000 euroa vuodessa, samoihin kilometrilukemiin ykkösautolla yltää noin 40 prosenttia vastaajista.

Lapsiperheissä autot ovat ahkerammassa käytössä. Hieman yli puolet vastaajista, joiden taloudessa asuu myös lapsia, kertoo ajokilometrejä kertyvän ykkösautolle vuoden aikana 15 000 tai enemmän. 35–44-vuotiaista vastaajista lähes puolet kertoo, että taloudessa on useampi kuin yksi auto ja heistä noin puolet ilmoittaa käyttävänsä kakkosautoa lasten kuljettamiseen.

Lyhyellä matkalla riski on pienempi

Noin kaksi kolmesta kakkosauton omistavasta vastaajasta kertoo käyttävänsä kakkosautoa työmatkoihin. Hieman yli puolet käyttää kakkosautoa kauppareissuilla ja noin kolmannes käyttää kakkosautoa vapaa-ajanmatkoihin tai harrastuksissa käymiseen.

Vakuutusyhtiön näkemys on se, että lyhyet matkat ovat autoilijalle vähäriskisempiä ja siksi myös vakuutustuotteen hintaa on mahdollista laskea.

– Lyhyillä matkoilla kauppaan, töihin ja harrastuksiin vahinkoriski on pienempi kuin esimerkiksi pitkän matkan maantieajossa, jossa kivet napsahtelevat tuulilaseihin ja eläimiä osuu autojen tielle kovassa vauhdissa, Tielinen perustelee.

POP lupaa ajokilometreihin sidottavan vakuutuksen olevan yhtä kattava kuin yhtiön tarjoama tavallinenkin autovakuutus, mutta pysyvästi edullisempi.

Pop Auto Kilsa

Vakuutustuotteiden hintavertailu onnistuu omatoimisesti kyseiselle vakuutustuotteelle räätälöidyn laskurin avulla.

Koekäytössä laskuriin syötetyillä tiedoilla ajoneuvon vuosittaisesta vakuutuspotista hupeni euroja, mutta yllättävän maltillisesti. Lopulliseen hintaan vaikuttavat ajokilometrien lisäksi muun muassa oma ajoneuvo sekä vahinkohistoria.

Lähde ja grafiikka: POP Vakuutus Artikkelikuva: Moottorin arkisto

*Kyselyn toteutti POP Vakuutuksen toimeksiannosta tutkimusyhtiö M3 Research huhtikuussa 2017. Kyselyyn osallistui 1000 suomalaista aikuista eri puolilta Suomea, iältään 18−65-vuotta.

Jaa artikkeli