Liikenne | Uutinen | 11.12.2018

Vuosi 2019 tuo Väylän

Liikennevirasto muuttuu Väyläksi, liikenteen hallinnon uudistus muuttaa työnjakoa ja toimijoiden nimiä.

Jaa artikkeli

Liikennehallinto uudistuu vuoden vaihtuessa, jolloin Liikenneviraston nimi muuttuu Väylävirastoksi, josta ensisijaisesti käytettävä nimi tulee olemaan Väylä.

Väylä keskittyy tie-, rata- ja meriliikenteen väyläverkon suunnitteluun, kehittämiseen ja kunnossapitoon sekä liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Lisäksi se vastaa liikenteenohjauksen järjestämisestä.

Väylä on niin sanottu tilaajavirasto, joka työllistää välillisesti yli 12 000 henkeä. Väylässä on töissä noin 400 henkeä.

Liikenneviraston pääjohtaja Kari Wihlman jatkaa Väylän pääjohtajana.

– Vuosibudjettimme on noin kaksi miljardia euroa ja hallinnoimamme väyläomaisuuden arvo on 20 miljardia euroa, Wihlman kertoo.

– Tiivis yhteistyö liikenteen eri toimijoiden kesken jatkuu myös tulevaisuudessa, työnjako täsmentyy muutoksen myötä.

Liikenteenohjaus yhtiöitetään

Vuodenvaihde tuo myös tieliikenteen, rautatieliikenteen ja vesiväylien liikenteenohjaustehtävien yhtiöittämisen Traffic Management Finlandiin. Väylä tilaa liikenteenohjauksen palvelut tältä uudelta yhtiöltä.

Teiden alueellisesta kunnossapidosta vastaavat ensi vuonnakin ELY-keskukset. Väylä huolehtii valtakunnallisen palvelutason toteutumisesta. Päivittäisestä teiden kunnossapidosta huolehtivat kilpailutetut urakoitsijat

Trafista Traficom

Vuoden alussa perustettava uusi Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) vastaa liikenteen luvista, pätevyyksistä, valvonnasta ja turvallisuudesta. Nykyisestä Liikennevirastosta uuteen virastoon siirtyvät mm. merikartoitus, liikenne- ja maankäyttötehtävät, liikkumisen palveluihin ja joukkoliikenteen palveluihin liittyvät tehtävät.

Autoilijoiden kannalta kaikki Trafista saadut palvelut saadaan jatkossa siis Traficomista.

Lähteet: Liikennevirasto, liikenne- ja viestintäministeriö, Trafi Kuva: Liikennevirasto

Jaa artikkeli

Keskustelu