Ajoneuvot | Uutinen | 24.6.2019

Kiristyvät päästövaatimukset tuovat pistokokeita käytössä oleviin autoihin

Autojen päästömittauksen tiukentamista jatketaan, kun ensi syksyllä WLTP-mittaus siirtyy seuraavaan vaiheeseen. Nyt päästöjä seurataan myös käytetyissä autoissa.

Jaa artikkeli

Autokaupan päästyä yli viimevuotisesta WLTP-päästömittauksen ’’ensimmäisestä osasta’’ on aika siirtyä suunnitelman seuraavaan vaiheeseen.

Tämänhetkinen kansainvälinen päästöstandardi Euro 6d TEMP saa seuraavan tiukennuksensa syyskuussa 2019, jonka jälkeen nimen perään lisätään vielä lyhenteet EVAP ja ISC. EVAP-lisäys sanahirviön perään tarkoittaa mittausta, joka tutkii seisovista autoista haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, eli VOC-päästöjä.

Käytettyjen autojen vahtikoira

Toinen muutos WLTP:ssä on ISC (In-Service Conformity), eli mittaukset myös auton myöhemmän elinkaaren aikana. Jatkossa autoihin tullaan tekemään satunnaisia mittauksia 15 000–100 000 kilometrin tai kuuden kuukauden ja viiden vuoden välillä. Auto tulee olla huollettu valmistajan suositusten mukaisesti, eikä pistotarkistukseen oteta autoja joissa on OBD-vikakoodi aktiivisena.

Mittaukseen otetaan lisäksi vain autoja, joilla on ajettu normaaleissa olosuhteissa vähintään kahden EU-jäsenmaan alueella.

ISC-testaukseen päätyvien autojen määrä määräytyy EU-ensirekisteröintien mukaan. Alle 100 000 kappaletta rekisteröityjä automalleja otetaan testattavaksi kolmesta kahteenkymmentä kappaletta, 100 001–200 000 kappaletta rekisteröityjä automalleja 6–40 kappaletta ja yli 200 000 kappaletta rekisteröidyistä testaukseen päätyy 9–60 yksilöä.

Auto lainaan viikoiksi

Tyypillisesti valmistaja ottaa autot tarkastettaviksi asiakkailta viikoiksi. Vaihdossa valmistaja voi antaa erilaisia palveluita, esimerkiksi laina-auton ja ilmaisen huollon.

PEMS-testit (Portable emissions measurement system) tulevat viemään kauemminkin, sillä testaukseen sisältyy monta eri vaihetta. Pääpiirteittäin vaiheet tulevat olemaan auton tarkistus, PEMS-laitteiston asentaminen, testaaminen erilaisissa olosuhteissa, datan tutkiminen ja PEMS-laitteiston poistaminen, jonka jälkeen auto voidaan toimittaa takaisin asiakkaalle.

Testauksen tarkoituksena on varmistaa automallin tyyppihyväksytyn päästötason säilyminen ikääntyessäkin.

Teksti: Eetu Kokkonen Lähteet: Volkswagen, European Automobile Manucaturer’s Association Kuvat: Mercedes-Benz

Jaa artikkeli

Keskustelu