Liikenne | Uutinen | 9.9.2018

Näin autovero muuttui kuun alussa ja muuttuu jatkossa – syynä WLTP

Autovero muuttui kuun alussa WLTP-mittaustavan takia ja nyt käytössä on kaksi autoverotaulukkoa. Vuodenvaihteessa tulee jälleen muutoksia autoveron keventämisen johdosta.

Jaa artikkeli

Vielä vajaa vuosi sitten marraskuussa Moottorin artikkelissa arvioitiin, että verotus pohjautuisi siirtymävaiheen ajan, eli jopa vuoteen 2021 asti, WLTP-lukemista muunnettuihin NEDC-lukemiin. Autovero muuttui kuitenkin jo nyt syyskuun alussa noudattamaan WLTP-mittaustavan arvoja. Tämä kuvastaa kuinka nopeasti asiat ovat muuttuneet autoverotuksen saralla.

Uusi WLTP-mittaustapa on hankala autoverolainsäädännön kannalta, sillä autojen veroprosentti perustuu Suomessa hiilidioksidipäästöarvoihin. WLTP-mittaustavalla saatavat arvot ovat lähes poikkeuksetta vanhan NEDC-mittaustavan arvoja korkeampia. Tämä tarkoittaisi autoveron nousemista siirtymän yhteydessä, jos muita muutoksia ei tehtäisi samalla.

Tästä syystä hallitus alensi autoveroa keskimäärin 22 prosenttia samalla kun siirryttiin myös verotuksen osalta WLTP-mittaustavan mukaisiin arvoihin. Veronalennuksen tavoitteena on kompensoida mittaustapojen aiheuttamaa muutosta hiilidioksidipäästöarvoihin ja siten estää autoveron nousemista. Tällä toivottavasti vältettiin WLTP-mittausmenetelmään siirtymisen aiheuttama markkinahäiriöuhka, mutta sen kertoo vasta tulevaisuus.

Alin verotaso, eli hiilidioksidipäästöttömän ajoneuvon autoveroprosentti, säilyy samana, mutta tästä eteenpäin alennusta on tiedossa kompensoimaan mittaustapamuutosta. Kevennys kuitenkin loppuu päästötasolla 249 grammaa hiilidioksidia kilometrille. Näiden korkeampipäästöisten autojen osalta on tulkittu, että mittaustapamuutos ei vaikuttaisi päästötasoon. Aiemmassa Moottorin artikkelissa on tarkasteltu näiden päätösten, ja niiden pohjana olevan Joint Research Centren tutkimuksen, haasteita tarkemmin.

Nyt suoritettu osittainen siirtyminen uusiin WLTP-mittaustapaa noudattaviin autoverotaulukoihin on kuitenkin vain yksi muutos muiden joukossa. Muutos on osittainen siksi, että taustalle jää vielä NEDC-mittaustapaan perustuva vanha autoverotaulukko. Tämä kaikki vaatii hieman taustatietoa.

Uudet verotaulukot WLTP ja NEDC

Tällä hetkellä voimassa on omat verotaulukot WLTP-mittaustavan ja NEDC-mittaustavan mukaan. Katkoviivalla on merkitty ensi vuoden alussa voimaan astuvat uudet kevennetyt verokäyrät.

Autovero muuttui ja muuttuu

Autovero muuttui tämän vuoden alussa, nyt syyskuussa ja se tulee muuttumaan jälleen vuodenvaihteessa. Vuodenvaihteiden yhteydessä tapahtuvat muutokset johtuvat autoveron keventämisestä, mutta syyskuun muutos koskee vain WLTP-mittaustavan mukaisia autoja – joita toki lähes kaikki uudet henkilöautot ovat.

Kokonaisuus saattaa hämmentää monia, sillä autoverotaulukoissa kummittelee vielä jatkossakin vanha NEDC-mittaustapa. Vaikka tämän vuoden syyskuun alusta alkaen pääasiassa kaikkien uusien henkilöautojen rekisteröinnissä on käytettävä WLTP-mittaustavan mukaista päästötietoa, on siirtymäaikana mahdollista tietyin edellytyksin käyttää ensirekisteröinnissä myös vanhan mittaustavan mukaisia arvoja.

Ajoneuvon valmistaja voi hakea Liikenteen turvallisuusvirastolta poikkeuslupaa, jonka perusteella valmistussarjan viimeisten ajoneuvojen ensirekisteröinnissä voi käyttää NECD-mittaustavan mukaista ominaishiilidioksidipäästöä yksivaiheisesti valmistettavien ajoneuvojen ensirekisteröinnissä vuoden 2019 elokuun loppuun saakka ja monivaiheisesti valmistettavien ajoneuvojen ensirekisteröinnissä vuoden 2020 elokuun loppuun saakka.

Tästä syystä myös jatkossa on oltava käytettävissä NEDC-mittaustapaan pohjautuva verotaulukko uuden WLTP-mittaustavan mukaisen autoverotaulukon rinnalla – siis ainakin mainittuun vuoden 2020 elokuun loppuun saakka. Näin olemme kahden voimassa olevan autoverotaulukon loukussa.

Tämä ei kuitenkaan vielä riitä, sillä molemmat taulukot menevät uusiksi vuodenvaihteessa. Autoveroa alennetaan vähäpäästöisten autojen osalta jälleen ensi vuoden alussa ja alennusta on luvassa molempien mittaustapojen mukaan verotettaville. Autoveron kevennys on osa hallituksen päätöstä alentaa autoveroa neljänä vuonna peräkkäin, joista ensi vuoden alussa tapahtuva muutos on viimeinen.

Samaan aikaan on kuitenkin lupailtu nyt tapahtunutta WLTP-mittaustavan mukaiseen autoverotaulukkoon siirtymistä seurattavan tarkasti toteutuneen ajoneuvoverokertymän osalta. Verokertymän kasvaessa, eli jos arvio on mennyt kuluttajan kukkaron kannalta pieleen, verotaulukkoa muutettaisiin. Vain aika näyttää tuleeko tätä tapahtumaan.

 

Lähde: Autotuojat ja -teollisuus ry, Trafi, Valtioneuvosto. Kuvituskuva: Antti Hentinen

Jaa artikkeli

Keskustelu