10.2.2022

Näkökulma: Sähköauton latauspaikat nostavat taloyhtiön asuntojen arvoa – ja asukastyytyväisyyttä

kotilatausverkosto

Olen ikäni ollut polttomoottoriautoilija ja olen sitä edelleenkin. Silti käynnissä on etenevä liikenteen käyttövoimamurros. Liikenteen sähköistyminen luo haasteita autojen latauksen järjestämiselle taloyhtiöiden pysäköintialueilla.

Vannoutuneiden polttomoottoriautoilijoidenkin kannattaisi miettiä, olisiko järkevää ja taloudellisestikin hyödyllistä varautua tuleviin tarpeisiin. Seuraava oma tai naapurin auto voi olla ladattava ajoneuvo. Omassa taloyhtiössäni näin tehtiin perusteellisen harkinnan, kaikkia asukkaita kuuntelevan päätöksentekoprosessin ja mahdollisimman tarkan kilpailuttamisen avulla. Lopputulos puhuu puolestaan, kuten Moottorin aiemmassa artikkelissa kerrottiin.

Täyssähköautot ja ladattavat hybridiautot yleistyvät. Viime vuonna 2021 ensirekisteröidyistä uusista henkilöautoista lähes kolmannes oli ladattavia autoja. Hallituksen tavoitteena on, että Suomen liikenteessä olisi vuonna 2030 noin 700 000 sähkökäyttöistä henkilöautoa ja noin 45 000 sähkökäyttöistä pakettiautoa, joista vähintään puolet olisi täyssähköautoja.

Ladattavien autojen (lataushybridien ja täyssähköautojen) markkinat ovat kehittyneet jopa ennakkoarvioita nopeammin. Vieläkin enemmän olisi myyty, mutta koronan aikaansaama komponentti- ja raaka-ainepula hidasti autotuotantoa.

kotilatausverkosto

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Kartoita tarpeet

Latausmahdollisuuksien hankekartoitus taloyhtiön pysäköintipaikoille kannattaa aloittaa viimeistään nyt tai seuraavassa yhtiökokouksessa. Tehokas ja turvallinen sähköautojen latausinfra, latausvalmius ja valmiiksi rakennetut latauspisteet ovat satsaus tulevaisuuteen.

Mikäli kyseessä on isompi taloyhtiö tai useamman taloyhtiön omistama huolto- tai parkkiyhtiö, hankkeen käynnistämiseen ja toteuttamiseen kannattaa varata aikaa useita kuukausia. Projekti kannattaa aloittaa mahdollisimman pian, sillä latauspisteiden tarve kasvaa nopeasti. ARA-avustusta latausinfran ja latauspisteiden rakentamiseen on edelleen saatavana. Lisäksi laki vaatii latauspistevalmiuden toteuttamisen taloyhtiön laajan korjaushankkeen yhteydessä.

Asukaskyselyllä alkuun

Koska taloyhtiöitä on eri ikäisiä, niiden parkkipaikkojen sähköverkkojen kunto ja kapasiteetti voivat olla hyvin erilaisia. Ensiksi kannattaa tehdä asukaskysely.

Mikäli se antaa vihreätä valoa, on päätettävä toteutettavien latauspisteiden määrä ja millä tekniikalla ne toteutetaan. Pitää selvittää autopaikkojen sähköverkoston kunto ja riittääkö sähköverkoston kapasiteetti latauspisteiden rakentamiseen.

Etenkin vanhempien taloyhtiöiden pysäköintialueiden sähköverkosto voi vaatia merkittäviä muutoksia ja vahvistuksia riittävän tehokkaan ja turvallisen latausinfran saamiseksi.

Kiinteistöliiton mukaan tällainen parkkipaikkojen sähköjärjestelmän peruskartoitus voidaan teettää taloyhtiön hallituksen toimesta ja kattaa kustannukset hoitovastikkeilla. Kustannus on noin 500 euron luokkaa.

Avustukseen vähintään 11 kW:n valmius

Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskus ARA:n avustusta saadakseen taloyhtiön on tehtävä kaapelointi ja latausvalmius on riittävän järeäksi, jotta tarjolla on vähintään 11 kW:n tehoinen latausvalmius kaikille autopaikoille.

Asuntojen parkkipaikkojen latausinfran rakentamisen avustusjärjestelmän tavoitteena on, että avustuksella toteutettava järjestelmä tehdään kerralla kuntoon ja sen verran järeäksi, jotta se palvelee taloyhtiötä vielä 20 vuoden kuluttuakin, kun suurin osa autoista vaatii latausta.

kotilatausverkosto

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Vähintään viidelle – tai pikkuyhtiöissä kaikille autopaikoille

ARA:n latausinfra-avustus on tarkoitettu asuinrakennuksen omistaville yhteisöille (mm. taloyhtiöt, vuokrataloyhteisöt) sekä niiden omistamille pysäköintiyhtiöille. Uutuutena on, että avustusta voidaan myöntää myös muille pysäköintiyhtiöille, jos ne tarjoavat asemakaavan mukaista asukaspysäköintiä omakustannusperiaatteella.

Edellytyksenä on, että yhteisö rakentaa sähköautojen toiminnallisen latausvalmiuden vähintään viidelle autopaikalle. Lisäksi avustusta voidaan myöntää myös pienille, alle viiden autopaikan yhteisöille, mikäli latausvalmius tehdään yhteisön kaikille autopaikoille. Avustuksen suuruus on 35 prosenttia hakemusvaiheessa hyväksytyistä, toteutuneista kustannuksista. Avustuksen yläraja on 90 000 euroa. Pysäköintiyhtiöillä enimmäismäärä kertautuu asukaspysäköintiä käyttävien asuinrakennusten omistavien yhteisöjen määrällä.

Valmius riittää

Latausinfratuen saamiseen riittää valmius latauslaitteen asentamiselle. Valmiudeksi katsotaan se, että autopaikalta on yksinkertaisin toimin saatavissa käyttöön latauslaitteen vaatima sähkönsyöttö.

Autopaikan latauspisteen sähkönjohtimen tulee kestää vähintään 11 kW:n teho kolmivaiheisena. Muu sähköjärjestelmä voidaan toteuttaa hakijan tarpeen mukaan.

Avustuksen saa myös itse latauslaitteen kustannuksista, jos latauslaitteet ovat avustusta hakevan yhteisön omistuksessa ja niissä voidaan tarvittaessa käyttää vähintään 11 kW:n lataustehoa.

kotilatausverkosto

On myös hyvä tietää, että laki velvoittaa latauspistevalmiuden toteuttamiseen laajan korjaushankkeen yhteydessä. Latauspistelain (733/2020) mukaan asuinrakennuksen, jonka yhteydessä on enemmän kuin neljä pysäköintipaikkaa, on laajamittaisen korjauksen tai uudisrakentamisen yhteydessä asennettava latauspistevalmius siten, että jokaiseen pysäköintipaikkaan voidaan myöhemmin asentaa latauspiste.

Velvoite koskee myös yhden tai useamman asuinrakennuksen pysäköinnin järjestämiseen tarkoitettua pysäköintitaloa. Laajamittainen korjaushanke tarkoittaa suurta rakennushanketta, johon on haettava rakennuslupa. Velvoitteet koskevat laajamittaisia korjauksia sekä uudisrakennuksia, joihin on laitettu rakennuslupa vireille 11.3.2021 tai sen jälkeen. Laajamittainen korjauksen kokonaiskustannukset ovat yli 25 prosenttia rakennuksen arvosta, pois lukien rakennusmaan arvo.

Keskeistä on kotilataus

Kotilataus on kaikkein tärkeintä – ainakin jos minulta kysytään! Perusteluna ovat vaivattomuus ja varmuus.

Kotilatausaseman hankinta on osa ladattavan auton hankinnan kustannuksia ja satsaus latauksen mukavuuteen, turvallisuuteen ja latauksen edullisuuteen.

Ennen sähköauton tai ladattavan hybridin hankintaa kannattaa tarkistaa, onko nykyisen asunnon parkkipaikalle saatavissa latauspiste. Mikäli sitä ei vielä ole, kannattaa tiedustella taloyhtiön hallitukselta tai isännöitsijältä, ovatko latausvalmius ja latauspisteet suunnitteilla. Mikäli eivät ole, kannattaa asiaa ehdottaa taloyhtiön hallitukselle tai isännöitsijälle, jotta asia voitaisiin käsitellä seuraavassa yhtiökokouksessa, jotka yleensä järjestetään keväällä. Mikäli taloyhtiössä on useita latausta tarvitsevia, latausinfra- ja latauspisteasian tiimoilta voidaan tarvittaessa vaatia ylimääräistä yhtiökokousta. Asuntoa hankittaessa tai vaihdettaessa asunnon parkkipaikalla oleva latausmahdollisuus alkaa olla todella tärkeä valintakriteeri jopa itse asunnon valinnalle.

Sähkön käytöstä maksetaan kulut autopaikkakohtaisen latausaseman kulutusmittarin lukeman mukaan. Auto seisoo yleensä kauimmin kodin parkkipaikalla, jolloin lataus yöaikaan ei yleensä häiritse auton päivittäistä käyttöä.

Pihalla sijaitsevien parkkipaikkojen ohella varsin suuri osa taloyhtiöiden autopaikoista on autohalleissa tai autokatoksissa, jolloin auton lataamisen aloittamisen ja lopettamisen voi tehdä mukavasti säältä suojassa.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Suunnittelu jo käynnissä

Taloyhtiöiden välillä on suuria eroja: yhä löytyy sellaisia taloyhtiöitä, joiden hallitusta autopaikkojen muuntaminen latauskäyttöön ei ole lainkaan kiinnostanut, vaikka asukkaiden keskuudessa latausmahdollisuudelle olisi ilmeinen tarve.

Kunnollisen ja turvallisen latausmahdollisuuden puute on räikeimmissä tapauksissa johtanut suukopuun, salalataamiseen autohallin huoltopistorasioista tai asukkaan poismuuttoon.

Esimerkiksi työsuhdeauton haltijan tilanne on erittäin hankala, mikäli taloyhtiö ei voi tarjota latausmahdollisuutta eikä edes suunnittele sitä. Useimpien yritysten ja yhteisöjen autopolitiikka edellyttää vähäpäästöisiä autoja. Niille määritelty tiukat päästörajat. hiilidioksidipäästöjen raja voi olla esimerkiksi 50 g/km, johon ei pelkällä polttomoottorilla pääse. Työsuhdeauton on oltava täyssähköauto tai vähintään lataushybridi.

Miksi latausvalmius on tärkeää?

Latausmahdollisuus lisää asukastyytyväisyyttä ja taloyhtiön arvostusta. Lisäksi latausmahdollisuus nostaa asunnon ja autopaikan arvoa ja helpottaa ja nopeuttaa niiden myyntiä. Aikaansa seuraava taloyhtiö tekee mahdolliseksi vähäpäästöisen autolla liikkumisen.

Uskon, että latausmahdollisuus on lähitulevaisuudessa yksi asunnon tärkeimmistä myyntiargumenteista siinä missä sijainti, asunnon kunto, pohjaratkaisu, maisema tai viilennysjärjestelmä. Vaikka kaikki asukkaat eivät nyt vielä ole hankkimassa ladattavaa autoa, latausmahdollisuuden voi nähdä sijoituksena tulevaisuuteen. Latausmahdollisuus madaltaa kynnystä ostaa seuraavaksi ladattava auto.

Peruspistorasiat eivät ole jatkuva ratkaisu

Tilapäiseen käyttöön tarkoitettujen pistorasioiden käyttö jatkuvaan lataamiseen voi olla turvallisuusriski.

Kunnollinen latausinfra oikein mitoitetuilla kaapeleilla ja tarkoitukseen suunnitelluilla latausasemilla lisää lataamisen turvallisuutta.

Auto- ja liikennetoimittajat ry:n taannoisessa sähköautoseminaarissa Fennia-vakuutusyhtiön Ajoneuvovakuutus- ja vahinkopalvelut -yksikön johtaja Mikko Pöyhönen totesi, että sähköautojen paloriski ei erotu polttomoottoriautoista, mutta palojen sammuttaminen on haasteellisempaa.

Lisäksi Pöyhönen korosti lataamisen turvallisuutta. Mahdollinen sähköauton tulipalo syttyy todennäköisemmin talon parkkipaikan sähköinfran puutteista kuin itse autosta.

Autojen lataamiseen tarkoitetuilla laitteilla sähköturvallisuus on varmistettu suojalaitteilla. Suojalaitteet toimivat estäen sekä ylikuormituksen että sähköiskun.

Timo Turkula

Kirjoittaja on ajanut ikänsä eli vuodesta 1969 polttomoottorisilla henkilöautoilla, omistaa kaksi polttomoottoriautoa eli arkiauton ja harrasteauton – eikä ole näillä näkymin hankkimassa ladattavaa autoa.

Kuvat: Moottorin arkisto: Lähteet: Kiinteistöliitto, Kiinteistöliitto/ohjeMotiva, Kita, Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy

a:2:{i:0;s:5:"99848";i:1;s:6:"107505";}

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Luetuimmat