13.7.2021

Biokaasu ja sähköpolttoaineet sisällytettiin jakeluvelvoitteeseen

Kesä kaasulla tankkaus

Jakeluvelvoitteen laajentamisella on tarkoitus vauhdittaa liikennealan irtautumista fossiilisista polttoaineista kustannustehokkaalla tavalla ja edesauttaa liikennealan energialähteiden monipuolistumista.

Biokaasu ja sähköpolttoaineet sisällytetään liikennepolttoaineiden kansalliseen jakeluvelvoitteeseen. Jakeluvelvoitteen laajentamisella on tarkoitus vauhdittaa liikennealan irtautumista fossiilisista polttoaineista kustannustehokkaalla tavalla sekä parantaa liikennealan energialähteiden monipuolistumista.

Liikennepolttoaineena käytettävää biokaasua valmistetaan mädättämällä biokaasureaktoreissa biomassaa, pääasiassa yhdyskuntien, maatalouden ja teollisuuden jätettä. Biokaasun valmistukseen ei käytetä mitään ruoaksi kelpaavaa tai ruoan tuotantoa korvaavaa.

Biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain – jakeluvelvoitelaki – muuttamisen tavoitteena on varmistaa, että uudet polttoaineet sisällytetään jakeluvelvoitejärjestelmään tarkoituksenmukaisella tavalla, ja että järjestelmä on myös jatkossa kustannustehokas ja hallinnollisesti kevyt tapa vähentää liikenteen päästöjä. Lait toteuttavat myös hallitusohjelman tavoitteita. Tavoite on mainittu myös keväällä vahvistetussa hallituksen periaatepäätöksessä fossiilittoman liikenteen tiekartasta.

Jakeluvelvoitelain muutoksen myötä liikennepolttoaineiden jakelija voi täyttää jakeluvelvoitettaan biopolttoaineiden lisäksi myös biokaasulla ja muuta kuin biologista alkuperää olevilla uusiutuvilla nestemäisillä ja kaasumaisilla liikenteen polttoaineilla (RFNBO-polttoaineet, sis. sähköpolttoaineet).

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Laki luo kysyntää sähköpolttoaineille

Jakeluvelvoitteeseen sisällyttäminen lisää biokaasun kannattavuutta. Kaasuautoilijoiden ei kannata pidätellä hengitystä, sillä laajennus ei välittömästi muuta liikennepolttoaineiden suhteellista kilpailukykyä tai keskinäisiä hintasuhteita.

Työ- ja elinkeinoministeriön arvion mukaan sähköpolttoaineiden kaupallistuminen on todennäköistä vasta, kun niiden hintataso on kilpailukykyinen vastaavien biopolttoaineiden ja biokaasun kanssa.

– Jakeluvelvoitteeseen sisällyttäminen luo kuitenkin kysyntää sähköpolttoaineille pitkälle tulevaisuuteen ja siten kannustaa yrityksiä investoimaan tutkimukseen, kehitykseen ja tuotantolaitoksiin, ministeriöstä arvioidaan.

Biokaasualan edustaja kiittelee lakimuutosta

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry kiittelee kesäkuun lopussa voimaan tullut päivitettyä jakeluvelvoitelakia – etenkin tarvittavien ja kansallisesti sovittujen liikenteen päästötavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta.

– Päästöjen vähentämisen näkökulmasta jakeluvelvoite on hyvin ennakoitavissa oleva ja kustannustehokas ohjauskeino, arvioi yhdistys lakimuutosta.

Yhdistys tuo esiin tiedotteessaan, että autoilijan näkökulmasta biokaasun jakeluvelvoite tulee luultavasti näkymään laajempana jakeluasemaverkostona.

– Jakeluvelvoitteen arvioidaan laajentavan liikennekaasun ja liikennebiokaasun saatavuutta, mikä on myönteinen asia autoilijan ja kuljetusyrityksen näkökulmasta. Liikennebiokaasun kysynnän kasvaessa myös biokaasun tuotannon kannattavuus paranee.

– Myös jatkossa on saatavilla 100 % biokaasua joko jakeluvelvollisten tai jakeluvelvoitteen ulkopuolella toimivien jakelijoiden toimesta, yhdistys linjaa.

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, on kertomansa mukaan ravinteiden kierrätyksestä ja biokaasun edistämisestä kiinnostuneiden yritysten ja yhteisöjen vuonna 2019 perustama valtakunnallinen yhdistys. Alan yritysten valmistamia tuotteita ovat biokaasu liikennekäyttöön ja energiantuotantoon, orgaaniset lannoitevalmisteet, kasvualustat sekä kierrätyskemikaalit.

Traficomin tilastojen mukaan maaliskuun lopussa 2021 Suomen teillä liikkui liki 13 000 kaasuhenkilöautoa, joiden osuus liikennekäytöstä olevasta autokannasta on siis 0,5 prosenttia.

Kansallisena päästötavoitteena on kasvattaa tätä osuutta, sillä Energia- ja ilmastostrategian mukaan, Suomessa pitäisi olla vähintään 250 000 sähkökäyttöistä autoa ja vähintään 50 000 kaasukäyttöistä autoa vuonna 2030. Hallitus puolestaan sopi kevään puoliväliriihessä vähäpäästöisten työsuhdeautojen – myös kaasuautojen – verotusarvojen alentamisesta. Lisäksi vähäpäästöisten työsuhdeautojen verotusarvoa alennetaan 85 eurolla kuukaudessa vuosille 2022–2025.

kulutusmittaus kesä kaasulla seat arona tgi

Näin jakeluvelvoite toteutuu

Jakeluvelvoitteen soveltamisalan määrittäminen tehdään liikennepolttoaineiden jakelijan kalenterivuoden aikana kulutukseen toimittamien liikenteen polttoaineiden määrän perusteella. Nestemäisten polttoaineiden osalta jakeluvelvoitteen soveltamisraja on jatkossakin miljoona litraa.

Kaasumaisten polttoaineiden jakelijoiden osalta rajaksi säädetään 9 gigawattituntia. Lisäksi jakeluvelvoitelakiin lisätään soveltamisrajan alle jääville jakelijoille mahdollisuus vapaaehtoisesti hakeutua jakeluvelvoitteen alaisuuteen vahvistusmenettelyn kautta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että myös maatilakokoluokan biokaasulaitokset voivat liittyä jakeluvelvoitteen piiriin, jos ne jakelevat riittävästi biokaasua liikenteeseen.

Teksti: Marko Jokela Kuvat: Moottorin arkisto Lähteet: Valtioneuvosto, työ- ja elinkeinoministeriö, Suomen Biokierto ja Biokaasu ryTraficom 

a:9:{i:0;s:5:"96713";i:1;s:5:"66912";i:2;s:5:"62059";i:3;s:3:"653";i:4;s:5:"64229";i:5;s:5:"45402";i:6;s:5:"45592";i:7;s:5:"34269";i:8;s:5:"84969";}

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy