Ajoneuvot | 17.5.2019

Kiinnostus sähköautojen kotilataukseen kasvussa

Lähes joka neljäs taloyhtiö suunnittelee latauspaikkojen rakentamista. Sähköautojen määrän lisääntyminen vaikuttaa myös taloyhtiöiden toimintaan.

Jaa artikkeli

Tänä vuonna kerrostaloyhtiöistä noin kolme prosenttia aikoo rakentaa latauspisteitä ja rivitaloyhtiöistä alle kaksi prosenttia.

Ensimmäisen kerran Kiinteistöliitto selvitti kyselyllä taloyhtiöiden suunnitelmia latauspisteistä syksyllä 2017, jolloin kiinnostuneiden taloyhtiöiden osuus oli ollut alle 20 prosenttia.

Uuden laintulkinnan myötä latauspisteiden rakentaminen on helpottunut. Latauspisteitä koskevia päätöksiä voidaan tehdä enemmistöpäätöksellä. Tällaisessa tapauksessa kustannukset jakautuvat kaikkien osakkaiden maksettavaksi, koska kyse on latauksen mahdollistavan tekniikan tavanomaisuudesta.

Vuodesta 2018 lähtien taloyhtiöiden on ollut mahdollista hakea sähköautojen latausinfra-avustusta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAlta. Avustuksiin on varattu valtion talousarviossa yhteensä 1,5 miljoonaa euroa.

Avustusta voi saada 35 prosenttia toteutuneista kustannuksista, kuitenkin enintään 90 000 euroa. Yksi tuensaaja voi saada avustusta enintään 200 000 euroa kolmen vuoden aikana.

Avustuksen vaatimuksena on sähköautojen latausmahdollisuuden rakentaminen vähintään viidelle autopaikalle. Kustannuksiin hyväksytään esimerkiksi latauslaitteiston, kiinteistön sähköliittymään ja kaapelointiin kohdistuvat muutostyöt.

Jaa artikkeli

Keskustelu