Veneet_2022_Timo_Turkula

Liikenne Uutinen 30.1.2022

Älä huoli – veneen rekisteröinti on helppoa kuin…!

Veneen pituus ja moottoriteho vaikuttavat velvollisuuksiin. Kerromme millaiset vesikulkuneuvot tulee rekisteröidä.

Rekisteröintivelvollisuus koskee runkopituudeltaan vähintään 5,5 metriä pitkiä purjeella tai moottorilla varustettuja vesikulkuneuvoja. Lisäksi vesikulkuneuvo on rekisteröitävä myös silloin, kun valmistajan ilmoittama moottoriteho on vähintään 15 kW (kilowattia) eli 20,4 hevosvoimaa. Rekisteröintivelvollisuus koskee veneiden lisäksi myös muita koneellisia vesikulkuneuvoja, kuten vesiskoottereita. Soutuveneitä, kajakkeja ja kanootteja ei tarvitse rekisteröidä. Veneen rekisteröinnin voi tehdä vapaaehtoisesti myös vaadittua pienempään tai pienempitehoiseen vesikulkuneuvoon.

Rekisteröintivelvollisuus ei koske puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen omistamia vesikulkuneuvoja, alus- tai kalastusalusrekisteriin merkittyjä aluksia ja vesikulkuneuvoja eikä myöskään pelkästään kilpailukäytössä olevia vesikulkuneuvoja.

Veneet_2022_Timo_Turkula

Vesikulkuneuvojen rekisteritietoja ylläpidetään vesiliikenteen turvallisuuden parantamiseksi ja vesikulkuneuvojen käyttämisestä aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi. Rekisteristä saadaan tietoa Suomessa käytössä olevien veneiden ja muiden vesikulkuneuvojen määrästä ja niiden ominaisuuksista.

Rekisteröinnistä lukuisia hyötyjä

Vesikulkuneuvorekisterissä on autojen rekisteröinnin tapaan hyvin perusteelliset tiedot kulkuneuvon omistajista/haltijoista sekä kulkuneuvosta. Rekisteriä ylläpidetään myös vesikulkuneuvo- ja moottorivarkauksien selvittämisen helpottamiseksi. Rekisteristä löytyy muun muassa vesikulkuneuvon ja moottorin valmistenumerotiedot sekä omistaja/haltijatiedot ja paljon muuta.

Rekisterin tietoja voidaan myös hyödyntää tiedottamisessa, jos tietyssä vesikulkuneuvotyypissä on ilmennyt vakavia puutteita. Tarvittaessa voidaan antaa tarkistus- ja korjauskehotus.

Rekisteröinnistä ja rekisterinumerosta voi olla apua myös onnettomuustilanteessa esimerkiksi vesikulkuneuvon etsinnässä. Venekerhon katsastusmies neuvoi kirjoittamaan veneen rekisterinumeron vettä kestävällä merkintäkynällä irtoesineisiin, esimerkiksi äyskäriin, melaan, fendareihin (laitasuojat), irrallisiin istuinpehmusteihin ja vaikkapa airoihin, jos veneessä sellaiset ovat. Esineet voivat hätätilanteessa auttaa hädässä olevan veneen tunnistusta ja löytymistä.

Veneet_2022_Timo_Turkula

Apua myös osto- ja myyntitilanteissa

Rekisteröinti lisää myös vesikulkuneuvon oston tai myynnin turvallisuutta, erityisesti käytettyä venettä yksityishenkilöltä hankittaessa. Yksinkertaisinta on ostaa vesikulkuneuvo ainoastaan rekisteriin merkityltä omistajalta. Näin vältyt ongelmilta omistusoikeuden selvittämisen kanssa. Jos myyjä ei ole vesikulkuneuvon rekisteriin merkitty omistaja, vaadi ainakin dokumentit omistusoikeudesta rekisteriin merkitystä omistajasta lähtien.

Traficomin julkisista venekulkuneuvotiedoista voi tarkistaa etukäteen, onko vesikulkuneuvo rekisteröity ja kuka on sen omistaja. Jos vesikulkuneuvo on poistettu rekisteristä tai muusta syystä sen tietoja ei löydy, voit pyytää myyjää rekisteröimään sen ennen kaupantekoa. Myyjältä voi pyytää voimassa olevan varmenteen.

Vesikulkuneuvon varmenne on kuusi merkkiä pitkä koodi, joka oikeuttaa tekemään vesikulkuneuvolle sen omistaja- ja haltijatietoihin liittyviä muutoksia. Sitä käyttämällä voit rekisteröidä vesikulkuneuvon itsellesi Traficomin nettisivuilla. Varmenne on voimassa 30 vuorokauden ajan sen luomisesta. Rekisteri-ilmoitus omistajanvaihdoksesta on tehtävä tämän ajan sisällä, mutta suositeltavaa on tehdä se viipymättä.

Veneet_2022_Timo_Turkula

Sähköinen varmenne käy asiointiin ainoastaan Traficomin sähköisissä palveluissa. Rekisteröintipisteessä asioitaessa mukana tulee olla luovutuskirja rekisteriin merkitystä omistajasta lähtien. Rekisteröintipisteiden luettelo ja sijainti löytyvät Traficomin verkkosivuilta.

Tarkat tiedot veneestä

Vesikulkuneuvorekisterissä on kulkuneuvosta, moottorista ja omistajasta/haltijasta erittäin yksityiskohtaiset tiedot. Vesikulkuneuvon tärkeimpiä tietoja ovat sen tekniset tiedot, runkotyyppi, rungon tunnusnumero /CIN-koodi/WIN-koodi, merkki ja malli, valmistusvuosi, vuosimalli, mitat ja painot ja edellä mainittujen lisäksi monta muuta asiaa.

Moottorista rekisterissä on muun muassa seuraavia tietoja: tekniset tiedot, moottorin merkki ja malli, teho, vuosimalli, valmistenumero, valmistusvuosi ja tieto moottorin vaihdosta ja vanhan moottorin poistosta ja tietenkin tieto moottorin omistajasta/haltijasta.

Vesikulkuneuvo saa ensirekisteröinnin yhteydessä rekisteritunnuksen, joka merkitään myös rekisteröintitodistukseen. Rekisteritunnus muodostuu P-kirjaimesta ja vähintään viisinumeroisesta numerosarjasta. Tenon veneille myönnettävän rekisteritunnuksen kirjainosa on L. Elinkeinonharjoittajalle myönnettävän koetunnuksen kirjainosa on E.

Rekisteritunnuksen kirjaimen ja numeroiden tulee olla sen väriset, että ne erottuvat hyvin taustastaan.

Uusi rekisteröintitodistus aiempaa kätevämpi!

Venerekisteri eli virallisesti vesikulkuneuvorekisteri siirtyi maistraateilta Trafille (nykyisin Traficom) elokuusta 2014 alkaen. Rekisteritiedot siirtyivät automaattisesti, joten veneen omistajan ei ole tarvinnut tehdä mitään, mikä veneessä ja moottorissa ei mitään muutoksia. Trafi/Traficom paransi sähköisiä palvelujaan ja uusi myös rekisteröintitodistuksen. Uusi rekisteröintitodistus on kolmikielinen ja ajokortin mallinen.

Uusi, luottokortin kokoinen rekisteröintitodistus on entistä kätevämpi ja helpompi pitää mukana esimerkiksi avoveneessä, jossa aikaisemman maistraatin myöntämän iso A5-kokoisen läpyskän mukana pitäminen oli todella hankalaa. Hyvä parannus – kiitos Trafi/Traficom!

Maistraatin myöntämä vanha rekisteröintitodistus on voimassa niin kauan, kun uudessa todistuksessa oleviin vesikulkuneuvon rekisteritietoihin ei tehdä muutoksia. Omistajan on ilmoitettava rekisteritietojen muutoksesta 30 päivän sisällä Traficomille. Rekisteritietojen muutoksen jälkeen uusi rekisteröintitodistus postitetaan omistajalle automaattisesti. Omistaja voi myös halutessaan tilata uudenlaisen rekisteröintitodistuksen maksua vastaan, vaikka ei tekisi muutoksia rekisteritietoihin.

Timo Turkula

Veneet_2022_Timo_Turkula

Sähköiset palvelut joustavia

Traficomin sähköisissä palveluissa voi hoitaa lähes kaikki venerekisteröintiasiat ajasta ja paikasta riippumatta.

Palvelussa voi tarkistaa maksutta oman vesikulkuneuvosi rekisteritiedot sekä maksua vastaan minkä tahansa liikenneasioiden rekisteriin merkityn vesikulkuneuvon tekniset tiedot, moottorin tiedot ja omistajatiedot.

Teksti ja kuvat: Timo Turkula Lähteet: Traficomrekisteröintitodistus, vesikulkuneuvojen rekisteröintitoimipaikat 

Jaa artikkeli